Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2009/2010 - есенен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2009/2010 - есенен триместър
Избираеми дисциплини за учебната 2009/2010 година

ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР

I. Редовно обучение

 

 

Дисциплина

Курс / Спец.

Преподавател

1

Приложни математически модели

за всички

доц. д-р С. Христова

2

Увод в теорията на реалните функции

за всички

доц. д-р И. Фесчиев

3

Моделиране на еволюционни процеси

за всички

доц. д-р Н. Казакова

4

Приложни задачи от математическия анализ

за всички

доц. д-р М. Найденова

5

Геометрия на фракталите

за всички

доц. д-р Б. Златанов

6

Теория на графите

за всички

доц. д-р М. Манев

7

Нестандартни методи за решаване на задачи по елементарна математика

за всички

доц. д-р П. Рангелова

8

Финансова математика

за всички

доц. д-р А. Захариев

9

Системи уравнения

за всички

доц. д-р Р. Маврова

10

Визуално програмиране с Borland C++ Builder 5

за всички

доц. д-р М. Сандалски

11

Теория на алгоритмите

за всички

проф. дтн Ст. Стойчев

12
Основи на C# (Практикум) Факултативна
(за всички)
докторант
Никола Вълчанов
13
Pуски език - І част (Практикум) Факултативна
(за всички)
гл. ас. Петранка Савова
IІ. Задочно обучение
 
Дисциплина Курс / Спец. Преподавател
1.
Неевклидови геометрии за всички проф.д-р Георги  Златанов
2.
Нестандартни методи за решаване на задачи по елементарна математика за всички доц.д-р Пенка Рангелова
3.
Финансова математика за всички доц.д-р Андрей Захариев
4.
Основи на C# (Практикум) за всички докторант
Никола Вълчанов
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ