Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт    English
Факултет по математика и информатика - Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт

 Последна актуализация: 30.05.2023 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2022/23 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕМАТИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ“ - редовно
 

Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
Редовен изпит Поправка Допълнителна информация
I курс   
Аналитична геометрия
проф. дмн Манчо Манев

29.05.2023
9:00
424.ауд.

19.06.2023
9:00
424.ауд.

 

Математически анализ 2
доц. д-р Атанаска Георгиева

05.06.2023
10 ч.
423 ауд.

16.06.2023
10ч.
423 ауд.

 

Обектно-ориентирано програмиране
гл. ас. д-р Мариана Крушкова

13.06.2023
13:00
531 к.з.

20.06.2023
13:00
532 к.з.

 

Въведение в Уеб програмирането
проф. д-р Тодорка Терзиева

06.06.2023 
9:00 часа
146 к.з.

16.06.2023
9:00 часа
246 к.з.

 

Специализиран английски език
гл. ас. д-р Д. Шаркова, гл. ас. д-р К. Бойкова

21.06.2023
10:00

 

431, 432,433,434 к.з.

IІ курс   
Операционни системи
гл.ас.д-р Стоян Черешаров

31.05.2023
10:00
547 к.з.

19.06.2023
10:00
446 к.з.

 

Психология
доц. д-р Тилов

07.06.2023
11:00
602 ауд.

17.06.2023
11:00
603 ауд

 

Дискретна математика
проф. д-р Хр. Кискинов

30.5.2023
10:00
422 ауд.

17.6.2023
10:00
231 с.з

 

Увод в образователния мениджмънт
проф. д-р Ивайло Старибратов

31.05.2023
9:00
346 к.з.

16.06.2023
10:00
535 к.з.

 

Геометрия
гл.ас.д-р Ива Докузова

08.06.2023
9:00
422 ауд.

20.06.2023
9:30
422 ау.д

 

IІІ курс   
Управление на човешките ресурси в училище
проф. д-р Ивайло Старибратов

31.05.2023
11:00
346 к.з.

16.06.2023
11:00
535 к.з.

 

Финансов мениджмънт в училище
проф. д-р Ивайло Старибратов

31.05.2023
10:00
346 к.з.

16.06.2023
10:00
535 к.з.

 

Планиране и оптимизиране на учебния процес
доц.д-р Стефка Анева

30.05.2023
14:00
534 к.з.

23.06.2023
14:00
534 к.з.

 

Методика на обучението по математика
доц.д-р Добринка Бойкина

30.05.2023
от 9:00 ч.
423 ауд.

21.06.2023
от 9:00 ч.
231 с.з.

 

Училищен курс по геометрия
доц. д-р Д. Грибачева

08.06.2023
9:00
422 ауд

20.05.2023
9:30
422 ауд.

 

Бази от данни
доц. д-р Ст. Хаджиколева

29.05.2023
9:00
346 к.з.

17.06.2023
10:00
246 к.з.

 

IV курс   
Информационни и комуникационни технологии
в обучението и работа в дигитална среда
доц. д-р Е. Ангелова

29.05.2023
14:00 часа
546 к.з.

16.06.2023
09:00 часа
446 к.з.

 

Факултативна дисциплина
доц. д-р Ив. Шотлеков

Текуща оценка

 

 

       
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ