Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Е-обучение    English
Факултет по математика и информатика - Е-обучение

 

Уважаеми студенти,
От тази страница на факултета може да получите в електронен вид материали (лекции, упражнения и др.), които да подпомогнат Вашето обучение във Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет.

За да получите помощните материали посочете в долната таблица името на дисциплината, която Ви интересува и следвайте допълнителните указания.

1. Анализ на временни редове с приложения в борсовата търговия В. Нончева,
П. Петкова
2. Аналитична геометрия (МИИТ, ИТМОМ) М. Манев 
3. Бизнес с Интернет Ст. Хаджиколева,
Е. Хаджиколев
4. Въведение в езика ActionScript MX за Flash MX М. Стoйкова
5. Въведение в HTML Ю. Хоптериев
6. Геометрия за информатици М. Манев 
7. Езици за програмиране (лекции)  Ел. Сомова
8. Компютърни архитектури Вл. Шкуртов
9. Компютърни мрежи Г. Стоицов
10. Компютърни системи и комуникации Вл. Шкуртов
11. Математически анализ I част (лекции и упражнения, за специалности „Математика“ и Приложна математика) Г. Кулев
12. Операционно смятане     Ив. Касандрова    
 13.  Програма на лекциите и упражненията по математически анализ 2  Г. Кулев
 14.  Програма на лекциите и упражненията по училищен курс по анализ  Г. Кулев
15. Програмиране (БИТ, М, ПМ)  Вл. Шкуртов
16. Ръководство по числени методи (1 част)  Сн. Гочева
17. Семантика на езиците за програмиране  Г. Тотков
18. Събитийно програмиране Вл. Шкуртов,
Ст. Анева
19. Теория на вероятностите и математическа статистика (упражнения)  Хр. Кулина
20. Теория на графите М. Манев
21. Теория на компресията   Н. Манчев
22. Учебно помагало по Аналитична геометрия Р. Балабанова,
А. Христов 
23. Учебно помагало по ЛААГ Д. Мекеров,
М. Манев
 24.  Java 1 Е. Хаджиколев,
Г. Чолаков
25. Учебно помагало по синтетична геометрия

Б. Златанов,
С. Караибрямов,
Б. Царева

26. Логическо и функционално програмиране Е. Сомова
27. Вероятности, статистика, статистически софтуер В. Нончева
28. Принципи при изграждане на потребителския интерфейс за Уеб и Десктоп приложения Асен Рахнев,
Мая Стоева
29. Упражнения по Алгоритми и структури от данни  Т. Момков
30. Геометрия на фигурите Б. Царева
31. Упражнения по логическо и функционално програмиране Павлина Иванова
32. Указание за курсова работа по компютърна лингвистика Павлина Иванова
33. Въведение във финансовата математика

А. Захариев,
Х. Кискинов,
М. Петкова

34. Увод в уебпрограмирането Т. Терзиева
35. Уебдизайн Т. Терзиева
36. Съвременни статистически методи за вземане на решения  В. Нончева
37 Математическа икономика - цикъл учебни дисциплини Асен Христов

 

Учебни материали са предложени и в следните сайтове, поддържани от факултета:

 

Други учебни материали:

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ