Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2008/2009 - пролетен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2008/2009 - пролетен триместър

25.03.2010 

Дисциплина Курс / Спец. Преподавател
1 Алгебрична теория на числата за всички проф. д.м.н. Нако Начев
гл. ас. Йордан Епитропов
2 Комбинаторни алгоритми за всички проф. дтн Стойчо Стойчев (ТУ-София)
3 Алгебрична теория на кодирането за всички доц. д-р Никола Зяпков
4 Инвестиции във финасови активи за всички доц. д-р Андрей Захариев
5 Оптимизационни задачи в процеса на разпознаване на образи за всички гл.ас.д-р Петър Копанов
6 Компютърно моделиране на финансови активи за всички доц. д-р Николай Кочев, инф. Мариян Милев
7 Изграждане на динамични Web-сайтове с HTML, ASP и ADO за всички доц. д-р Минчо Сандалски (ФИСН )
8 Практическо програмиране с Java за всички доц. д-р Станимир Стоянов, гл.ас. Георги Чолаков, гл.ас. Иван Димитров, гл.ас. Генчо Стоицов
9 Бизнес информационни системи за всички доц. д-р Кольо Онков (Аграрен университет)
10 Теория на множествата и математическата логика за всички доц. д-р Стояна Желева
11 Графични стандарти (OpenGL) за всички от 3 и 4 курс доц. д-р Димчо Димов, гл. ас. Александър Пенев
12 XML и средства за работа в .NET за всички доц. д-р Антон Илиев, Никола Вълчанов (докторант)
13 Основи на ИТ мениджмънта и системното администриране за всички доц. д-р Асен Рахнев, Тодор Чаушев (ръководител звено УКЗ)
14 Иконометрия за всички проф. д-р Атанас Гешев
15 Избрани въпроси от алгебрата и геометрията факултативна за всички  гл.ас. д-р Теменужка Пенева, гл.ас Йордан Епитропов, гл.ас Асен Христов
16 RAYTRACING - Фотореалистични изображения (ПРАКТИКУМ) факултативна за всички гл.ас Александър Пенев, Христо Лесев
17 Курс за Adobe Flash CS3 (ПРАКТИКУМ) факултативна за всички  Калоян Димитров(администратор комп. мрежи във ФМИ), Васил Гъров
18 ASP.NET програмиране с  C# факултативна за всички  доц. Росица Донева, Александру Григореску(Кристианщад университет, Швеция)
19 РУСКИ ЕЗИК - РАЗГОВОРНА ПРАКТИКА (ПРАКТИКУМ) факултативна за всички  гл. ас. Петранка Савова

 

IІ. Задочно обучение

 

 

1

Въведение в създаването на Уеб услуги

за всички

доц. д-р Антон Илиев, гл.ас. Анна Малинова

2

Инвестиции във финансови активи

за всички

доц. д-р Андрей  Захариев

3

Компютърно моделиране на финансови активи

за всички

доц. д-р Николай Кочев,
инф. Мариян Милев

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ