Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало За ФМИ История Началото    English
Факултет по математика и информатика - Началото

Историята на ФАКУЛТЕТА ПО МАТЕМАТИКА И  ИНФОРМАТИКА на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” започва през есента на 1961 година, когато в град Пловдив се открива Висш природоматематически институт с прием на студенти по специалностите Математика, Физика, Химия и Биология. През първите 10 години специалността Математика се развива, укрепва и израства до възможността да се обособи през 1970 година в самостоятелен факултет. Тогава в Института за пръв път се създават факултети – Математически факултет и Природонаучен факултет (със специалности Физика, Химия, Биология). Две години по-късно Институтът е преименуван на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, а от началото на 1990 година Математическият факултет носи сегашното наименование Факултет по математика и информатика (ФМИ).

Щатните преподаватели-математици, които посрещат първите студенти по математика, са малко на брой: доц. Йордан Дуйчев - първият хабилитиран преподавател на факултета, проф. Георги Паскалев (тогава главен асистент) и доц. д-р Трифон Наков (тогава асистент). Те четат лекции и водят упражнения по много и разнородни дисциплини. Особено значим е приносът на проф. Паскалев за развитието на математиката в Пловдивския университет и за научното израстване на много млади преподаватели. След тях за асистенти са назначени Тодор Желязков (по-късно първият хабилитирал се във Факултета преподавател, първият доктор на науките и първият професор във Факултета), Георги Марков, Стоил Миховски, Йордан Жечев, Илия Илиев, Стефан Генчев и Атанас Гешев.

Поради недостиг на преподаватели в първите години студенти-отличници от по-горните курсове водят упражнения като демонстратори. Тази традиция – да се водят упражнения от най-добрите студенти, е съхранена и до днес.

Безспорна и неоценима е помощта, която оказват още в началото много софийски и чуждестранни специалисти. Софийският университет и Математическият институт на БАН изпращат в Пловдив като хонорувани редица свои елитни преподаватели. Включват се и други софийски вузове. Връзките продължават и до днес и е трудно, без да се пропусне някой, да се изброят имената на всички преподаватели от София, преподавали в един или друг период в нашия факултет. В първите години са поканени и изтъкнати математици от бившия Съветски съюз и Унгария.

 

Специалностите

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ