Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Бизнес информационни технологии    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес информационни технологии

 Последна актуализация: 16.10.2023 г.  

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ

 ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА 2023/24 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ - задочно

Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
Редовен изпит Поправка Допълнителна информация
I курс   
Въведение в компютърните науки
проф. д-р Емил Хаджиколев
11.11.2023
10:00
431 к.з.
   
Увод в информационните технологии
доц. д-р Евгения Ангелова
текуща оценка    
Линейна алгебра и аналитична геометрия
доц. д-р Марта Теофилова
18.11.2023
9:30
424 ауд.
   
Програмиране
гл.ас. д-р Магдалена Веселинова
04.11.2023
09:00
146 к.з.
   
Право и правни информационни системи
доц. д-р Христо Паунов
текуща оценка
Английски език
доц. д-р Иван Шотлеков
текуща оценка
IІ курс   
Програмиране чрез .NET
гл. ас.д-р Никола Вълчанов
  16.12.2023
9:00 ч.
246 к.з.
   
Маркетинг и маркетингови информационни системи
проф. д-р Асен Рахнев
28.10.2023
10:30
532 к.з.
   
Финансова математика
гл. ас.д-р Милена Петкова
12.11.2023
 10:00
 447 к.з.
   
Застрахователна математика
проф. д-р Н. Кюркчиев/
гл. ас. д-р Мария Василева
25.11.2023
10:00
535 к.з.
   
Информационни технологии в Интернет
гл. ас. д-р Христо Христов
28.10.2023
11:00
246 к.з.
IІІ курс   
Програмиране на JAVA
доц. д-р Владимир Вълканов
02.12.2023
14:00
446 к.з.
   
Софтуерни технологии
проф. д-р Ася Стоянова-Дойчева
02.12.2023 г.
10:00 часа
446 к.з.
  http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/
Въведение в облачните технологии
доц. д-р Станка Хаджиколева
текуща оценка    
IV курс   
Оптимизационни модели в икономиката
доц.д-р Десислава Войникова
18.11.2023 г.
10:00 часа
447 к.з.
   
Електронна търговия
проф. д-р Тодорка Глушкова
04.11.2023 г.
09.00ч.
446 к.з
   
Застраховане и застрахователни информационни системи
проф. д-р Антон Илиев
текуща оценка    
Бизнес английски език с информационни технологии
доц. д-р Иван Шотлеков
текуща оценка    
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ