Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Софтуерно инженерство    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерно инженерство

 Последна актуализация: 22.05.2023 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2022/23 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО“ - редовно
 

Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
Редовен изпит Поправка Допълнителна информация
I курс   

Алгоритми и структури от данни
проф. д-р Ангел Голев

07.06.2023, 10:00, 2 аула

20.06.2023, 10:00, 2 аула

 

Обектно-ориентирано програмиране 2
проф. д-р Николай Павлов

09.06.2023 г.
11:00
546 к.з.

16.06.2023 г.
11:00
547 к..з.

 

Математически анализ
проф. дмн Петко Пройнов

15.06.2023
10.00
2 аула

22.06.2023
10.00
2 аула

 

Дискретни структури
проф. д-р Хр. Кискинов

31.5.2023
9:00
2 аула

17.6.2023
10:00
231с.з

 

Специализиран английски език
доц. д-р Ив. Шотлеков/ гл. ас. д-р Д. Шаркова

Текуща оценка

21.06.2023
10:00

431, 432,433,434 к.з.

IІ курс   

Интелигентни системи
проф. д-р Станимир Стоянов

Текуща оценка

22.06.2023 г. , 10:00
246 к.з.

http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/

Компютърна графика и ГПИ
доц.д-р Александър Пенев

30.05.2023
9:00
532 к.з.

18.06.2023
9:00
531 к.з.

Студентите трябва са присъединени към Classroom-а
на текущия курс, със студентските си акаунти.

Разпределени приложения
проф. д-р Н. Павлов/ас. П. Кюркчиев

10.06.2023 г. 08:30 часа
547 к.з.

17.06.2023 г. 08:30 часа
547 к.з.

 

Практикум по ООП и БД
Доц. д-р Генчо Стоицов/гл. ас. д-р Иван Димитров

Текуща оценка

16.06.2023
10:00
531 к.з.

 

IІІ курс   

Проектиране на софтуер и архитектури
доц. д-р Емил Дойчев

8.06.2023
09:00
546 к.з.

22.06.02023
09:00
546 к.з.

 

Интернет технологии
доц. д-р Кремена Стефанова

30.05.2023 г. 09:00
446 к.з.

17.06.2023 г. 09:00
546 к.з.

 

Вероятности и приложна статистика
доц. д-р Христина Кулина

02.06.2023
14:00;16:00 546 к.з.

20.06.2023
14:00; 15:30 546 к.з.

 

Анализ на изисквания и спецификации
проф. д-р Ася Стоянова-Дойчева

29.05.2023 г.
9:00 часа
422 ауд.

21.06.2023
10:00 часа
422 ауд.

 

Практикум по софтуерни технологии
гл.ас.д-р Ася Тоскова

Текуща оценка

20.06.2023 г.
11.00 ч.
531 к.з.

 

IV курс   

Киберсигурност и устойчив бизнес
проф. Асен Рахнев/ гл.ас.д-р Георги Шарков

04.06.2023, 11:00 ч.
146 .з.

17.06.2023, 10:30 ч.
532 к.з.

 

Паралелно програмиране
доц. д-р Александър Пенев

30.05.2023
14:00
532 к.з.

18.06.2023
9:00
531 к.з.

Студентите трябва са присъединени към Classroom-а
на текущия курс, със студентските си акаунти.

Верификация и валидиране на софтуер
гл. ас. д-р М. Веселинова

10.06.2023
10:00
546 к.з.

17.06.2023
10:00
446 к.з.

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ