Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Софтуерни технологии и дизайн - 2022/2023 - Редовно    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерни технологии и дизайн - 2022/2023 - Редовно
 Последна актуализация: 1.8.2023 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
2022/23 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „Софтуерни технологии и дизайн“ - редовно
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
Дата,зала
Час
Допълнителна информация
I курс

Увод в програмирането (С#)
доц. д-р Стоян Черешаров

12.09.2023, 10:00
346 к.з.

 

Увод в информационните технологии
доц.д-р Евгения Ангелова

25.09.2023
09:00
547к.з.

 
 

Линейна алгебра и аналитична геометрия
доц.д-р Добринка Грибачева

19.09.2023
9:30
423 ауд.

 

Увод в уеб програмирането
проф. д-р Тодорка Терзиева

19.09.2023, 09:00
546 к.з.

 

Английски език
доц. д-р Ваня Иванова

25.09.2023
10:00
432,433,434 к.з.

 

Създаване на ГПИ  (С#)
проф. д-р Тодорка Терзиева

19.09.2023, 09:00
546 к.з.

 

Софтуерни системи по математика
гл. ас. д-р Д. Войникова

26.09.2023 10:00
531 к.з.

 

Обектно-ориентирано програмиране  (С#)
проф. д-р Николай Павлов

18.09.2023
10:00
346 к.з. 

 

Основи на графичния дизайн
проф. д-р Бисер Дамянов

13.09.2023
9:00
105 с.з.

105 с.з (Педагогически факултет)

Уеб дизайн
гл. ас. д-р Христо Христов

16.09.2023
12:00
535 к.з.

 

Специализиран английски език
доц.д-р В. Иванова/гл. ас. д-р Д.Шаркова/гл. ас. д-р
К.Бойкова

25.09.2023
10:00
432,433,434 к.з.

 

II курс

Бази от данни
доц.д-р Ася Стоянова / гл.ас.д-р
Георги Чолаков

18.9.2023,
10:00
546 к.з.

Акаунт в http://delc.fmi.uni-plovdiv.net

Събитийно програмиране
гл. ас. д-р Никола Вълчанов

2023-09-20, 14:00
246 к.з.

 

Приложна математика 1
проф. д.н. Снежана Гочева

19.09.2023, 14:00, 546 к.з.

 

Софтуерни технологии 1
проф.д-р Ася Стоянова-Дойчева

21.09.2023 г.
9:00 часа
446 к.з.

Акаунт в http://delc.fmi.uni-plovdiv.net

Администриране на динамични уеб системи
доц. д-р Кремена Стефанова

11.09.2023
09:00
346 к.з.

 

Геометричен дизайн
доц. д-р Добринка Грибачева

19.09.2023
9:30
423 ауд.

 

Програмиране на JAVA
доц. д-р Владимир Вълканов

12.09.2023
9:00
546 к.з.

 

Обработка на цифрови изображения
проф. д-р Ангел Голев

 

 

Програмиране в Интернет с PHP и MySQL
проф. д-р Емил Хаджиколев

8.09.2023
11:00
546 к.з.

 

III курс

Издателски системи
доц. д-р Кремена Стефанова

11.09.2023
09:00
346 к.з.

 

Създаване и обработка на видео и анимации
доц.д-р Александър Пенев

10.09.2023
10:00
546 к.з.

Задължителна регистрация в Classroom,
като се използват студентските акаунти.

Софтуерни технологии 2
доц. д-р Станка Хаджиколева

11.09.2023
13:30
346 к.з.

 

Създаване и обработка на векторни изображения
проф.д-р Т.Терзиева /гл.ас.д-р М.Стоева

16.09.2023 12:00
534 к.з.

 

Компютърни мрежи и комуникации
проф. д-р Иван Ганчев

27.09.2023
11:00 ч.
446, 546 к.з.

http://delc.fmi.uni-plovdiv.net

Дизайн на приложения за мобилни устройства
доц.д-р Николай Касъклиев

11.09.2023
10:00
534 к.з.

 

Програмиране на приложения за мобилни устройства
доц.д-р Николай Касъклиев

11.09.2023
10:00
534 к.з.

 

IV курс

Електронна търговия
проф. д-р Анна Малинова

25.09.2023 13:00 ч.
346 к.з.

 

Дизайн на 3D модели
доц.д-р Александър Пенев

10.09.2023
10:00
546 к.з.

Задължителна регистрация в Classroom,
като се използват студентските акаунти.

Приложна математика 2
доц.д-р Христина Кулина

21.09.2023
9:00
546 к.з.

 

Информационни технологии в Интернет
доц.д-р Кремена Стефанова

11.09.2023
09:00
346 к.з.

 

Фреймуърк системи за уеб програмиране
доц. д-р Веселин Кюркчиев

16.09.2023
11:00 ч.
346 к.з.

 

Бизнес информационни системи
доц.д-р Кр. Стефанова

11.09.2023
09:00
346 к.з.

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ