Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Научна дейност Изследвания Катедра „Компютърна информатика”    English
Факултет по математика и информатика - Катедра „Компютърна информатика”

Научни направления на катедра „Компютърна информатика"

Интересът е фокусиран върху изследване и внедряване на информационни технологии, свързани с компютърно и моделиране на езикови структури и процеси (с приложения за българския еик) и широко използване в различни приложни системи. Изследванията включват:

* създаване на е-ресурси, свързани с представяне на лексиката и граматиката на българския език;
* реализация на методи и средства за изследване на компютърни български текстове, и експериментиране на среди за морфологичен, лексикален, синтактичен и семантичен анализ и синтез на текст;
* изследване и извличане на знания и на езикови корпуси от данни;
* реализация на системи от типа ‘текст-реч' и приложенията им в информационните технологии;
* лингвистично моделиране във виртуални среди за обучение, и др.

Изследванията и разработваните технологии са адресирани към развитието на среди за електронно обучение, поддържащи широк спектър от дейности, присъщи на дистанционното обучение


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ