Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Бизнес математика - 2022/2023 - Редовно    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес математика - 2022/2023 - Редовно
 Последна актуализация: 1.8.2023 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
2022/23 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „БИЗНЕС МАТЕМАТИКА“ - редовно
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
Дата,зала
Час
Допълнителна информация
I курс
Програмиране
доц. д-р Н.Нкасъклиев
11.09.2023
10:00
534 к.з.
 
Информационни технологии
доц.д-р Евгения Ангелова
25.09.2023
9:00
547 к.з.
 
Линейна алгебра
доц.д-р Марта Теофилова
18.09.2023
9:30
233 с.з.
 
Математически анализ 1
проф. дмн П.Пройнов
26.09.2023
10:30
423 ауд
 
Английски език
доц. д-р Иван Шотлеков
25.09.2023
10:00
432,433,434 к.з.
 
Математически анализ 2
проф. дмн Петко Пройнов
26.09.2023
10:30
423 ауд
 
Обектно-ориентирано програмиране
проф. д-р Елена Сомова
19.09.2023
9:00 часа
547 к.з.
 
Софтуерни системи по математика
гл. ас. д-р Десислава Войникова
26.09.2023
10:00
531 к.з.
 
Аналитична геометрия
доц.д-р Марта Теофилова
18.09.2023
9:30
233 с.з.
 
II курс
Дискретна математика
проф.д-р Христо Кискинов
20.9.2023
10:00
231 с.з.
 
Математически анализ 2
проф. дмн П.Пройнов
26.09.2023
10:30
423 ауд
 
Бази данни
доц. д-р Емил Хаджиколев
8.09.2023
11:00
546 к.з.
 
Диференциални уравнения
проф. дмн П.Пройнов
26.09.2023
10:30
423 ауд
 
Финансова математика
гл. ас. д-р Милена Петкова
23.09.2023
14ч.

146 к.з.
 
Застрахователна математика
проф. д-р Н. Кюркчиев/
гл. ас. д-р М. Василева
18.09.2023
11:00
547 к.з.
 
Математически основи на микроикономиката
гл.ас.д-р Асен Христов
18.09.2023, 9:00,
435.с.з.
 
Иконометрия
гл. ас. д-р Десислава Войникова
25.09.2023
10:00
531 к.з.
 
Теория на вероятностите
доц.д-р Петър Копанов
07.09.2023
10:00
446 к.з.
 
III курс
Маркетингови изследвания
гл.ас.д-р Десислава Войникова
25.09.2023
10:00
531 к.з.
 
Математически основи на макроикономиката
гл.ас.д-р Асен Христов
18.09.2023
9:00
435.с.з.
 
Оптимизационни модели в икономиката
гл.ас.д-р Десислава Войникова
19.09.2023
10:00
246 к.з.
 
Математическа статистика
доц.д-р Петър Копанов
07.09.2023
10:00
446 к.з.
 
Инвестиции и инвестиционни техники
проф.д-р Андрей Захариев
14.09.2023
14:00
533 к. з.
 
Теория на игрите и икономическо поведение
проф. дмн Снежана Христова
07.09.2023
09:00
546 к.з.
 
Изчислителна математика 1
доц.д-р Павлина Атанасова
11.09.2023
10:00
546 к.з.
 
Статистически софтуер
гл. ас. Ат. Иванов
20.09.2023
14:00
546 к.з.
 
Теория на графите в мениджмънта
проф. дмн Манчо Манев
20.09.2023, 9:00,
232.с.з.
 
IV курс
Издателска система Latex
проф. дмн М.Манев
20.09.2023, 9:00,
232.с.з.
 
Статистически методи за вземане на решения
доц. д-р Петър Копанов
07.09.2023
10:00
446 к.з.
 
Изчислителна математика 2
доц. д-р Павлина Атанасова
11.09.2023
10:00
546 к.з.
 
Борсова и извънборсова търговия
гл.ас. д-р Милена Петкова
23.09.2023
14ч.
146 к.з.
 
Анализ на инвестиционни проекти
проф.д-р Андрей Захариев
14.09.2023
14:00
533 к. з.
 
Математически методи в логистиката
проф. дмн Манчо Манев/
гл.ас.д-р Асен Христов
18.09.2023, 9:00,
435.с.з.
 
Бизнес английски език
Доц. д-р Иван Шотлеков
25.09.2023
10:00
432,433,434 к.з.
 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ