Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Допълнителни квалификации Учебни разписания Учител по ИИТ – летен семестър 2023/2024    English
Факултет по математика и информатика - Учител по ИИТ – летен семестър 2023/2024

ПУ “Паисий Хилендарски”
Факултет по математика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2023/2024 година

Квалификация: „Учител по информатика и информационни технологии”

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Дата,
Час

Дисциплина,
Преподавател/и
Вид Зала
24.02.2024 (събота),9:00-16:00

ЗИД №2 от група А:
Дигитална компетентност и дигитална креативност

проф. д-р Коста Гъров, гл. ас. д-р Ивелина Велчева

Лекции 446 к.з.
25.02.2024 (неделя),9:00-15:00

ЗИД №2 от група А:
Дигитална компетентност и дигитална креативност

проф. д-р Коста Гъров, гл. ас. д-р Ивелина Велчева

 упражнения 446 к.з.
09.03.2024 (събота),9:00-17:00 Методика на обучението по информатика и информационни технологии 
проф. Коста Гъров
Лекции 446 к.з.
10.03.2024 (неделя),9:00-17:00 Методика на обучението по информатика и информационни технологии 
проф. Коста Гъров
Лекции 446 к.з.
17.03.2024 (неделя),9:00-18:00
Методика на обучението по информатика и информационни технологии 
доц. д-р Стефка Анева
Лабораторни упражнения 446 к.з.
23.03.2024 (събота),9:00-18:00
Методика на обучението по информатика и информационни технологии 
доц. д-р Стефка Анева
Лабораторни упражнения 446 к.з.
24.03.2024 (неделя),9:00-17:00
Педагогика
гл. ас. д-р Росица Иванова
Лекции 424 ауд.
30.03.2024 (събота),9:00-17:00
Педагогика
гл. ас. д-р Росица Иванова
Лекции 424 ауд.
31.03.2024 (неделя),9:00-17:00
Педагогика
гл. ас. д-р Росица Иванова
Лекции 424 ауд.
06.04.2024 (събота),9:00-18:00
Компетентностен подход и иновации в образованието
доц. д-р Стефка Анева
Лекции 446 к.з.
07.04.2024 (неделя),9:00-18:00 Компетентностен подход и иновации в образованието
гл. ас. д-р Елена Тодорова
упражнения 446 к.з.
13.04.2024 (събота),9:00-19:00

ЗИД №2 от гр. Б:
Методика на извънкласната работа по информатика и информационни технологии

проф. д-р Коста Гъров

Лекции и упражнения 446 к.з.
14.04.2024 (неделя),9:00-16:00

Факултативна дисциплина
Английски език за нуждите на обучението по информационни технологии в училище

Доц. д-р Иван Шотлеков

Лекции и упражнения 446 к.з.
15.06.2024 (събота),9:00 Методика на обучението по информатика и информационни технологии 
Проф. д-р Коста Гъров
ИЗПИТ 446 к.з.
16.06.2024 (неделя),9:00 Педагогика
гл. ас. д-р Росица Иванова
ИЗПИТ 423 ауд.
11.03 – 20.06.2024 г. Текуща педагогическа практика и стажантска практика.Полагане на практико-приложен държавен изпит
Проф. д-р К. Гъров, доц. д-р С. Анева, учители наставници
- Базови училища
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ