Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Моделиране на еволюционни процеси    English
Факултет по математика и информатика - Моделиране на еволюционни процеси
 Лектор  доц.д-р Недялка Казакова
Анотация
 Целта на избираемата дисциплина е придобиване на практически умения, свързани с описване на евилюционни процеси от различни области на естествознанието. Чрез елементарни диференциални модели се решават освен стандартни геометрични задачи и задачи от праволинейни движения, но и редица любопитни задачи, като, например, от областта на криминалистиката, описание на популацията на микроорганизми, динамиката на изменение на епидемиите, сведения за древногръцкия „воден часовник” и др. Разглеждат се и подбрани задачи тип „хармоничен осцилатор” от областта на физиката. Курсът дава възможност на студентите с основни математични знания да решат конкретни практически задачи от най-различни области на науката – математика, физика, химия, биология, икономика, фармация и др. Избираемата дисциплина е подходяща и достъпна за всички специалности от II, III и IV курс.
Съдържание

 

Диференциални модели, описани чрез обикновени диференциални уравнения от първи ред.
  • Кратък обзор на диференциалните уравнения от първи ред.
  • Геометрични задачи.
  • Подбрани задачи от праволинейни движения.
  • Подбрани задачи от различни раздели на физиката, като задачата за радиоактивния разпад, едно приложение на закона за топлообмен между две тела в криминалистиката, сведения за древногръцкия „воден часовник", задачи от областта на електричество и огледала и др.
  • Диференциален модел на химичния синтез.
  • Диференциални модели в биологията: описание на нарастването и бързината на нарастване на дадено растение. Два прости модела на популациите на микроорганизми - закон на Малтус (1802г.) и закон на Ферхюлст - Перл (1805г.).
  • Математичен модел за начален стадий на епидемийте. Изследване на динамиката на изменение на епедемичния процес.
  • Ефективност на рекламата.
Диференциални модели на обикновенни диференциални уравнения от по-висок ред.
  • Намиране „линията на гонитба" на праволинейно бягащ човек, мястото за достигане и времето на гонитба.
Диференциални модели, описани чрез линейни диференциални уравнения от по-висок ред с постоянни коефициенти.
  • Кратък обзор на този клас уравнения.
  • Описание на закона за движение на математично махало при малки колебания в среда без и със съпротивление.
  • Подбрани задачи от движение, свързани с диференциални модели тип „хармоничен осцилатор".
  • Mатематични модели тип „хармоничен осцилатор" от други области на естествознанието.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ