Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Софтуерни технологии и дизайн    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерни технологии и дизайн

 Последна актуализация: 16.10.2023 г.

  ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА 2023/24 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН“ - задочно

Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
Редовен изпит Поправка Допълнителна информация
I курс   
Увод в програмирането (С#)
доц.д-р Стоян Черешаров
18.11.2023 10:00,
146 к.з.
   
Увод в информационните технологии
доц. д-р Евгения Ангелова
Текуща оценка    
Линейна алгебра и аналитична геометрия
доц. д-р Добринка Грибачева
02.12.2023 г.
9.00
603 ауд.
   
Увод в уеб програмирането
проф. д-р Тодорка Терзиева
11.11.2023 10:00
146 к.з.
   
Английски език
доц. д-р Ваня Иванова
Текуща оценка
IІ курс   
Бази от данни
проф.д-р Ася Стоянова-Дойчева,
гл.ас.д-р Георги Чолаков
28.10.2023 г.
11:00 ч.
146 к.з.
  Работещ акаунт в http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/
Събитийно програмиране
гл.ас.д-р Никола Вълчанов
 16.12.2023
9:00 ч.
246 к.з.
   
Приложна математика 1
проф. д.м.н. Петко Пройнов
16.12,2023
10:30
423 ауд.
   
Софтуерни технологии 1
проф. д-р Ася Стоянова-Дойчева
02.12.2023
9:00 часа
446 к.з.
  http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/
IІІ курс   
Издателски системи
доц. д-р Кремена Стефанова
25.11.2023
09:00
431 к.з.
   
Създаване и обработка на видео и анимации
доц.д-р Александър Пенев
03.12.2023
14:00
447 к.з.
  Студентите трябва да са регистрирани в Classroom
с използване на студентските си акаунти
Софтуерни технологии 2
доц. д-р Станка Хаджиколева
11.11.2023
10:00
447 к.з.
   
IV курс   
Електронна търговия
доц. д-р Анна Малинова
11.11.2023 г.
09.00 ч.
535 к.з.
   
Дизайн на 3D модели
доц.д-р Александър Пенев
03.12.2023
10:00
447 к.з.
  Студентите трябва да са регистрирани в Classroom
с използване на студентските си акаунти
Приложна математика 2
проф. дмн Снежана Гочева
18.11.2023 13:00,
146 к.з.
   
Информационни технологии в Интернет
доц. д-р Кремена Стефанова
25.11.2023
10:00
431 к.з.
   
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ