Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Алгоритми и програми в състезанията    English
Факултет по математика и информатика - Алгоритми и програми в състезанията
 
 Лектор  проф. д-р Асен Рахнев; гл. ас. д-р Ангел Голев
Анотация 
  През последните няколко години рязко се увеличава броят на обимпиадите и състезанията по информатика за изявени ученици и студенти. За успешно участие в такива състезания са необходими зъдълбочени познания за най-разпространените класове алгоритми, тяхната ефективност, както и познаване на езиците за програмиране С++ или C#. Целта на настоящата избираема дисциплина е да предложи на студентите необходимите им за подготовка сведения за алгоритмите, за структурите от данни и техниките за програмиране. Теоретичните знания се илюстрират със задачи, давани на различни олимпиади и състезания по информатика.
Съдържание  
1. Методи за анализ и разработка на алгоритми.
2. Алгоритми от теория на числата.
3. Комбинаторни алгоритми.
4. Сортиране и търсене.
5. Динамични структури от данни – стек, дек, опашка, линеен списък, граф.
6. Рекурсия. Алгоритми за търсене с връщане назад (“back tracking”).
7. Динамично програмиране.
8. Алгоритми за решаване на геометрични задачи с компютър.
9. Алгоритми и игри.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ