Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Информатика    English
Факултет по математика и информатика - Информатика

 Последна актуализация: 16.10.2023 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА 2023/24 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „ИНФОРМАТИКА“ - задочно

Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
Редовен изпит Поправка Допълнителна информация
I курс   
Въведение в компютърните науки (C++)
проф. д-р Елена Сомова
12.11.2023
13:00
146 к.з.
   
Линейна алгебра и аналитична геометрия
гл.ас.д-р Ива Докузова
04.11.2023
10:00
603 ауд.
   
Английски език
доц. д-р Иван Шотлеков
текуща оценка    
Програмиране (C++)
доц. д-р Николай Касъклиев
25.11.2023
10:00
534 к.з.
   
IІ курс   
Уеб програмиране (HTML, CSS, JS)
проф. д-р Елена Сомова
17.12.2023
9:00
246 к.з.
   
Модели на реални процеси
доц. д-р Теменужка Пенева
текуща оценка    
Обектно-ориентирано програмиране (Java)
доц. д-р Владимир
Вълканов
02.12.2023
14:00
446 к.з.
   
Бази от данни
доц. д-р Ася
Стоянова-Дойчева/гл.ас. д-р Георги Чолаков
28.10.2023 г.
9:00 ч.
146 к.з.
  Работещ акаунт в http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/
IІІ курс   
Разпределени приложения (C#)
проф. д-р Антон Илиев
19.11.2023
09:00
146 к.з.
   
Алгоритми и структури от данни (C#)
проф. д-р Ангел Голев
 02.12.2023
10:00
146 к.з.
   
Компютърни мрежи и комуникации
проф. д-р Иван Ганчев
09.12.2023 г.
10:00 ч.
547 к.з.
  Работещ акаунт в http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/
IV курс   
Уеб сървърни езици
проф. д-р Н.Павлов/ ас.Спасов
03.12.2023, 10:00
246 к.з.
   
Компютърни числени методи
доц. д-р Христина Кулина
25.11.2023,
10:00
434 к.з.
   
Методи на транслация
доц. д-р Александър Пенев
02.12.2023
10:00
447 к.з.
  Студентите трябва да са регистрирани в Classroom
с използване на студентските си акаунти
Информационно моделиране (C#)
проф. д-р Антон Илиев
19.11.2023
10:30
146 к.з.
   

 

02.12.2023

10:00

146 к.з.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ