Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Разработване на икономически модели с таблици, диаграми и графики    English
Факултет по математика и информатика - Разработване на икономически модели с таблици, диаграми и графики
Лектор  проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Данчо Тодоров
Анотация
  • Изследване на икономически операции;
  • Мониторинг на икономически процеси в реално време;
  • Решаване на оптимизационни задачи за икономически дейности;
  • Прогнозиране на икономически процеси.

Целта на курса е надграждане на знанията и усъвършенстване на уменията в областите: изчислителни и разпределителни операции с таблично и графично представена икономическа информация и свързаните с тях комуникационни услуги. Поставя се акцент върху ефективното управление на информационни ресурси с икономическо съдържание посредством прилагането на съвременни средства и методи за събиране, натрупване, съхраняване, обработка, анализ и предаване на данни с най-широко използваните и най-актуалните компютърни системи.

Предварителни изисквания
Няма.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ