Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми    English
Факултет по математика и информатика - Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми

Факултетният съвет определя от предложения по-долу списък избираемите дисциплини и практикуми за всеки триместър. За избираеми дисциплини или практикуми се признават и дисциплини, невключени в учебния план на съответната специалност, по които са положени изпити в друга специалност на нашия или други факултети.

Дисциплина Преподавател
1 ActionScript 2.0 (Практикум) Мая Стоева – дизайнер в Студио “Пиксел” ООД, Мехмед Хасан –IV курс “Информатика”
2 ASP.NET програмиране със C# доц. Росица Донева, Александру Григореску (Кристианщад университет, Швеция)
3 GUI приложения с WPF и Silverlight проф. д-р Асен Рахнев и Радослав Радев (докторант)
4 Java - базирани технологии за сървърни приложения (Практикум) И. Ангелов, програмист и интегратор в Travel Fusion (Великобритания), докторант във ФМИ на ПУ
5 PERL за лингвисти (Практикум) Ат. Чанев, (докторант в Университета на Тренто, Италия)
6 PHP - езикът на интернет (Практикум) Христо Гетов (проектант в Wisdom.bg)
7 PHP за напреднали - част 2 Атанас Василев (програмист във фирма „Вискомп)
8 PHP за напреднали - част 2 Георги Ггроздев (управител на фирма „Вискомп“ ЕООД, Проект мениджър, Ръководител отдел „Програмиране“ в „Euroweb Internet“ GmbH, Дюселдорф, Германия)
9 PHP Част 1 - Въведение хон.ас. Георги Гроздев 2
10 Raytracing - Фотореалистични изображения (Практикум) гл. ас. Александър Пенев, Христо Лесев - 3 курс информатика
11 Raytracing - Фотореалистични изображения (Практикум) Гл.ас. Александър Пенев, Христо Лесев (докторант)
12 Raytracing – Фотореалистични изображения (Практикум) гл. ас. Александър Пенев, Христо Лесев
13 SQL технологии и разпределени бази от данни (Практикум) Иван Давидов, програмист (Java, J2EE)
14 Windows-базирани приложения с Visual C# .NET (Практикум) Н. Павлов, КОДАР ООД
15 Компютърна бизнес графика (Практикум) гл. ас. Юри Хоптериев
16 Числени методи за решаване на алгребрични уравнения проф. д-р Петко Пройнов
17 XML и средства за работа с XML в работната рамка .NET доц. д-р Антон Илиев, Никола Вълчанов (докторант)
18 Адитивни задачи в теорията на числата доц. д. м. н. Д. Толев
19 Администриране на Oracle Database 10g (Практикум) Николай Манчев – старши консултант в Oracle Corporation
20 Академично писане на английски ст. преп. И. Шотлеков
21 Аксиоматика на основните числови системи проф. дмн Нако Начев; гл. ас. Йордан Епитропов
22 Алгебрична теория на кодирането доц. д. м. н. Н. Начев, гл. ас. Й. Епитропов
23 Изчислителна статистика проф. д-р Снежана Гочева, гл.ас. Христина Кулина
24 Алгебрична теория на числата проф. дмн Нако Начев, гл. ас. Йордан Епитропов
25 Алгебрична топология и приложения доц. д-р М. Найденова
26 Алгебрична теория на кодирането доц. Д-р Никола Зяпков
27 Алгебрична теория на числата проф. д.м.н. Нако Начев, гл. ас. д-р Йордан Епитропов
28 Алгебрични функции проф. д-р С. Димиев
29 Алгебрични идеи в теориите на кодирането и криптографията проф. д. м. н. Н. Начев, гл. ас. Й. Епитропов
30 Алгоритми и програми в състезанията проф. д-р А. Рахнев, гл. ас. К. Гъров, гл. ас. д-р А. Голев
31 Анализ на временни редове доц. д-р В. Нончева
32 Анализ на данни със статистически софтуер доц. д-р В. Нончева
33 Английски език в икономическите науки (Практикум) гл. ас. Иван Шотлеков
34 Английски език в маркетинг мениджмънта ст. преп. И. Шотлеков, ст. преп. В. Иванова
35 Английски език в маркетинга ст. преп. И. Шотлеков, ст. преп. В. Иванова
36 Английски език в официалните документи на Европейския съюз ст. преп. И. Шотлеков
37 Английски език в разработването на образователни проекти (Практикум) гл. ас. И. Шотлеков
38 Английски език в управлението на проекти ст. преп. И. Шотлеков
39 Английски език за информатици ст. преп. И. Шотлеков
40 Английски език за компютърни специалисти ст. преп. И. Шотлеков
41 Английски език за пътуване и туризъм ст. преп. И. Шотлеков
42 Английски език за учители по информатика (Практикум) хон. преп. К. Кели
43 Английски език за учители по математика и информатика хон. преп. К. Кели
44 Английски език и съвременни културни събития (Практикум) гл. ас. В. Иванова
45 Английски език като средство за общуване между различните култури гл. ас. Ваня Иванова
46 Асимптотични методи в теорията на диференциалните уравнения доц. д-р Г. Векова
47 Асоциативни алгебри проф. д-р С. Миховски
48 Афинна геометрия  доц. д-р Р. Балабанова 
49 Бази данни проф. д-р С. Стоянов
50 Банково и бюджетното счетоводство гл. ас. д-р И. Иванов
51 Безжични мрежи (Практикум) инж. Димитър Кавръков – регионален инструктор в Cisco Network
52 Бизнес английски език ст. пр. И. Шотлеков
53 Бизнес английски с Интернет ст. преп. И. Шотлеков
54 Бизнес информационни системи доц. д-р К. Онков, АУ
55 Бизнес комуникации нa английски език ст. преп. В. Иванова, ст. преп. И. Шотлеков
56 Борсови и извънборсови начини на търгуване (Практикум) инф. Мариян Милев
57 Векторен анализ доц. д-р Г. Костадинов
58 Векторна алгебра и векторен анализ доц. д-р Д. Мекеров
59 Вероятностни методи в естествените науки гл. ас. д-р П. Копанов
60 Визуално програмиране с Borland C++ Builder 5 доц. д-р М. Сандалски
61 Въведение в Macromedia Professional Flash 8 (Практикум) Мая Стоева – дизайнер в Студио “Пиксел” ООД, Мехмед Хасан –IV курс “Информатика”
62 Въведение в Microsoft.NET (Практикум) Иван Давидов - програмист (C#, ASP.NET)
63 Въведение в адитивната теория на числата гл. ас. д-р Теменужка Пенева
64 Въведение в аналитичната теория на числата доц. д. м. н. Д. Толев
65 Въведение в езика ActionScript MX за Flash MX (Практикум) М. Стойкова – Графичен и web дизайнер в Pixel
66 Въведение в конформната геометрия доц. д-р Р. Балабанова
67 Въведение в създаването на Уеб услуги доц. д-р Антон Илиев и гл. ас. Анна Малинова
68 Въведение в теория на множествата и общата топология доц. д-р Неделчо Милев
69 Въведение в теорията на диференцируемите многообразия доц. д-р К. Грибачев
70 Въведение в технологията EJB 3.0 (Практикум) Борис Вълков, софтуерен инженер в OBS BG
71 Въведение в 3D графиката (Практикум) гл. ас. Александър Пенев, Андрей Марчев - 3 курс информатика
72 Въведение в ASP.NET доц. д-р Антон Илиев, Тихомир Петров
73 Въведение в обектно-ориентираното програмиране с Java (Практикум) Христо Христов (докторант)
74 Геометричен дизайн на криви и повърхнини доц. д-р М. Манев
75 Геометрични модели на вселената   доц. д-р К. Грибачев 
76 Геометрия на мрежи и тъкани в метрични пространства проф. д-р Г. Златанов
77 Геометрия на фигурите доц. д-р Б. Царева
78 Геометрия на фракталите доц.д-р Боян Златанов
79 Гражданско образование гл. ас. д-р К. Галчева
80 Графични стандарти доц. д-р Д. Димов, ст. ас. А. Пенев
81 Динамичен софтуер за обучението по математика ст.н.с. ІІ ст. д-р Тони Чехларова
82 Графични стандарти: OpenGL доц. д-р Димчо Димов, гл. ас. Александър Пенев
83 Графично решаване на уравнения и неравенства доц. д-р П. Раднев
84 Групи и алгебри на Ли проф. д-р С. Димиев
85 Групови пръстени и кръстосани произведения проф. д. м. н. Т. Желязков, проф. д-р С. Миховски
86 Групови алгебри проф. д. м. н. Т. Желязков
87 Дизайн на документа доц. д-р Б. Дамянов
88 Динамични страници с JScript и PHP (Практикум) докторант Димитър Благоев
89 Динамични уеб страници с HTML, CSS и JavaScript доц. д-р Антон Илиев, Николай Павлов (докторант)
90 Допълнителни глави от математичния анализ доц. д-р Милка Найденова
91 Еволюция на представите за Вселената гл. ас. д-р И. Попов
92 Европейска бизнес среда д-р Т. Стоянов, (Изпълнителен директор SG ЕКСПРЕСБАНК)
93 Едновременно намиране нулите на полиноми доц. д-р И. Макрелов
94 Езикова култура доц. д-р Р. Танкова
95 Екстремални задачи в геометрията проф. д. м. н. О. Мушкаров
96 Екстремални задачи в теорията на реалните функции доц. д-р И. Фесчиев
97 Елементарен практически руски език - част 1 (практикум) гл.ас. Петранка Савова
98 Елементарни задачи в аналитичната теория на числата доц. д. м. н. Д. Толев
99 Елементарни методи в теорията на числата доц. д. м. н. Д. Толев
100 Елементи от теорията на множествата и математическата логика доц. д-р Стояна Желева
101 Задачи за математически състезания доц. д. м. н. Д. Толев
102 Задачи за построение в геометрията проф. д-р Е. Павлов
103 Задачи за състезания по информатика доц. д-р Кр. Манев, н. с. д-р Е. Келеведжиев
104 Задачи за състезания по математика доц. д. м. н. Н. Начев
105 Задачи за състезания по математика гл. ас. д-р Т. Пенева
106 Задачи по алгебра и геометрия за състезания доц. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. д-р Марта Теофилова, гл. ас. Йордан Епитропов, гл. ас. д-р Асен Христов
107 Защита на Linux и защитни стени с Linux базирани системи (Практикум) Т. Чаушев - УКЗ, Д. Терзиев
108 Избрани оптимизационни модели и приложения гл. ас. Т. Дичева
109 Избрани въпроси от алгебрата  и геометрията гл. ас. д-р Теменужка Пенева, гл. ас.  Йордан Епитропов, гл. ас. д-р Асен Христов
110 Избрани въпроси от математическия анализ гл.ас.д-р Теменужка Пенева, гл.ас. Йордан Епитропов, гл.ас. д-р Асен Христов
111 Избрани въпроси от математическия анализ и теорията на числата доц. д-р Д. Толев
112 Избрани въпроси от училищната стереометрия проф. д-р Васил Милушев, гл. ас. Гинка Бизова
113 Избрани глави от алгебрата проф. д. м. н. Т. Желязков, проф. д-р С. Миховски
114 Избрани методи от елементарната математика доц. д-р Неделчо Милев
115 Изграждане на динамични Web - сайтове с HTML, ASP и ADO доц. д-р М. Сандалски
116 Изграждане на динамични Web-сайтове с PHP и MySQL доц. д-р М. Сандалски
117 Изграждане на динамични Web-сайтове с HTML, PHP и MySQL доц. д-р Минчо Сандалски (ФИСН )
118 Изкуствен интелект проф. д-р С. Стоянов
119 Бизнес-статистика с R доц. д-р Веска Нончева
120 Иконометрия проф. д-р Атанас Гешев
121 C# и ADO.NET (Практикум) Никола Вълчанов (докторант във ФМИ)
122 Математически модели във финансите доц. д-р Дончо Дончев (УХТ Пловдив)
123 Инвестиции във финансови активи доц. д-р Андрей Захариев
124 Инвестиции и инвестиционни техники доц. д-р А. Захариев
125 Интелигентна обработка на данни (Практикум) н. с. Г. Фурнаджиев –  ИМИ на БАН
126 Интерактивна математика проф. д-р С. Гочева
127 Информационни системи  доц. д-р Д. Димов
128 Информационно и компютърно моделиране гл. ас. д-р А. Илиев
129 История на математиката  проф. д-р Г. Златанов 
130 Итерационни методи проф. д-р Петко Пройнов
131 Итерационни функции проф. д-р Петко Пройнов
132 Качеството на софтуера и уеб приложения (Практикум) хон. ас. Калин Василев (консултант във Верео Технолоджис)
133 Кинематичен метод в геометрията доц. д-р Неделчо Милев
134 Комбинаторика ст. н. с. ІІ ст. Е. Колев
135 Езици за уеб дизайн и програмиране- HTML и JavaScript проф.дмн Георги Тотков, гл. ас. Юри Хоптериев
136 Комбинаторни алгоритми проф. дтн Стойчо Стойчев (ТУ-София)
137 Компютърна графика доц. д-р Д. Димов
138 Компютърни методи в геометрията проф. д. м. н. Г. Станилов
139 Компютърни методи за обучение по математика проф. дмн Грозьо Станилов
140 Компютърни мрежи и комуникации гл. ас. д-р И. Ганчев
141 Компютърни технологии в предприемачеството проф. д-р А. Рахнев, хон. преп. П. Нейчев
142 Компютърно моделиране на финансови активи доц. д-р Николай Кочев и инф. Мариян Милев
143 Компютърно счетоводство проф. д-р А. Рахнев, гл. ас. д-р. Е. Ангелова
144 Културологични и социални проблеми на математиката и информатиката проф. д-р С. Димиев
145 Курс за ADOBE FLASH CS3 (Практикум) Калоян Димитров (администратор на комп. мрежи във ФМИ) и Васил Гъров
146 Ли алгебри и приложения проф. д-р С. Димиев
147 Магията на простите числа гл. ас. д-р Теменужка Пенева
148 Математиката и поведението на природата проф. д. ф. н. Н. Балабанов
149 Математическа икономика доц. д. м. н. И. Илиев
150 Математически английски (Практикум) хон. преп. М. Аврамова
151 Математически модели във финансови активи доц. д-р Дончо Дончев (УХТ-Пловдив)
152 Мениджмънт и финанси (Практикум) А. Войнов, експерт по мениджмънт и финанси в консултантска, фирма ТЕД 2001
153 Методи и методика за съставяне на задачи проф. д-р В. Милушев
154 Методи на транслация доц. д-р Д. Димов, ст. ас. А. Пенев
155 Метрични пространства проф. д-р П. Пройнов
156 Митническо и патентно право хон. преп. адв. Г. Терзиев
157 Многомерна геометрия  доц. д-р Д. Мекеров 
158 Мобилни интернет технологии гл. ас. д-р И. Ганчев, хон. преп. Т. Чаушев
159 Моделиране в компютърната графика доц. д-р С. Сапарев
160 Моделиране на еволюционни процеси доц.д-р Недялка Казакова
161 Мултиагентни системи проф. д-р С. Стоянов
162 Наредени алгебрични системи доц. д-р С. Желева
163 Неевклидови геометрии проф. д-р Г. Златанов
164 Непрекъснат аналог на метода на Нютон и неговото прилагане проф. дфмн Игор Пузинин, проф. дфмн Таисия Пузинина, проф. дмн Христо Семерджиев
165 Неравенства проф. д-р П. Пройнов
166 Нестандартни задачи по алгебра и геометрия гл. ас. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. Йордан Епитропов, гл. ас. д-р Асен Христов
167 Нестандартни задачи по математически анализ гл. ас. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. Йордан Епитропов, гл. ас. д-р Асен Христов
168 Нестандартни методи в задачите по елементарна математика доц. д-р П. Рангелова
169 Нули на цели функции доц. д-р И. Касандрова
170 Обектно ориентирано програмиране доц. д-р М. Сандалски
171 Обектно-ориентирано програмиране с Delphi доц. д-р Х. Крушков
172 Обектно-релационна база от данни проф. д-р С. Стоянов, хон. преп. Г. Генова
173 Обучение в ефективно родителство гл.ас. д-р Е. Събева - Педагогически факултет
174 Обща алгебра проф. д. м. н. Т. Желязков, проф. д-р С. Миховски
175 Обща топология доц. д-р Н. Милев
176 Ойлерови интеграли доц. д-р Г. Кулев
177 Операционно смятане доц. д-р И. Касандрова
178 Оптимизационни задачи в процеса на разпознаване на образи гл. ас. д-р Петър Копанов
179 Уеб хостинг технологии - работа с клиенти - 3 част проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Владимир Темелков
180 Основи на борсовата търговия (Практикум) ас. Ст. Хаджиколева, В. Благоев – инвестиционен посредник в МАКЛЕР
181 Основи на C# Никола Вълчанов (докторант във ФМИ)
182 Основи на LINUX (Практикум) инж. Д. Кавръков, технически директор в INCOMEX Пловдив
183 Основи на UNIX и LINUX (Практикум) Й. Ламбрев, IBM България; С. Мишинев, OpenIntegra
184 Основи на ИТ мениджмънта и системното администриране проф. д-р Асен Рахнев и Тодор Чаушев (ръководител звено УКЗ)
185 Основни проблеми на макро- и микроикономическите науки проф. д-р Д. Грибачев
186 Практикум по Динамични структури данни Н. Дачев, Евроинж–Д - Пловдив
187 Практически решения във финансовия мениджмънт ст. ас. Н. Радева
188 Практическо програмиране с JAVA проф. д-р С. Стоянов, гл.ас. Георги Чолаков, гл.ас. Иван Димитров, гл.ас. Генчо Стоицов
189 Преобразувания в равнината проф. д-р Евстати Павлов
190 Приложен функционален анализ проф. д.м.н. Степан Костадинов, проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева
191 Приложение на диференциалните уравнения доц. д-р Н. Казакова
192 Приложение на математиката в икономиката доц. д-р К. Грибачев
193 Приложна финансова математика ст.н.с. ІІ ст. проф. д-р Николай Кюркчиев (ИМИ на БАН)
194 Приложни математически модели доц. д-р С. Христова
195 Приложни задачи от математическия анализ доц. д-р Милка Найденова
196 Приложни специализирани методи за решаване на задачи от числения анализ  проф. д-р Николай Кюркчиев
197 Принципи на езиците за програмиране проф. д-р Петър Бърнев
198 Принципи при изграждане на потребителския интерфейс за Уеб и Десктоп приложения проф. д-р А. Рахнев, Мая Стоева (докторант)
199 Програмиране под Windows с Win32 API и Borland Delphi (Практикум) Николай Павлов, докторант във ФМИ
200 Програмиране в Интернет: Java и HTML доц. д-р М. Сандалски
201 Програмиране за Интернет с HTML и JavaScript доц. д-р М. Сандалски
202 Програмиране на R доц. д-р Веска Нончева
203 Проектиране и изграждане на Web базирана информационна система (Практикум) Г. Стоев – софтуерен специалист в Групировка АКТ, Пловдив
204 Проектиране и разработка на разпределени приложения (Практикум) Н. Павлов, КОДАР ООД, докторант във ФМИ на ПУ
205 Проектиране на софтуер с примери на Java (Практикум) Кирил Стефанов (софтуерен инженер в OBS – София)
206 Производна и интеграл в неравенства, уравнения и тъждества доц. д-р Г. Векова, доц. д-р М. Аролска
207 Пространство на Минковски доц. д-р К. Грибачев
208 Работа със Spring Framework (Практикум) Иван Енев, програмист във Верео Текнолоджис
209 Равномерно разпределени редици проф. д-р П. Пройнов
210 Разработване на компилатори (Практикум) Маркус Льобербауер, Johannes Kepler University, Австрия, доц. д-р Росица Донева
211 Разработване на уеб-базирани приложения (Практикум) Георги Соколов, програмист в ES Net Ltd.
212 Редици и редове доц. д-р М. Аролска
213 Риманови повърхнини проф. д. м. н. С. Димиев
214 Риманови функции проф. д. м. н. С. Димиев
215 Руски език гл. ас. П. Савова, катедра "Руски език"
216 Руски език – 3 част (Практикум) гл.ас. Петранка Савова
217 Руски език-ІІ част гл. ас. Петранка Савова
218 Руски език-ІІІ част гл. ас. Петранка Савова
219 Руски език-разговорна  практика (Практикум) гл. ас. Петранка Савова
220 Сексуалното здраве на човека ст. ас. д-р К. Георгиева
221 Семантика на езиците за програмиране доц. д-р Д. Димов
222 Сингулярни интеграли и приложения доц. д-р И. Фесчиев
223 Синоптична метеорология (Практикум) Д. Терзийски - главен специалист в НИМХ – БАН
224 Система математика проф. д-р С. Гочева
225 Системен анализ доц. д-р Д. Димов
226 Системи (алгебрични и трансцендентни) уравнения доц. д-р Р. Маврова
227 Системи диференциални уравнения с импулсно въздействие доц. д-р М. Аролска
228 Софтуерни технологии доц. д-р М. Сандалски
229 Специализирани математически текстообработващи програми проф. д-р А. Рахнев, гл. ас. д-р А. Голев
230 Стохастични процеси във финансиите доц. д-р Ц. Игнатов
231 Сферични кодове и дизайни проф. д-р С. Гочева, ст. ас. Х. Килимова
232 Сходимост и компактност в метрични пространства гл. ас. д-р Боян Златанов
233 Събитийно програмиране доц. д-р В. Шкуртов
234 Текстови бази от данни доц. д-р Вл. Димитров, ФМИ на СУ
235 Тензорно смятане и приложението му в геометрията доц. д-р Б. Царева
236 Теоретична и приложна психология доц. д-р В. Василев
237 Теория на алгоритмите проф. дмн Стойчо Стойчев
238 Теория на графите доц. д-р М. Манев
239 Теория на групите проф. д. м. н. Т. Желязков, проф. д-р С. Миховски
240 Теория на дзета-функцията на Риман доц. д. м. н. Д. Толев
241 Теория на кодирането ст. н. с. ІІ ст. Е. Колев
242 Теория на кодирането и криптография ст.н.с. II ст. дмн Петър Бойваленков (ИМИ-БАН)
243 Теория на компресията (Практикум) Н. Манчев – Директор консултантски отдел в BTS
244 Теория на мярката и интеграла доц. д-р Т. Николова
245 Теория на неподвижните точки проф. д-р П. Пройнов
246 Теория на полиномите доц. д. м. н. Н. Начев
247 Теория на стойността в пазарната икономика гл. ас. д-р Б. Златанов
248 Теория на управлението  доц. д. м. н. И. Илиев
249 Теория на Галоа проф. д-р С. Миховски
250 Теория на множествата и математическата логика доц. д-р Стояна Желева 
251 Теория на хаоса и приложения проф. д-р С. Костадинов
252 Технология на вероятностното мислене гл. ас. д-р А. Велева
253 Увод в геометрията на Галилей-Громов проф. д-р С. Димиев
254 Увод в паралелното програмиране ас. д-р Петко Янев
255 Увод в Java програмирането (Практикум) хон. преп. Н. Манчев
256 Увод в Oracle 9i: SQL (Практикум) Н. Манчев – старши консултант в Oracle Corporation
257 Увод в теорията на Ли-групите от гледище на геометрията проф. д-р Станчо Димиев, доц. д-р Манчо Манев
258 Увод в теорията на реалните функции  доц. д-р И. Фесчиев 
259 Увод във функционалния анализ доц. д-р Н. Казакова
260 Универсален изкуствен разум (Практикум) хон.ас.Тодор Арнаудов
261 Управление на фирмата и бизнес комуникации д-р Т. Стоянов
262 Управленски информационни системи доц. д-р Кольо Онков (Аграрен университет)
263 Философия (абсурдът на истината или истината за философията) проф. д. ф. н. А. Карталов
264 Философията и математиката за безкрайността проф. д-р С. Димиев
265 Финансова математика доц. д-р С. Христова
266 Финансова математика доц. д-р А. Захариев
267 Функционален анализ доц. д-р Г. Кулев
268 Хуманитарни Интернет комуникации доц. д-р Ж. Иванов
269 Обектно-ориентирано програмиране със C# 4.0 доц. д-р Антон Илиев, Николай Павлов (докторант), Никола Вълчанов (докторант)
270 Числени алгоритми за работа с матрици ас. д-р Петко Янев
271 Въведение в WPF Христо Лесев (докторант), Андрей Марчев
272 Числени методи на екстремалните задачи ст. н. с. II ст. Р. Калтинска
273 Числено интегриране на функции проф. д-р П. Пройнов
274 Числено решаване на полиномни уравнения доц. д-р И. Макрелов
275 Шаблони за дизайн (Практикум) Иван Енев, ръководител проекти във Верео текнолоджис, Дамян Митев, докторант във ФМИ
276 Избрани въпроси от училищната стереометрия проф. д-р Васил Милушев, гл. ас. Гинка Бизова
277 Неподвижни точки и уравнения проф. д-р Петко Пройнов, ас. Слав Чолаков, мас. Иванка Николова
278 Нестандартни методи за решаване на задачи от числения анализ проф. д-р Николай Кюркчиев
279 Програмиране на машини на Пост и Тюринг и разрешимост на алгоритмични проблеми проф. д-р Ст. Костадинов, гл.ас. Хр. Кискинов
280 Програмиране за Андроид-базирани мобилни устройства гл. ас. д-р Анна Малинова, ас. Иван Ангелов
281 С# и ADO.NET доц. д-р Антон Илиев, докторант Никола Вълчанов
282 Иновационни технологии в обучението доц. д-р Росица Донева, ас. Димитър Благоев
283 Паралелни алгоритми доц. д-р Найден Василев
284 Математическа теория на разума Тодор Арнаудов
285 Елементарен практически руски език – част 1 (ПРАКТИКУМ) гл.ас. Петранка Савова
286 Въведение в Adobe Flash Professional CS5. Първи стъпки с Adobe AIR проф. д-р Асен Рахнев, докторант Мая Стоева
287 Аналогии и обобщения в математиката проф. дмн Христо Семерджиев, ас. д-р Павлина Атанасова
288 Въведение в ASP.NET MVC2 доц. д-р Антон Илиев, докторант Никола Вълчанов
289 Въведение в Биоинформатиката доц. д-р Антон Илиев
290 Математика върху шахматната дъска доц. д-р Милка Найденова
291 Методи за проектиране и съставяне на алгоритми проф. дмн Георги Тотков, ас. Димитър Благоев
292 Обектно-ориентирано програмиране със С# доц. д-р Елена Сомова
293 Приложение на информатиката в дескриптивната геометрия доц. д-р Бистра Царева, Самет Караибрямов
294 Програмиране в Microsoft Office доц. Елена Сомова, гл. ас. Юри Хоптериев
295 Разработване на интерактивни приложения хон. ас. Иван Донев (Поствижън ООД)
296 Различни подходи в геометрията доц. д-р Пенка Рангелова
297 Уикипедия и уики технологии проф. д-р С. Стоянов, докторант Вася Атанасова
298 Системи уравнения доц.д-р Румяна Маврова
299 Компютърни методи в астрофизиката доц. д-р Пламен Физиев, ас. д-р Павлина Атанасова
300 Въведение в ActionScript 3.0 проф.д-р Асен Рахнев, докторант Мая Стоева
301 UML и ORM с примери на ASP.NET проф. д-р Снежана Гочева, Радослав Радев (докторант)
302 Въведение и в Adobe Flash Professional CS5. Първи стъпки с Adobe AIR. проф. д-р Асен Рахнев, докторант Мая Стоева
303 Изграждане на базово ниво по руски език (практикум) гл. ас. Петранка Савова
304 Програмиране в среда Arduino проф. дмн. Георги Тотков, гл.ас. Светослав Енков
305 ASP.NET WebForms & MVC проф. д-р Снежана Гочева, докторант Радослав Радев
306 Анализ, дизайн и изграждане на софтуерни приложения доц. д-р Христо Крушков, докторант Христо Тошков Христов
307 Spring Framework доц. д-р Росица Донева, докторант Христо Инджов
308 Математически методи в електростатиката и ядрената физика доц. д-р Кирил Коликов
309 Въведение в програмирането на Objective C (Практикум) хон. ас. Иван Джеферов
310 Анализ и оптимизация на софтуерни приложения (Практикум) гл. ас. А. Пенев;  хон. ас. В. Василев
311 Итерационни методи за корени на полиноми д-р Петко Пройнов, ас. Слав Чолаков
312 Компютърни презентации с LaTeХ гл. ас. д-р Ангел Голев, ас. Кремена Стефанова
313 Многонишково програмиране в С# доц. д-р Елена Сомова
314 Основи на РНР доц. Елена Сомова, хон. ас. Йордан Енев
315 Програмиране в Microsoft Office проф. Георги Тотков, гл. ас. Юри Хоптериев
316 Имитационно моделиране доц. д-р Антон Илиев
317 Обработка на анкети доц. д-р Веска Нончева
318 Компютърна реализация на математически модели и методи във фирменото планиране и инвестиране проф. д-р Атанас Гешев, гл.ас.д-р Анна Малинова
319 Добавяне на интерактивност с HTML 5, jQuery и CSS 3 проф. д-р Асен Рахнев, докторант Мая Стоева
320 Фирмено планиране и инвестиране - компютърна реализация проф. д-р Атанас Гешев, д-р Анна Малинова
321 Информационна платформа на стопански субект Емил Делинов, директор ИКТ, Телетек Груп АД
322 Теория и приложения на ортогоналните многочлени проф. дмн Христо Семерджиев
323 Отражение на типовете в .NET проф. д-р Снежана Гочева, докторант Радослав Радев
324 Технология на проектната дейност в обучението по математика д-р Иванка Марашева
325 Компютърно право Тодор Мерджанов (прокурор –ВАП)
326 Методи на решаване на математически задачи проф. дпн Васил Милушев, гл. ас. д-р Добринка Бойкина
327 Агентни системи доц. д-р Христо Крушков, хон. ас. Стефан Ставрев, управител на "Трай Софт ЕООД" (TRI Soft Ltd.)
328 Програмиране в среда Arduino за напреднали доц. д-р Светослав Енков
329 Математическо моделиране с пакета Mathematica доц. д-р Люба Попова, доц. д-р Дойчин Бояджиев
330 Приложения на алгебрични методи в елементарната математика проф. д.м.н. Тодор Желязков Моллов
331 Приложна алгебра проф. д-р Стоил Миховски
332 Практическо създаване на web апликации доц. д-р Коста Гъров, инж. Стоян Черешаров
333 Бизнес статистика с SPSS проф. д-р Снежана Гочева, док-т Атанас Иванов
334 Паралелни алгоритми доц. д-р Тодор Гюров, доц. д-р Емануил Атанасов
335 Защита на компютърни мрежи хон. ас. Еди Фесчиян (сист. админ. УКЗ)
336 Проектиране, изграждане и стилизиране на уеб страници доц. д-р Христо Д. Крушков, док-т Христо Т. Христов
337 Семантичен уеб проф. д-р Станимир Стоянов, гл. ас. д-р Ася Стоянова-Дойчева
338 Говорна култура и делово общуване гл. ас. д-р Маргарита Александрова
339 Oracle Database Program with PL/SQL проф. д-р С. Стоянов, гл. ас. Георги Чолаков
340 Математически основи на автоматизираното управление доц. д-р Андрей Захариев, доц д-р Георги Костадинов, доц. д-р Атанаска Георгиева
341 Съвременни решения за виртуализация хон. ас. Цоло Цолов (сист. админ. УКЗ)
342 Полиноми и алгебрични уравнения проф. д.м.н. Нако Начев и гл.ас. Йордан Епитропов
343 Приложение на алгебрата в електростатиката доц. д-р Кирил Коликов и док-т Стефан Божков
344 Методи за решаване на екстремални задачи проф. д.м.н. Христо Семерджиев
345 Избрани задачи от математически олимпиади гл. ас. д-р Петър Копанов
346 Въведение в математика на парите доц. д-р Боян Златанов
347 Идентифициране на аспекти в обектно-ориентиран софтуер доц. д-р Веска Нончева
348 Нестандартни математически задачи доц. д-р Пенка Рангелова
349 Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика доц. д-р Боян Златанов
350 Иновационни технологии в обучението доц. д-р Елена Сомова, док-т Ваня Лазарова
351 Приложна криптография с .Net Framework доц. д-р Елена Сомова, хон. ас. Тони Каравасилев
352 Трудово право хон. ас. Ненка Пъкова – началник отдел „Управление на човешки ресурси“
353 Уеб хостинг технологии - част 1 проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Владимир Темелков
354 Въведение във функционалния анализ проф. д.м.н. Степан Костадинов, доц. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева
355 Въведение в jQuery доц. д-р Анна Малинова, хон. ас. Георги Соколов
356 Основи на моделирането проф. д.м.н. Снежана Христова
357 Графично представяне на данни проф. д.м.н. Христо Семерджиев, гл. ас. д-р Павлина Атанасова
358 Увод във функционалния анализ проф. д.м.н. Степан Костадинов, доц. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева
359 Аналитична микроикономика проф. д-р Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов
360 Приложение на линейното програмиране проф. д.м.н. Тодор Желязков
361 Приложение на математиката в електростатиката доц. д-р Кирил Коликов, док-т Стефан Божков
362 Преподаване на системи уравнения в училище доц. д-р Румяна Маврова
363 Управление качеството на IT процесите проф. д-р Асен Рахнев, гл. ас. д-р Георги Шарков
364 Въведение в разработката на игри с UDK (Unreal 3 Game Engine) доц. д-р Христо Крушков, хон. ас. Стефан Ставрев
365 Мултиплатформени мобилни приложения Доц. д-р Ангел Голев, хон. ас. Запрян Димитров (старши програмист, Stara Zagora Company)
366 Въведение в PHP. Обектно–ориентирано програмиране доц. д-р Христо Крушков, хон. ас. Димитър Ников (старши програмист във Вискомп)
367 Инвестиране и лични финанси проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Светлозар Гледачев
368 Програмиране с Delphi доц. д-р Христо Крушков, гл.ас. Мариана Крушкова
369 Киберсигурност и устойчив бизнес доц. д-р Евгения Ангелова, гл.ас.д-р Георги Шарков
370 Логическо и функционално програмиране Доц. д-р Елена Сомова, гл. ас. Павлина Иванова
371 Европейски структурни фондове проф. д-р Антон Илиев, хон. преп. Ивайло Станиславов
372 Линейни оператори във функционални пространства проф. дмн Степан Костадинов, доц. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева
373 Числено моделиране в нанофизиката гл. ас. д-р Павлина Атанасова
374 Шаблони за дизайн със C# проф. д-р Снежана Гочева-Илиева, докторант Радослав Радев
375 Уеб хостинг технологии - част 2 проф. д-р Асен Рахнев, хон. преп. Владимир Темелков
376 Разработване на портални приложения проф. д-р Станимир Стоянов, гл.ас.д-р Емил Дойчев
377 Математически текстообработващи програми доц. д-р Ангел Голев, гл. ас. д-р Кремена Стефанова
378 Управление на качеството на процесите (PROCESS QUALITY MANAGEMENT) проф. д-р Асен Рахнев, гл. ас. д-р Георги Шарков
379 Вземане на решения чрез игрови модели проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова
380 Съвременни комуникационни стандарти и приложения доц. д-р Иван Ганчев Иванов
381 Системно администриране на Linux 1 доц. д-р Ангел Голев, хон. ас. Мариан Маринов, хон. ас. Янислав Иванов
382 Аналитична макроикономика гл. ас. д-р Асен Христов
383 Редици от множители и нули на полиноми доц. д-р Иванка Касандрова
384 Избрани глави от алгебрата и анализа проф. д.м.н. Нако Ангелов Начев
385 Основи на сигурността в киберпространството доц. д-р Златогор Минчев
386 Методи за решаване на математически задачи проф. д.п.н. Васил Милушев, доц. д-р Добринка Бойкина
387 Оптимизационни модели и алгоритми доц. д-р Дойчин Бояджиев
388 Въведение в облачните технологии и програмирането им на SAP HANA Cloud platform проф. д.м.н. Георги Тотков , докт. Десислав Десев, докт. Тодор Рачовски
389. Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери проф. дмн. Георги Тотков, гл. ас. д-р Светослав Енков
390. Апроксимации и синтез на антени в програмната среда Mathematica проф. д-р Николай Кюркчиев
391. Блоково програмиране доц. д-р Анна Малинова, гл.ас.д-р Тодорка Глушкова
392. Философията и математиката доц. д-р Кирил Коликв, гл. ас. Йордан Епитропов
393. Генетични алгоритми в оптимизацията доц. д-р Владимир Шкуртов, хон. ас. Стефан Ставрев
394. Методи и методика за съставяне на задачи проф. д.м.н. Васил Милушев, доц. д-р Добринка Бойкина
395. Математически основи на международните икономически  отношения гл. ас. д-р Асен Христов
396. Математически проблеми в добавена реалност гл. ас. д-р Петър Копанов
397. Приложения на линейното програмиране в бизнеса проф. д.м.н. Тодор Желязков
398. Подготовка на състезания по математика и компютърна математика гл. ас. д-р Петър Копанов
399. Паралелно програмиране с С# и TPL доц. д-р Николай Павлов
400. Създаване на ГПИ с Delphi доц. д-р Христо Крушков, гл. ас. д-р Мариана Крушкова
401. Въведение в Big Data и Cloud Computing гл. ас. д-р Станка Хаджиколева, гл. ас. д-р Емил Хаджиколев
402. Въведение в маркетинговите изследвания проф. д-р Снежана Гочева, гл. ас. д-р Десислава Войникова
403. Програмиране на SAS доц. д-р Веска Нончева, док-т Василка Събева
404. Информационна сигурност проф. дмн Г. Тотков, гл. ас. д-р Н. Касъклиев
405. Адаптивен уеб дизайн проф. Георги Тотков, докт. Лиляна Монева
406. Моделиране на бизнес процеси доц. д-р Е. Сомова, гл. ас. д-р Ст. Хаджиколева
407. Въведение в теоретичната информатика доц. д-р Христо Кискинов
408. Начини за визуализация с Wolfram Mathematica гл. ас. д-р Павлина Атанасова
409. Теоретични и приложни аспекти на логистиката проф. д-р Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов
410. Математическо моделиране на пазарите на информационни технологии гл. ас. д-р Асен Христов
411. Нестандартни задачи по алгебра проф. д.м.н. Нако Начев
412. Валути и валутни сделки доц. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светлозар Гледачев
413. Изграждане на собствен Framework с PHP доц. Елена Сомова, хон. ас. Йордан Енев 
414. Методи за съставяне на математически задачи проф. д.п.н. Васил Милушев, доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина
415. Киберпрестъпления в информационното общество проф. д-р Антон Илиев, хон. ас. Владимир Вълев
416. Мобилни приложения проф. д-р Станимир Стоянов, ас. Йордан Тодоров
417. PHP за напреднали - 3 част Георги Гроздев, Управител на фирма „Вискомп“ ЕООД
418. Бизнес приложения за Интернет с PHP и MySQL доц. д-р Минчо Сандалски
419. Задачи по математика и компютърна математика за състезания гл. ас. д-р Петър Копанов
420. Визуализация с Python и VTK доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Стефан Ставрев
421. Изграждане на динамични уеб приложения доц. д-р Христо Крушков. доц. д-р. Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев
422. Интернет на нещата проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Иван Ганчев
423. Математически изчисления с отворен код в Python гл. ас. д-р Христина Кулина
424. Професионална обработка на цифрови изображения за печат, уеб и мобилни приложения доц. д-р Ангел Голев, ас. д-р Мая Стоева
425. Разработка на уеб приложения с ASP.NET доц. д-р Елена Сомова, хон. ас. Тони Каравасилев
426. Съвременна икономическа политика на България и света доц. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светлозар Гледачев
427. Управление на виртуални екипи доц. д-р  Елена Сомова, Лиляна Русенова
428. Фрактална теория на финансовите пазари гл. ас. Асен Христов
429. JAVA SCRIPT в дълбочина – 3 част доц. д-р Владимир Шкуртов, хон. ас. Михаил Петров
430. Приложна теория на игрите доц. д-р Андрей Захариев, доц.д-р Атанаска Георгиева
431. Преобразование на Лаплас и приложения доц. д-р Иванка Касандрова, доц. д-р Атанаска Георгиева
432. Алгебрични и трансцендентни уравнения и неравенства проф. д.м.н. тодор Желязков
433. Нестандартни задачи за подготовка за математически олимпиади доц. д-р Дойчин Бояджиев, гл. ас. д-р Петър Копанов
434. Науката в еволюцията на човечеството доц. Кирил Коликов, гл. ас. Йордан Епитропов
435. Техники за изграждане на „Front End” приложения доц. д-р Христо Крушков, ас. Стоян Черешаров
436. Приложение на невронните мрежи в борсовата търговия доц. д-р Христо Крушков,  хон. ас. Стефан Ставрев (управи-тел на „Трай Софт ЕООД”)
437. Организация и управление на централизирани производства доц. д-р Илиана Милкова-Томова (УХТ-Пловдив)
438. Модели за управление на изкуствен интелект проф. дмн Степан Костадинов, доц. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева
439. Математически основи на микроикономиката проф. д-р Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов
440. Въведение в SAP ERP проф. дмн Георги Тотков, док-т Тодор Рачовски
441. JAVA SCRIPT в дълбочина – 2. част (Практикум) хон. ас. Михаил Петров
442.  Разработка на игри в C++ с Unreal Engine 4 проф. Антон Илиев, доц. Аннна Малинова, хон. преп. Колорадо Старк (Енигма Софтуер)
443. Математически основи на компютърната графика гл. ас. д-р Ива Докузова
444. Управление на софтуерни проекти и процеси проф. д-р Минчо Сандалски
445. Видове договори при разработка на софтуер проф. д-р Антон Илиев, хон. ас. Владимир Вълев
446. Теория на инвестиционния портфейл гл. ас. д-р Асен Христов
447. Извънкласна работа по информатика проф. д.м.н. Стоян Капралов
448. Топ алгоритми за data mining проф. д-р Снежана Георгиева Гочева - Илиева
449. Създаване на уеб приложения с Laravel доц. д-р Ангел Голев, хон. ас. Иван Желев
450 Оптимално управление доц. д-р Георги Костадинов
451 Интелектуална собственост в интернет доц. Иван Щотлеков, Владимир Вълев ( прокурор в Окръжна прокуратура )
452 Аналитична бизнес икономика гл. ас. д-р Асен Христов
453 Бизнес право I част проф. Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (юрисконсулт в община Пловдив)
454 Бизнес приложения за интернет с HTML, CSS и JavaScript проф. д-р Минчо Сандалски
455 Предприемачество доц. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова (консултант по ИТ)
456 Методика за преподаване на задачи за математически олимпиади проф. д-р Пенка Рангелова
457 End-to-end JavaScript приложения проф. д-р Антон Илиев, док-т Павел Кюркчиев
458 Single Page приложения с Angular 2 гл. ас. д-р Никола Вълчанов, хон. преп. Антон Чолаков
459 Видеопродуциране доц. д-р Ангел Голев, хон. ас. Ангел Генков
460 Въведение в машинното самообучение доц. д-р Веска Нончева, док-т Венелин Вълков
461 Въведение в програмирането за мобилни устройства с iOS Проф. Тодорка Терзиева, ас. Хасан Гюлюстан
462 Въведение във web програмирането с Java и JavaScript проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, хон. преп. Николай Петков (Проксиад)
463 Когнитивна роботика проф. д-р Станимир Стоянов, ас. Йордан Тодоров, ас. Ася Тоскова
464 Приложения за бази данни с Entity Framework проф. д-р Христо Крушков, хон. ас. Любен Киков
465 Проектиране и управление на училищни компютърни мрежи доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл. ас. д-р Генчо Стоицов
466 Съвременни уеб технологии и приложения доц. д-р Елена Сомова, ас. Силвия Гафтанджиева
467 Бизнес динамика гл. ас. д-р Асен Христов
468 Бизнес право, ІІ част проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (директор в община –Пловдив)
469 Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация доц. д-р Тодорка Терзиева, хон.ас. Николай Чочев
470 Паралелно програмиране със C# и Task Parallel Library доц. д-р Николай Павлов
471 Преговори в IT индустрията доц. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова
472 Приложна криптография в Интернет с PHP доц. д-р Елена Сомова, хон. ас. Тони Каравасилев
473 Програмиране с Node.js доц. д-р Елена Сомова, ас. д-р Георги Пашев
474 Проектиране и управление на локални компютърни мрежи доц. д-р Генчо Стоицов
475 Разработка на уеб приложения с JavaScript библиотеки доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Гергана Добрикова
476 Технологии за виртуализация проф. д.м.н. Георги Тотков, док-т Слави Глухов
477 Дизайн и архитектура на информационно сигурни системи и организации доц.  Владимир Вълканов и маг. Румен Михайлов
478 Приложения на алгебрични методи в елементарната и висшата математика проф. д.м.н. Тодор Желязков
479 Английски език ниво А2 (Практикум) доц. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова
480 Руски език – 1. част (Практикум) гл. ас. Петранка Савова
481 Специални раздели на висшата математика проф. д.м.н. Тодор Желязков
482 Създаване на уеб приложения с Laravel за напреднали доц. д-р Ангел Голев, хон. ас. Иван Желев
483 Бизнес приложения за Интернет проф. д-р Минчо Сандалски
484 Практикум по междукултурна комуникация доц. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова
485 PSD концепция, дизайн и front-end разработка доц. д-р Ангел Голев, гл. ас. д-р Христо Христов, хон. ас. Мадлен Стойчева
486 Въведение в математическите методи за вземане на решение проф. д-р Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов
487 Методи за решаване на параметрични уравнения и неравенства проф. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Марта Теофилова
488 Въведение в уеб програмирането с Python и Django доц. д-р Дойчин Бояджиев, гл. ас. д-р Павлина Атанасова
489 Анализ и оптимизация на софтуерни приложения гл. ас. д-р Александър Пенев, док-т Мартин Василев
490 Обща теория на правото в информационното общество доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. Владимир Вълев
491 Разработка на уеб приложения с ReactJS доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Тодор Иванов
492 Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация – ІІ част доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев
493 Динамични клиентски уеб приложения с JavaScript проф. д-р Христо Крушков, хон. ас. Любен Киков
494 Предприемачество в IT индустрията доц. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова
495 Математика и приложения в икономиката, бизнеса и философията проф. д.м.н. Тодор Желязков
496 Стохастични алгоритми за машинно самообучение доц. д-р Веска Нончева, 
хон. ас. Венелин Вълков
497 3D моделиране с Maya доц. д-р Емил Хаджиколев, 
хон. ас. Здравко Николаев Вангелов (студент в магистърска програма „Мултимедия и виртуална реалност“ – АМТИИ)
498 Технологии за управление на софтуерно тестване доц. д-р Светослав Енков, 
докт. Денислав Лефтеров
499 Апроксимационни и моделни аспекти от областта на „Debugging and test theory“ проф. д-р Николай Кюркчиев, 
проф. д-р Антон Илиев, 
доц. д-р Николай Павлов
500 Въведение в банкирането проф. д-р Асен Рахнев,
хон.ас. Илия Кирчев (на ръководни позиции в Пощенска банка, Първа Инвестиционна Банка, Българска банка за развитие)
501 Изграждане на динамични уеб приложения и SEO oптимизация доц. д-р. Тодорка Терзиева, 
хон. ас. Николай Чочев
502 Киберпрестъпления доц. д-р Иван Шотлеков, 
хон. ас. Владимир Вълев
503 Философия на математиката гл. ас. д-р Йордан Епитропов
504 Математически аспекти при описанието на природни системи доц. д-р Христо Димов (Физ. ф-т на СУ), гл. ас. д-р Павлина Атанасова
505 Уеб програмиране с JavaScript и jQuery проф. дмн Георги Тотков, ас. Юри Хоптериев
506 Следене и управление на космически апарати (с Java) проф. дмн Георги Тотков, гл. ас. д-р Георги Пашев, д-р Христо Инджов
507 Програмиране на Oracle бази данни с Pl/SQL доц. д-р Владимир Вълканов, док-т Михаил Петров
508 Java Script в дълбочина – 1 част доц. д-р Владимир Вълканов, док-т Михаил Петров
509 Интелектуална собственост в интернет доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. Владимир Вълев
510 Класификатори в машинното обучение с Python и C++ доц. д-р Елена Сомова, гл. ас. д-р Георги Пашев
512 Аналитична логистика проф. д-р Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов

513

Облачни технологии на IBM проф. д-р Антон Илиев, хон. ас. Илия Гацев

514

Управление на сигурността и защита на приложения в облака доц. д-р Станка Хаджиколева, док-т Неделчо Андонов
515 Приложения на алгебрични методи в елементарната математика, банковото дело и философията проф. д.м.н. Тодор Желязков 
516 Анализ на пазарите на информационни технологии проф. д.м.н. Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов
517 Математически модели на класически и квантови системи доц. д-р Христо Димов (Физ. ф-т на СУ), гл. ас. д-р Павлина Атанасова
518 Моделиране на ERP системи за управление на предприятия Проф. д.м.н. Георги Тотков, док-т Георги Палешников
519 Моделиране на бизнес процеси с нотация „Обобщени мрежи“ доц. д-р Станка Хаджиколева, проф. д-р Даниела Орозова
520 Информационна и комуникационна сигурност доц. д-р Генчо Стоицов, хон. ас. Стефан Тафков
521 Въведение в технологиите на блоковите вериги проф. д-р Станимир Стоянов, ас. Ирина Кръстева
522 JavaScript в дълбочина, 2 част доц. д-р Владимир Вълканов, док-т Михаил Петров
523 Водене на преговори и разрешаване на конфликти I част проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов 
524 Анализ на данни и изработване на интерактивни справки доц. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Кремена Стефанова
525 Въведение в генеративната визуализация проф. д-р Антон Илиев, ас. Виктор Матански
526 Платформена виртуализация проф. д-р Ангел Голев, хон. ас. Росен Христев
527 Single Page приложения с Angular доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Тодор Иванов
528 Моделиране и създаване на шаблони за справки с JasperSoft проф. д.м.н. Георги Тотков, док-т Милен Близнаков
529 Оформяне и презентиране на дипломни и научни работи доц. д-р Станка Хаджиколева, проф. д.м.н. Снежана Христова
530 Визуално програмиране с Processing проф. д-р Антон Илиев, ас. Виктор Матански
531 Автоматизирано тестване на уеб приложения с Java доц. д-р Анна Малинова, хон. ас. Цветелин Кюмюрджиев (техн. р-л „Проекти“ в Проксиад), хон. ас. Илия Илиев (техн. р-л „Проекти“ в Проксиад) 
532 Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика доц. д-р Боян Златанов
533 Графичен дизайн с Photoshop проф. д.м.н. Георги Тотков, док-т Мария Жекова
534 Програмиране на Oracle БД с PL/SQL доц. д-р Владимир Вълканов, док-т Михаил Петров
535 Сделки и интернет доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. д-р Владимир Вълев
536 3D моделиране с 3ds Max доц. д-р Станка Хаджиколева, доц. д-р Антония Гелова
537 Анализ на международните икономически отношения проф. д.м.н. Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов
538 Въведение в невронните мрежи с Python доц. д-р Емил Хаджиколев, доц. д-р Станка Хаджиколева, докт. Мирослав Трънков
539 Въведение в теория на множествата и общата топология доц. д-р Георги Костадинов
540 Интернет банкиране чрез мобилни и онлайн приложения доц. д-р Генчо Стоицов, хон. ас. Тодор Тодоров
541 Компютърна графика с WebGL и GLSL ES доц. Елена Сомова, докт. Николай Ханджийски
542 Математика, космология и философия на математиката проф. д.м.н. Тодор Желязков
543 Основи на невронните мрежи доц. д-р Емил Хаджиколев, доц. д-р Станка Хаджиколева, докт. Костадин Йотов
544 Проектно-базирано обучение по математика, информатика и информационни технологии проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Ивайло Старибратов, докт. Деяна Пейкова
545 Разработка и приложения на ефективни алгоритми проф. д-р Ангел Голев, хон. ас. Георги Димитров
546 Стратегии за навлизане/защитаване на пазари. Пазарно сегментиране. Бизнес развитие доц. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова
547 Използване на динамичен софтуер в обучението по математика доц. д-р Стефка Анева, гл. ас. д-р Елена Тодорова, гл. ас. д-р Десислава Войникова
548 Създаване на видео реклами доц. д-р Станка Хаджиколева и Калин Георгиев
549 Математика и приложения в икономиката, бизнеса и космологията проф. д.м.н. Тодор Желязков Моллов
550 Приложни алгебрични модели проф. д.м.н. Манчо Манев, гл. ас. д-р Йордан Епитропов
551 Live Object Programming and advanced design with Pharo доц. д-р Елена Сомова, Gordana Rakić, University of Novi Sad, Serbia и Stéphane Ducasse, INRIA Lille, France
552 Въведение в математическите методи за вземане на решение доц. д-р Георги  Костадинов
553 Модели и средства за прогнозиране на явления и събития (на базата на R и Python) проф. д.м.н. Георги Тотков и докторант Бояна Бонева
554 Графови бази данни с Neo4j доц. д-р Станка Хаджиколева и Мария Борисова
555 Конволюционни невронни мрежи за компютърно зрение (Convolutional Neural Networks for Computer Vision) проф. д-р Асен Рахнев, гл. ас. д-р Димитър Благоев
556 Обектно-ориентирано проектиране със С++

гл. ас. д-р Силвия Гафтанджиева

557 Основи на облачнотo програмиране със Salesforce

проф. д-р Ангел Голев, д-р Георги Илиев

558 Дигитални технологии в образованието

Преподавател: Проф. д-р Асен РАХНЕВ, доц.  д-р Тодорка ТЕРЗИЕВА, доц. д-р Евгения АНГЕЛОВА, гл. ас. д-р Елена ТОДОРОВА

559 Мениджмънт на уеб сървъри

Проф. д-р Ангел Голев, хон. ас. Росен Христев

560 Приложения на алгебрични методи в елементарната математика,
банковото дело и космологията

проф. д.м.н. д-р Тодор Желязков

561 Създаване на Minimum Viable Product само с JavaScript

доц. д-р Владимир Вълканов, хон. ас. Янко Иванов (КодКода)

562 Приложение на функционалния анализ в диференциалните уравнения

проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева

563 Педагогически и психологически аспекти на оценяването на учениците чрез тестове

доц. д-р Ивайло Старибратов, доц. д-р Евгения Ангелова, докт. Ивелина Велчева

564 Скриптово програмиране на невронни мрежи в MATLAB

доц. д-р Емил Хаджиколев и докт. Костадин Йотов

565 Визуализация на данни с Python и VTK

доц. д-р. Тодорка Терзиева, хон. ас. Стефан Ставрев

566 Водене на преговори и разрешаване на конфликти – II част

проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (юрист-консулт в Община Пловдив)

567 Основи на DevOps

доц. д-р Николай Павлов, хон. ас. Кристиан Терзиев (КодКода)

568 Програмиране с Python

проф. д-р Асен Рахнев, гл. ас. д-р Димитър Благоев

569 Single Page приложения с ReactJS

проф. д-р. Ангел Голев, хон. ас. Тодор Иванов

570 Проектиране на компютърни системи и хардуер

проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Радослав Дервишев (Сайбиз)

571 Програмиране с Python

доц. д-р Николай Павлов, Виктор Белчев

572 Програмиране на мобилни приложения в Android среда с Kotlin

доц. д-р Владимир Вълканов, докт. Минчо Симов

573 Методически аспекти на приложението на облачни технологии в обучението по математика, информатика и ИТ

проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Ивайло Старибратов, докт. Ивелина Велчева

574 Компютърна математика и софтуер

проф. д.м.н. Снежана ГОЧЕВА-ИЛИЕВА, доц. д-р Христина КУЛИНА, гл. ас. д-р Атанас Иванов

575 От нула до безкрайност

д-р Елена Толстошеева, Quality Engineer (Sensata Technologies, Plovdiv)

576 Български и европейски технологични решения в строителство, недвижими имоти, медицина, туризъм, социални бизнеси, образование и свързани сектори

доц. Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова

577 Метрични пространства

проф. д-р Боян Златанов

578 Стратегии за навлизане на пазари доц. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова
579 Разработване на уебсайт с Drupal доц. д-р Николай Павлов, хон. ас. Мария Тотова (Trio Interactive International)
580 Предизвикателства пред развитието на информационните технологии в Европейския съюз доц. д-р Иван Шотлеков, хон. преп. Цветелина Мелева
581 Въведение в роботика с „Robobо“ (Андроид версия) проф. д-р Станимир Стоянов, инф. Йордан Тодоров
582 Компютърна обработка на фотоизображения доц. д-р Светослав Енков, докт. Емил Ангелов 
583 Моделиране на учебни курсове в Мудъл доц. д-р Станка Хаджиколева, докт. Емил Йончев и докт. Владимир Цветков
584 Дискретни логистични модели проф. дмн М. Манев, гл. ас. д-р А. Христов
585 Интелигентен анализ на данни с Orange доц. д-р Станка Хаджиколева и Мария Борисова
586 Методични интерпретации в елементарната  математика, банковото дело и космологията проф. дмн Тодор Желязков Моллов
587 Методически аспекти на решаването на избрани задачи от училищната математика проф. д.м.н. Нако Начев 
589 Интелигентен анализ и визуализация на данни с JasperSoft доц. д-р Силвия Гафтанджиева и докт. Милен Близнаков
590 Въведение в Artificial Neural Network и Deep Learning доц. д-р Владимир Вълканов, маг. Минчо Симов
591 Параметричен и генеративен дизайн; Софтуерни пакети за 3D моделиране на кибер-физични системи доц. д-р Иван ШОТЛЕКОВ, хон. ас. инж. Петко СТОЕВ
592 Въведение в машинното самообучение доц. д-р Николай Павлов, ас. Симеон Монов
593 Дигиталните решения в България и Европа в 12 индустрии доц. Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова
594 Геометрично моделиране проф. дмн Манчо Манев
595 Обработка и съхранение на структурни и неструктурни данни Доц. д-р Анна Малинова, докторант Станислав Даков
596 Обработка на естествен език, компютърно представяне на знания и разработка на чатботове с Python 3 доц. д-р Силвия Гафтанджиева и гл. ас. д-р Георги Пашев
597 Инфраструктурни решения за извънградски IoT мрежи доц. д-р Тодорка Глушкова
598 Математически модели в практиката проф. д-р Сава Гроздев
599 Тестване на Single page приложения проф. д-р. Тодорка Терзиева, хон. ас. Здравка Страхинова
600
Търговско право в информационното общество доц. д-р Иван Шотлеков, хон. преп. д-р Владимир Вълев
601
PropTech в България и 30 европейски държави доц. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова
602 Кодиране и криптография проф. д.м.н. Иво Михайлов
603 Изграждане на SQL бази данни проф. д-р Николай Павлов, ас. Мария Добрева
604
Панаирна индустрия и иновации
доц. д-р Иван Соколов
605 Въведение в машинното учене проф. д-р Станимир Стоянов
606 Нелинейно моделиране в медицината проф. дмн Манчо Манев и гл. ас. Асен Христов
607 Обработка и анализ на данни проф. д-р Георги ДИМИТРОВ, доц. д-р Станка ХАДЖИКОЛЕВА, д-р Полина ЦВЕТКОВА
608 Първа стъпка в gRPC проф. д-р Антон Илиев, ас. Павел Кюркчиев
609 Състезателна информатика проф. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Симеон Монов
610 Въведение в Изкуствения интелект и логическо програмиране на Пролог проф.д-р Станимир Стоянов, гл. ас. Венета Табакова-Комсалова
611 Въведение в ReactJS доц. д-р Владимир Вълканов, хон. ас. Петър Величков (Synergy Global Financial Solutions)
612 MySql за големи данни проф. д-р Емил Хаджиколев, доц. д-р Стоян Черешаров, маг. Георги Густинов
613 WEB приложение с Vaadin и Spring Boot доц. д-р Владимир Вълканов, ас. Пенчо Малинов
614 Управление на софтуерни проекти доц. д-р Силвия Гафтанджиева
615 Състезателна информатика, част 2 проф. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Симеон Монов
616 Прототипиране и управление на кибер-физични системи доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. инж. Петко Стоев
617 Компютърна симулация на реални процеси доц. д-р Павлина Атанасова
618 Иновации в програмирането на смарт договори и анализ на криптовалути доц. д-р Силвия Гафтанджиева, гл. ас. д-р Георги Пашев
619 Избрани задачи по алгебра проф. дмн Нако Начев
620 Дигитална компетентност и дигитална креативност проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Стефка Анева, гл. ас. д-р Ивелина Велчева
621 Глобализация, дипломация, политика проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов
622 Геометрично моделиране за CAD/CAM проф. дмн Манчо Манев
623 Въведение в уеб програмирането с Java и JavaScript доц. д-р Емил Дойчев, хон. ас. Николай Петков
624 Въведение в правото на интелектуалната собственост доц. д-р Станка Хаджиколева, адв. д-р Стоян Мемцов
625 Въведение в генеративния изкуствен интелект проф. д-р Станимир Стоянов

Христо Христов
(докторант във ФМИ)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ