Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2022/2023 - летен семестър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2022/2023 - летен семестър

Избираеми дисциплини за учебната 2022/2023година
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

I. Редовно обучение
Дисциплина Курс / Спец. Преподавател
1. Аналитична микроикономика за всички доц. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Асен Христо
2. Въведение в маркетинговите изследвания за всички проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева, доц. д-р Христина Кулина
3. Въведение в уеб програмирането с Java и JavaScript за всички доц. д-р Емил Дойчев, хон. ас. Николай Петков (Проксиад)
4. Геометрично моделиране за всички проф. дмн Манчо Манев
5. Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация за всички проф. д-р. Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев
6. Информационна и комуникационна сигурност за всички доц. д-р Генчо Стоицов, маг. Стефан Тафков
7. Инфраструктурни решения за контейнеризация за всички проф. д-р. Тодорка Терзиева, ас. Росен Христев
8. Математически основи на автоматизираното управление за всички доц. д-р Георги  Костадинов
9. Начини на визуализация с Wolfram Mathematica за всички доц. д-р Павлина Атанасова
10. Параметричен и генеративен дизайн; Софтуерни пакети за 3D моделиране на кибер-физични системи за всички доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. инж. Петко Стоев
11. Предприемачество в IT индустрията 1 част за всички проф. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова
12. Приложение на функционалния анализ в диференциалните уравнения за всички доц. д-р Атанаска Георгиева
13. Приложна финансова математика за всички проф. д-р Николай Кюркчиев
14. Приложни алгебрични модели за всички гл. ас. д-р Йордан Епитропов
15. Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери за И, БИТ, СТД, СИ доц. д-р Светослав Енков
16. Програмиране на Oracle бази данни с PL/SQL за И, БИТ, СТД, СИ доц. д-р Владимир Вълканов, маг. Ангел Георгиев
СПИСЪК № 2 НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ
(ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА 2)
1. Агентни системи за всички гл. ас. д-р Стефан Ставрев
2. Анализ на данни с Python за всички проф. д-р Николай Павлов, ас. д-р Симеон Монов
3.  Бизнес приложения за Интернет с PHP и MySQL за всички проф. д-р Минчо Сандалски
4. Водене на преговори и разрешаване на конфликти 1 част за всички проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов
5. Въведение в блокчейн и проектирането на крипто валути за всички доц.д-р Силвия Гафтанджиева, гл. ас. д-р инж. Георги Пашев
6. Въведение в генеративната визуализация за всички проф. д-р Антон Илиев, ас. Виктор Матански
7. Въведение в правото на интелектуалната собственост за всички доц. д-р Станка Хаджиколева, адв. д-р Стоян Мемцов
8. Въведение в програмирането за мобилни устройства с iOS за всички проф. д-р Тодорка Терзиева, ас. Хасан Гюлюстан
9. Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация - II част за всички проф. д-р Тодорка Терзиева, д-нт Николай Чочев
10. Икономическа политика на България и света за всички проф. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светлозар Гледачев
11. Компютърна обработка на фотоизображения за И, БИТ, СТД, СИ доц. д-р Светослав Енков, хон. ас. Емил Ангелов
12. Математически модели в практиката за всички проф. дпн Сава Гроздев
13. Методически аспекти на решаването на избрани задачи от училищната математика за всички проф. дмн Нако Начев
14. Нелинейно бизнес моделиране за всички проф. дмн Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов
15. Предприемачество в IT индустрията 2 част за всички проф. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова
16. Приложна финансова математика за всички проф. д-р Николай Кюркчиев
17. Разработване на икономически модели с таблици, диаграми и графики за всички проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Данчо Тодоров
18. Създаване на уеб приложения с Laravel за всички проф. д-р Ангел Голев, ас. Иван Желев
19. Числено моделиране в нанофизиката за всички доц. д-р Павлина Атанасова
СПИСЪК № 3 НА ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ
(Информатика 4 курс и Софтуерно инженерство 4 курс)
1 Бизнес право 2 част факултативна дисциплина проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов
2 Валути и валутни сделки факултативна дисциплина проф. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светлозар Гледачев
3 Правна закрила на видео и електронните игри факултативна дисциплина хон. ас. д-р Христина Георгиева
IІ. Задочно обучение
СПИСЪК № 1 НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ (ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА 1)
Дисциплина Курс / Спец. Преподавател
1. End-to-end JavaScript приложения за всички проф. д-р Антон Илиев и ас. Павел Кюркчиев
2. Аналитична микроикономика за всички гл. ас. д-р Асен Христов
3. Бизнес право 2 част за всички проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов
4. Бизнес приложения за Интернет с PHP и MySQL за всички проф. д-р Минчо Сандалски
5. Валути и валутни сделки за всички проф. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светлозар Гледачев
6. Въведение в маркетинговите изследвания за всички проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиев, доц. д-р Христина Кулина
7. Интелигентен анализ и визуализация на данни с JasperSoft за всички доц. д-р Силвия Гафтанджиева, д-р Милен Близнаков
8. Математически основи на автоматизираното управление за всички доц. д-р Георги  Костадинов
9. Начини на визуализация с Wolfram Mathematica за всички доц. д-р Павлина Атанасова
10. Основи на моделирането за всички проф. дмн Снежана Краева-Христова
11. Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери за И, БИТ, СТД, СИ доц. д-р Светослав Енков
СПИСЪК № 2 НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ (ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА 1)
1 WEB приложение с Vaadin и Spring Boot за всички доц. д-р Владимир Вълканов, ас. Пенчо Малинов
2 Бизнес приложения за Интернет с PHP и MySQL за всички проф. д-р Минчо Сандалски
3 Въведение в генеративната визуализация за всички проф. д-р Антон Илиев, ас. Виктор Матански
4 Въведение в машинното обучение за всички проф. д-р Асен Рахнев, ас. д-р Симеон Монов
5 Дигитални образователни технологии за всички проф. д-р. Тодорка Терзиева
6 Изграждане на SQL бази данни за всички проф. д-р Николай Павлов, ас. Мария Добрева
7 Интернет банкиране чрез мобилни и онлайн приложения за всички доц. д-р Генчо Стоицов, маг. Тодор Тодоров
8 Инфраструктурни решения за контейнеризация за всички проф. д-р. Тодорка Терзиева, ас. Росен Христев
9 Приложна финансова математика за всички проф. д-р Николай Кюркчиев
10 Програмиране в среда Arduino за напреднали за И, БИТ, СТД, СИ доц. д-р Светослав Енков
11 Проектиране и управление на локални компютърни мрежи за всички доц. д-р Генчо Стоицов
12 Теория на инвестиционния портфейл за всички гл. ас. д-р Асен Христов
13 Числено моделиране в нанофизиката за всички доц. д-р Павлина Атанасова
СПИСЪК № 3 НА ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ (БИТ, СТД, 4 курс)
1. Водене на преговори и разрешаване на конфликти 1 част факултативна дисциплина проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов
2. Икономическа политика на България и света факултативна дисциплина проф. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светлозар Гледачев

 

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ