Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Софтуерно инженерство - 2022/2023 - Редовно    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерно инженерство - 2022/2023 - Редовно
 Последна актуализация: 31.07.2023 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
2022/23 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „Софтуерно инженерство“ - редовно
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
Дата, зала
Час
Допълнителна информация
I курс
Програмиране
проф.д-р Емил Хаджиколев
8.09.2023
9:00
546 к.з.
 
Уеб програмиране 1
гл.ас.д-р Христо Христов
 16.09.2023
11:00
535 к.з.
 
Линейна алгебра и аналитична геометрия
доц.д-р Марта Теофилова
18.09.2023
9:30
233 с.з.
 
Английски език
доц.д-р Иван Шотлеков
25.09.2023
10:00
432,433,434 к.з.
 
Обектно-ориентирано програмиране 1 (Java)
проф. д-р Станимир Стоянов
20.09.2023
11:00
246 к.з.
 
Алгоритми и структури от данни
проф. д-р Ангел Голев
 14.09.2023
14:00
547 к.з. 
 
Обектно-ориентирано програмиране 2
проф. д-р Николай Павлов
 18.09.2023
10:00
346 к.з. 
 
Математически анализ
проф. дмн Петко Пройнов
26.09.2023
10:30
423 ауд
 
Дискретни структури
проф. д-р Хр. Кискинов
20.09.2023
10:00
231 с.з.
 
Специализиран английски език
доц. д-р Ив. Шотлеков/ гл. ас. д-р Д. Шаркова
25.09.2023
10:00
432,433,434 к.з.
 
II курс
Бази от данни
проф.д-р Ася Стоянов-Дойчева /
гл.ас.д-р Георги Чолаков
18.09.2023, 10:00
546 к.з.
Акаунт в http://delc.fmi.uni-plovdiv.net
Въведение в софтуерното инженерство
проф.д-р Ася Стоянов-Дойчева
21.09.2023 г.
9:00 часа
446 к.з.
Акаунт в http://delc.fmi.uni-plovdiv.net
Уеб програмиране 2
гл.ас. д-р Никола Вълчанов
2023-09-20, 14:00
246 к.з.
 
Операционни системи и компютърни архитектури
доц. д-р Стоян Черешаров
15.09.2023, 10:00
446 к.з.
 
Интелигентни системи
проф. д-р Станимир Стоянов
20.09.2023
9.00 ч.
246 к.з.
 
Компютърна графика и ГПИ
доц.д-р Александър Пенев
10.09.2023
10:00
546 к.з.
Задължителна регистрация в Classroom,
като се използват студентските акаунти.
Разпределени приложения
проф. д-р Н. Павлов/ас. П. Кюркчиев
09.09.2023 г. 08:30
547 к.з.
 
Практикум по ООП и БД
Доц. д-р Генчо Стоицов/
гл. ас. д-р Иван Димитров
11.09.2023
9.00
146 к.з.
 
III курс
Мобилни приложения
доц.д-р Станка Хаджиколева
9.09.2023
14:00
547 к.з.
 
Моделиране и анализ на софтуер
проф.д-р Николай Павлов /
ас. Павел Кюркчиев
09.09.2023 г. 08:30
547 к.з.
 
Компютърни мрежи и комуникации
доц. д-р Генчо Стоицов
11.09.2023
11:00
146 к.з.
 
Проектиране на софтуер и архитектури
доц. д-р Емил Дойчев
14.09.2023
8:30
547 к.з.
 
Интернет технологии
доц. д-р Кремена Стефанова
11.09.2023
09:00
346 к.з.
 
Вероятности и приложна статистика
доц. д-р Христина Кулина
21.09.2023
9:00
546 к.з.
 
Анализ на изисквания и спецификации
проф. д-р Ася Стоянова-Дойчева
21.09.2023 г.
9:00 часа
446 к.з.
 
Практикум по софтуерни технологии
гл.ас.д-р Ася Тоскова
26.09.2023
11.00 ч.
431 к.з.
 
IV курс
Зимен семестър
Софтуерни процеси
доц.д-р Емил Дойчев
14.09.2023
8:30
547 к.з.
 
Уеб сървърно програмиране
проф.д-р Николай Павлов/
ас. Георги Спасов
13.09.2023
9:00
346 к.з.
 
Големи данни
проф.д-р Станимир Стоянов
20.09.2023
13:00
246 к.з.
 
Управление на софтуерни проекти
доц.д-р Св. Енков
15.09.2023
11:00
534 к.з.
 
Киберсигурност и устойчив бизнес
проф. Асен Рахнев/
гл.ас.д-р Георги Шарков
16.09.2023
10:30
534 к.з.
 
Паралелно програмиране
доц. д-р Александър Пенев
10.09.2023
10:00
546 к.з.
Задължителна регистрация в Classroom,
като се използват студентските акаунти.
Верификация и валидиране на софтуер
гл. ас. д-р М. Веселинова
19.09.2023
09:00
146 к.з.
 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ