Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2023/2024 - зимен семестър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2023/2024 - зимен семестър

Избираеми дисциплини за учебната 2023/2024година
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

I. Редовно обучение

Дисциплина Курс / Спец. Преподавател
1.

Автоматизирано тестване на уеб приложения с Java

за всички

доц. д-р Емил Дойчев, хон. ас. Георги Събев (Проксиад)

2.

Водене на преговори и разрешаване на конфликти - част 2

за всички

проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов

3.

Въведение в математика на парите

за всички

проф. д.м.н. Боян Златанов

4.

Въведение в правото на интелектуалната собственост

за всички

доц. д-р Станка Хаджиколева и адв. д-р Стоян Мемцов

5.

Въведение във функционалния анализ

за спец. БМ, ИТМОМ, МИИТ

проф. д-р Атанаска Георгиева

6.

Дигитални решения в 12 индустрии

за всички

проф. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова

7.

Дискретни логистични модели

за всички

проф. дмн Манчо Манев

8.

Изграждане на динамични уеб приложения и SEO Оптимизация

за всички

проф. д-р. Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев

9.

Инвестиране и лични финанси

за всички

проф. д-р Елена Сомова и Светозар Гледачев

10.

Информационна и комуникационна сигурност

за всички

доц. Генчо Стоицов, маг. Стефан Тафков

11.

Информационна сигурност

за всички

доц. д-р Николай Касъклиев

12.

Когнитивна роботика

за всички

проф. д-р Станимир Стоянов, гл. ас. д-р Ася Тоскова

13.

Математически аспекти при описанието на природни системи

за всички

доц. д-р Павлина Атанасова

14.

Математически основи на автоматизираното управление

за всички

доц. д-р Георги Костадинов

15.

Математически основи на компютърната графика

за всички

гл. ас. д-р Ива Докузова

16.

Методически аспекти на решаването на избрани задачи от училищната математика

за всички

проф. дмн Нако Начев

17.

Обработка и анализ на данни

за И, БИТ, СТД, СИ

доц. д-р Ст. Хаджиколева, проф.  д-р Георги Димитров и д-р Полина Цветкова

18.

Основи на моделирането

за всички

проф. д.м.н. Снежана Христова

19.

Паралелно програмиране със C# и TPL

без СИ

проф. д-р Николай Павлов

20.

Програмиране в среда Arduino

за И, БИТ, СТД, СИ

доц. д-р Светослав Енков

21.

Разработка на игри в С++ с Unreal Engine

за всички

проф. д-р Ангел Голев, Колорадо Старк (Plovdiv Software)

22.

Теория на инвестиционния портфейл

за всички

гл. ас. д-р Асен Христов

СПИСЪК № 2 НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ (ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА 2)
1.   PropTech в България и 30 европейски държави: индустриална трансформация на строителната индустрия чрез технологии  за всички  проф. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова
2.   Апроксимационни и моделни аспекти от областта на „Debugging and test theory“  за всички  проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев
3.   Бизнес право 1 част  за всички  проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов
4.   Бизнес статистика с SPSS  за всички  доц. д-р Атанас Иванов
5.   Валути и валутни сделки  за всички  проф. д-р Елена Сомова и Светозар Гледачев
6.   Въведение в блокчейн и проектирането на крипто валути  за всички  доц. д-р Силвия Гафтанджиева, гл. ас. д-р инж. Георги Пашев
7.   Въведение в Изкуствения интелект и логическо програмиране на Пролог  за БИТ, БМ, ИТМОМ, МИИТ, СТД  проф. д-р Станимир Стоянов, гл. ас. д-р Венета Табакова
8.   Въведение в машинното учене  за всички  проф. д-р Станимир Стоянов
9.   Графови бази данни с Neo4j  за всички  доц. д-р Станка Хаджиколева, хон. ас. Георги Рашков Густинов (магистър)
10.   Дигитален маркетинг и SEO оптимизация  за всички  проф. д-р Тодорка Терзиева, докторант Николай Чочев
11.   Компютърна математика и софтуер  за всички  доц. д-р Христина Кулина
доц. д-р Атанас Иванов
12.   Математически основи на автоматизираното управление  за всички  доц. д-р Георги Костадинов
13.   Математически модели на класически и квантови системи  за всички  доц. д-р Павлина Атанасова
14.   Методически аспекти на решаването на избрани задачи от училищната математика  за всички  проф. д.м.н. Нако Начев
15.   Нелинейно моделиране в медицината  за всички  гл. ас. д-р Асен Христов
16.   Основи на невронните мрежи  за всички  проф. д-р Емил Хаджиколев, ас. д-р Костадин Йотов
17.   Панаирна индустрия и иновации  за всички  доц. д-р Иван Соколов
18.   Проектиране и управление на локални компютърни мрежи  без СИ  доц. Генчо Стоицов
19.   Разработване на уебсайт с Drupal  за всички  проф. д-р Тодорка Глушкова, хон. ас. Мария Тотова (Трио Интерактив Интернешенъл)
20.   Състезателна информатика  за всички проф. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Симеон Монов
21.   Теория на графите  за всички  проф.  дмн Манчо Манев
22.   Теория на равновесието в неконкурентни пазари  за всички  проф. дмн Боян Златанов
23.       
24.       

СПИСЪК № 3 НА ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ
(Информатика 4 курс и Софтуерно инженерство 4 курс)

1      
2      
3      
4.      
IІ. Задочно обучение
СПИСЪК № 1 НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ (ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА 1)
Дисциплина Курс / Спец. Преподавател
1.

Водене на преговори и разрешаване на конфликти – II част

за всички

проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов

2.

Въведение в математика на парите

за всички

проф. д.м.н. Боян Златанов

3.

Инвестиране и лични финанси

за всички

проф. д-р Елена Сомова и Светозар Гледачев

4.

Интелигентен анализ на данни с Orange

за всички

доц. д-р Ст. Хаджиколева

5.

Информационна сигурност

за всички

доц. д-р Николай Касъклиев

6.

Когнитивна роботика

за всички

проф. д-р Станимир Стоянов, гл. ас. д-р Ася Тоскова

7.

Математически основи на автоматизираното управление

за всички

доц. д-р Георги Костадинов

8.

Обектно-ориентирано проектиране със С++

за СТД, Инф и БИТ

доц. д-р Силвия Гафтанджиева

9.

Програмиране в среда Arduino

 

доц. д-р Светослав Енков

СПИСЪК № 2 НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ (ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА 2)
1

Апроксимационни и моделни аспекти от областта на „Debugging and test theory“

за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев, проф. д-р Николай Павлов

2

Бизнес право 1 част

за всички

проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов

3

Валути и валутни сделки

за всички

проф. д-р Елена Сомова и Светозар Гледачев

4

Въведение в блокчейн и проектирането на крипто валути

за всички

доц. д-р Силвия Гафтанджиева, гл. ас. д-р Георги Пашев

5

Въведение в Изкуствения интелект и логическо програмиране на Пролог

за БИТ, БМ, ИТМОМ, МИИТ, СТД

проф. д-р Станимир Стоянов, гл. ас. д-р Венета Табакова

6

Интернет банкиране чрез мобилни и онлайн приложения

за всички

доц. Генчо Стоицов, маг. Тодор Тодоров

7

Математически модели на класически и квантови системи

за всички

доц. д-р Павлина Атанасова

8

Моделиране на бизнес процеси

без БИТ

проф. д-р Елена Сомова и ас. д-р Маргарита Гочева

9

Първа стъпка в gRPC

за всички

проф. д-р Антон Илиев, ас. Павел Кюркчиев

10

Теория на равновесието в неконкурентни пазари

за всички

проф. д.м.н. Боян Златанов

СПИСЪК № 3 НА ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ (за специалности Информатика и Софтуерно инженерство, 4-ти курс)
1.      
2.      

 

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ