Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало За ФМИ История Катедрите и звената    English
Факултет по математика и информатика - Катедрите и звената

През 1961 година Висшият природоматематически институт започва с две математически катедри: Висша алгебра и Математически анализ, ръководени от известния физик проф. Тодор Василев (тогава зам. ректор). Първата е запазена и до днес под името Алгебра, ръководена след това последователно от доц. Петър Шопов, доц. Тодор Желязков, доц. Стоил Миховски, проф. Тодор Желязков и доц. Нако Начев. Втората през 1974 година се разделя на катедри Реален анализ и Комплексен анализ и диференциални уравнения, съществуващи и досега. Катедра Реален анализ се ръководи последователно от проф. Иван Райчинов, доц. Петър Шопов, доц. Йордан Жечев, доц. Галина Векова, доц. Тодорка Николова и доц. Георги Кулев и проф. Петко Пройнов, а катедра Комплексен анализ и диференциални уравнения - последователно от доц. Петър Шопов, доц. Иван Фесчиев и доц. Иванка Касандрова. Катедра Геометрия съществува още от 1962 година и се ръководи последователно от проф. Тодор Василев, проф. Леон Митрани (също известен физик), проф. Георги Паскалев, проф. Алипи Матеев, проф. Иван Райчинов, проф. Грозьо Станилов, доц. Трифон Наков, доц. Георги Златанов, доц. Димитър Мекеров, доц. Георги Златанов. В същата година се създава и катедра Аналитична механика, приложна математика и методика на обучението по математика с ръководител проф. Тодор Василев, а по-късно – проф. Георги Паскалев. От нея в 1972 година се отделя катедра Изчислителна математика и теория на вероятностите с ръководители последователно доц. Илия Илиев, доц. Атанас Гешев и доц. Тодор Желязков. През 1974 година от катедра Аналитична механика се отделя секторът Методика на обучението по математика, ръководен последователно от ст. преподавател Койчо Славов и доц. Любен Портев. Секторът става през 1990 година самостоятелна катедра Методика на обучението по математика и информатика с ръководител проф. Васил Милушев. Катедрата Аналитична механика се води до 1999 година от доц. Илия Илиев. През 1990 година катедра Изчислителна математика и теория на вероятностите се разделя на катедра Теория на вероятностите и катедра Информатика. Първата съществува до 1999 година и се ръководи последователно от доц. Атанас Гешев и доц. Снежана Христова, а втората през 1996 година се разделя на 4 катедри: Компютърна информатика с ръководители последователно доц. Георги Тотков и доц. Владимир Шкуртов и пак доц. Георги Тотков, Компютърни технологии с ръководител проф. Асен Рахнев и в последствие доц. Антон Илиев, Компютърни системи с ръководители последователно доц. Минчо Сандалски и доц. Станимир Стоянов и Числени методи с ръководител доц. Христо Семерджиев. Последното преобразуване на катедрите е през 1999 година, когато се обединяват катедрите Аналитична механика, Теория на вероятностите и Числени методи в обща катедра Приложна математика и моделиране с ръководител проф. Христо Семерджиев.

В момента съществуват 9 самостоятелни катедри: Алгебра, Геометрия, Реален анализ, Комплексен анализ и диференциални уравнения, Приложна математика и моделиране, Компютърна информатика, Компютърни технологии, Компютърни системи и Методика на обучението по математика и информатика.

Във ФМИ е създадена секция Обучение по английски език с отговорник гл. ас. Иван Шотлеков, в която висококвалифицираните преподаватели използват най-съвременни средства и ефективни методики в специализираното обучение на студентите от Факултета.

Съществено място в обучението на студентите математици и информатици заема дейността на звеното Учебни компютърни зали във ФМИ с първи ръководител гл. ас. д-р Иван Ганчев и по-късно маг. Тодор Чаушев.

Специалностите
Научната дейност
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ