Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Факултетна комисия по атестация Отчети Април 2023    English
Факултет по математика и информатика - Април 2023

ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО АТЕСТИРАНЕ
Отчет за периода ноември 2022г. – април 2023 г.


През периода ноември 2022 – април 2023 г. Факултетната комисия за атестиране на академичния състав от Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски” извърши следните дейности:
1) На 09.12.2022 г. (петък) от 12:00 ч. в каб. 345 се проведе атестиране на  преподавателите от ФМИ по предварително изготвения график. Бяха атестирани 11 (единадесет) преподаватели. С всеки преподавател бе проведено събеседване, бе дадена съответна атестационна оценка и направени конкретни препоръки за подобряване на качеството на работа по направленията Учебна дейност, Научна дейност и Административна дейност. Резултатите от атестирането са описани в Протокол №3 от 09.12.2022 г. на Факултетната комисия по атестиране и сa публикувани в сайта на ФМИ в рубриката „Качество и атестация“. Окончателните оценки са:

 1. Доц. д-р Емил Николов Хаджиколев – положителна;
 2. Доц. д-р Николай Маринов Касъклиев – положителна;
 3. Доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева – положителна;
 4. Доц. д-р Светослав Христосов Енков – положителна;
 5. Доц. д-р Теменужка Пенева Пенева – положителна;
 6. Доц. д-р Христина Николова Кулина – положителна;
 7. Доц. д-р Генчо Димитров Стоицов – положителна;
 8. Гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков – положителна;
 9. Гл. ас. д-р Иван Марков Димитров – положителна;
 10. Гл. ас. д-р Мариана Иванова Крушкова –  положителна;
 11. Ас. Ирина Красимирова Кръстева – положителна.

2) На 20.01.2023 г. (петък) от 12:00 ч. в каб. 345 се проведе атестиране на  преподавателите от ФМИ по предварително изготвения график. Бяха атестирани 11 (единадесет) преподаватели. С всеки преподавател бе проведено събеседване, бе дадена съответна атестационна оценка и направени конкретни препоръки за подобряване на качеството на работа по направленията Учебна дейност, Научна дейност и Административна дейност. Резултатите от атестирането са описани в Протокол №4 от 20.01.2023 г. на Факултетната комисия по атестиране и сa публикувани в сайта на ФМИ в рубриката „Качество и атестация“. Окончателните оценки са:

 1. Гл. ас. д-р Десислава Стоянова Войникова – положителна;
 2. Гл. ас. д-р Йордан Йорданов Епитропов – положителна;
 3. Ас. Веселина Руменова Нанева – положителна;
 4. Гл. ас. Елена Христова Тодорова – положителна;
 5. Ас. Иван Иванов Желев – положителна;
 6. Ас. Виктор Пламенов Матански – положителна;
 7. Ас. д-р Георги Димчев Спасов – положителна;
 8. Ас. Павел Александров Кюркчиев – положителна.

3) В началото на месец февруари 2023 г. съвместно с отдел „Управление на човешките ресурси” на ПУ „Паисий Хилендарски” се извърши проверка на подлежащите за атестиране щатни преподаватели от ФМИ и съгласно чл. 57 от ЗВО, чл. 10 от Правилника за атестиране на академичния състав в ПУ и чл. 106 (2) от Правилника за устройството и дейността на ПУ бяха издадени в началото на месец март заповеди за атестиране на:

 1. Доц. д-р Добринка Костадинова Грибачева, катедра „Алгебра и геометрия“;
 2. Гл. ас. д-р Ася Тодорова Тоскова, катедра „Компютърни системи“;
 3. Гл. ас. д-р Атанас Василев Илчев, катедра „Математически анализ“;
 4.  Гл. ас. д-р Деница Ангелова Шаркова, катедра „ОМИИТ“;
 5. Ас. Хасан Шюкрю Гюлюстан, катедра „Софтуерни технологии“.

Предстои издаването на заповеди на:

 1. Проф. д-р Иван Ганчев Иванов, катедра „Компютърни системи“
 2. Доц. д-р Александър Пламенов Пенев, катедра „Компютърни системи“
 3. Гл. ас. д-р Венета Веселинова Табакова-Комсалова, катедра „Компютърни системи“


ПРОФ. Д-Р НИКОЛАЙ ПАВЛОВ
Председател на Факултетната комисия по атестиране

10.04.2023 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ