Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Допълнителни квалификации Учебни разписания Учител по математика - летен семестър (2023/2024)    English
Факултет по математика и информатика - Учител по математика - летен семестър (2023/2024)

ПУ “Паисий Хилендарски”
Факултет по математика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
2023/2024 година

УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА
ВТОРИ СЕМЕСТЪР /ЛЕТЕН/

Дата,
Час

Дисциплина,
Преподавател/и

Вид

Зала

24.02.2024 (събота)
9:00-17:00
Методика на обучението по математика
Доц. д-р Добринка Бойкина
Лекции 422 ауд.
25.02.2024 (неделя)
9:00-17:00
Методика на обучението по математика
Проф. д.п.н Васил Милушев
Доц. д-р Добринка Бойкина
Лекции 422 ауд.
9.03.2024 (събота)
9:00-17:00
Методика на обучението по математика
Проф. д.п.н Васил Милушев
Доц. д-р Добринка Бойкина
Лекции 422 ауд.
10.03.2024 (неделя)
9:00-17:00
Методика на обучението по математика
Проф. д.п.н Васил Милушев
Доц. д-р Добринка Бойкина
Упражнения 422 ауд.
16.03.2024 (събота)
9:00-14:00
Методика на обучението по математика
Проф. д.п.н Васил Милушев
Доц. д-р Добринка Бойкина
Упражнения 422 ауд.
17.03.2024 (неделя)
9:00-17:00
Компетентностен подход и иновации в образованието
Доц. д-р Добринка Бойкина
Лекции 423 ауд.
23.03.2024 (събота)
9:00-17:00
Компетентностен подход и иновации в образованието
Гл. ас. д-р Елена Тодорова
Упражнения 546 к. з.
24.03.2024 (неделя)
9:00-17:00
Педагогика
гл. ас. д-р Росица Иванова
Лекции 424 ауд.
30.03.2024 (събота)
9:00-17:00
Педагогика
гл. ас. д-р Росица Иванова
Лекции 424 ауд.
31.03.2024 (неделя)
9:00-17:00
Педагогика
гл. ас. д-р Росица Иванова
Лекции 424 ауд.
6.04.2024 (събота)
9:00-15:00
Задължително-избираема дисциплина от група Б
Методи и методика за съставяне на математически задачи
Проф. д.п.н Васил Милушев
Лекции 422 ауд.
7.04.2024 (неделя)
9:00-15:00
Задължително-избираема дисциплина от група Б
Методи и методика за съставяне на математически задачи
Проф. д.п.н Васил Милушев
Упражнения 422 ауд.
13.04.2024 (събота)
9:30-16:00
Факултативна дисциплина
История на математиката
Доц. д-р Марта Теофилова
Лекции + упражнения 422 ауд.
20.04.2024 (събота)
9:00-12:00
Методика на обучението по математика
Проф. д.п.н Васил Милушев
Доц. д-р Добринка Бойкина
ИЗПИТ 231 с. з.
11.05.2024 (събота)
9:00-15:00
Задължително-избираема дисциплина от група А
„Изучаване на системи уравнения в училище“
Доц. д-р Добринка Бойкина
Лекции 231 с.з.
18.05.2024 (събота)
9:00-15:00
Задължително-избираема дисциплина от група А
„Изучаване на системи уравнения в училище“
Доц. д-р Добринка Бойкина
Упражнения 231 с.з.
16.06.2024 (неделя)
9:00-12:00
Педагогика
гл. ас. д-р Росица Иванова
ИЗПИТ 423 ауд.
Стажантска практика и практико-приложен ДИ
доц. д-р Добринка Бойкина, учители наставници
9.03.-20.06. 2024 г. Базови училища
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ