Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Информатика - 2022/2023 - Редовно    English
Факултет по математика и информатика - Информатика - 2022/2023 - Редовно
 Последна актуализация: 1.8.2023 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
2022/23 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „Информатика “ - редовно
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
Дата,зала
Час
Допълнителна информация
I курс

Въведение в компютърните науки (C++)
проф. д-р Елена Сомова

19.09.2023
9:00 часа
547 к.з.

 

Линейна алгебра и аналитична геометрия
гл.ас.д-р Ива Докузова

17.09.2023
13.30 ч.
232 с.з.

 

Английски език
доц д-р В. .Иванова

25.09.2023
10:00
432,433,434 к.з.

 

Програмиране (C++)
доц. д-р Николай Касъклиев

11.09.2023
10:00
534 к.з.

 

Операционни системи
проф. д-р Ангел Голев

14.09.2023, 14:00, 547 к.з.

 

Програмиране на Java
доц.д-р Емил Дойчев

15.09.2023
8:30
547 к.з.

 

Математически анализ
проф. д-р Боян Златанов

26.09.2023
9:00
422 ауд.

 

Информационни технологии
доц. д-р Ваня Иванова

24.09.2023
10:00
447 к.з.

 

Специализиран английски език
доц. д-р В. Иванова

25.09.2023
10:00
447 к.з.

 

II курс

Уеб програмиране (HTML, CSS, JS)
проф. д-р Елена Сомова

19.09.2023
9:00 часа
547 к.з.

 

Модели на реални процеси
Доц. д-р Т. Пенева

11.09.2023
09:00
246 к.з.

Студентите с индивидуален протокол трябва предварително да заявят явяване на изпита на tpeneva@uni-plovdiv.bg.

Обектно-ориентирано програмиране (Java)
доц.д-р В. Вълканов

12.09.2023
9:00
546 к.з.

 

Бази от данни
проф. д-р Ася Стоянвоа-Дойчева, гл. ас. д-р Георги Чолаков

18.9.2023,
10:00
546 к.з.

Акаунт в http://delc.fmi.uni-plovdiv.net

Компютърни архитектури
доц. д-р Ст. Черешаров

11.09.2023, 10:00
532 к.з.

 

Софтуерни технологии
проф. д-р Ася Стоянова-Дойчева

21.09.2023 г.
9:00 часа
446 к.з.

Акаунт в http://delc.fmi.uni-plovdiv.net

Дискретна математика
проф. д-р Тодорка Глушкова

18.09.2023; 09:00
547 к.з.

 

Практикум по ООП и БД
доц.д-р Генчо Стоицов/ гл. ас. д-р Иван Димитров

11.09.2023
9.00
146 к.з.

 

Геометрия
проф. дмн Манчо Манев

11.09.2023, 9:00, 603 ауд.

 

III курс

Разпределени приложения (C#)
проф. д-р Антон Илиев

24.09.2023
 08:15
446 к.з.

 

Алгоритми и структури от данни (C#)
проф. д-р Ангел Голев/
гл.ас. д-р Симеон Монов

14.09.2023
14:00
547 к.з. 

 

Компютърни мрежи и комуникации
проф.д-р Иван Ганчев

27.09.2023
10:00 ч.
446, 546 к.з.

http://delc.fmi.uni-plovdiv.net

Изкуствен интелект
проф. д-р Станимир Стоянов

20.09.2023
9.00 ч.
246 к.з.

 

Шаблони за проектиране (Design Patterns)
Доц. д-р Емил Дойчев

14.09.2023
8:30
547 к.з.

 

Практикум по софтуерни технологии
гл.ас. д-р Ася Тоскова

26.09.2023
11.00 ч.
431 к.з.

 

Компютърна графика
доц. д-р Александър Пенев

10.09.2023
10:00
546 к.з.

Задължителна регистрация в Classroom,
като се използват студентските акаунти.

Вероятности и приложна статистика
проф. дмн Снежана Христова

07.09.2023
09:00
546 к.з.

 

IV курс

Уеб сървърни езици
проф.д-р Николай Павлов/
ас. Георги Спасов

13.09.2023
9:00
346 к.з.

 

Компютърни числени методи
доц. д-р Павлина Атанасова

11.09.2023
10:00
546 к.з.

 

Методи на транслация
доц. д-р Александър Пенев

10.09.2023
10:00
546 к.з.

Задължителна регистрация в Classroom,
като се използват студентските акаунти.

Информационно моделиране (C#)
проф.д-р Антон Илиев

24.09.2023
 08:15
446 к.з.

 

Управление на проекти
доц. д-р Силвия
Гафтанджиева

16.09.2023
13:15
536 к.з.

 

Осигуряване на качество на софтуера (Q.A.)
проф. д-р Асен Рахнев/ гл. ас. д-р
Георги Шарков

16.09.2023
10:30
534 к.з.

 

Компютърна лингвистика
гл. ас. д-р Георги Пашев

11.09.23
13:30
533 к.з.

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ