Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Приложна математика - 2022/2023 - Редовно    English
Факултет по математика и информатика - Приложна математика - 2022/2023 - Редовно
 Последна актуализация: 31.07.2023 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
2022/23 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „Приложна математика“ - редовно
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
Дата, зала
Час
Допълнителна информация
I курс
Програмиране
доц. д-р Николай Нкасъклиев
11.09.2023
10:00
534 к.з.
 
Линейна алгебра
доц. д-р Марта Теофилова
18.09.2023
9:30
233 с.з.
 
Математически анализ 1
проф. д-р Боян Златанов
26.09.2023
9:00
422 ауд.
 
Английски език
доц. д-р Иван Шотлеков
25.09.2023
10:00
432,433,434 к.з.
 
Математически анализ 2
проф. дмн Боян Златанов
26.09.2023
9:00
422 ауд.
 
Обектно-ориентирано програмиране
проф. д-р Елена Сомова
19.09.2023
9:00 часа
547 к.з.
 
Специализиран английски език
доц. д-р Иван Шотлеков
25.09.2023
10:00
432,433,434 к.з.
 
Операционни системи
доц. д-р Николай Касъклиев
11.09.2023
10:00
534 к.з.
 
Аналитична геометрия
доц. д-р Марта Теофилова
18.09.2023
9:30
233 с.з.
 
II курс
Дискретна математика
проф. д-р Христо Кискинов
20.09.2023
10:00
231 с.з.
 
Математически анализ 3
проф. д-р Боян Златанов
26.09.2023
9:00
422 ауд.
 
Алгебра 1
проф. д-р Иво Михайлов, гл.ас. д-р Епитропов
   
Информационни технологии
доц. д-р Стана Гафтанджиева
16.09.2023
13:15
536 к.з.
 
Алгоритми и структури от данни
проф. д-р Елена Сомова
19.09.2023
9:00 часа
547 к.з.
 
Комплексен анализ
доц. д-р Теменужка Пенева
10.09.2023
9:00
547 к.з.
Студентите с индивидуален протокол трябва предварително да заявят явяване на изпита на tpeneva@uni-plovdiv.bg
Математически анализ 4
проф. дмн Боян Златанов
26.09.2023
9:00
422 ауд.
 
Теория на вероятностите
доц. д-р Петър Копанов
07.09.2023
10:00
446 к.з.
 
III курс
Обикновени диференциални уравнения
проф. д-р Атанаска Георгиева
15.09.2023
10:00
435 с.з.
 
Дискретни геометрични структури
проф. дмн Манчо Манев
20.09.2023
9:00
232 с.з.
 
Математическа статистика
доц. д-р Петър Копанов
07.09.2023
10:00
446 к.з.
 
Бази от данни
доц. д-р Ст. Хаджиколева
8.09.2023
11:00
547 к.з.
 
Уравнения на мат. физ.
проф. д-р Атанаска Георгиева
16.09.2023
10:00
435 с.з.
 
Диференциална геометрия
проф. дмн Манчо Манев
18.09.2023
9:00
435 с.з.
 
Числени методи 1
доц. д-р Павлина Атанасова
11.09.2023
10:00
546 к.з.
 
IV курс
 
 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ