Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Информатика    English
Факултет по математика и информатика - Информатика

 Последна актуализация: 30.05.2023 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2022/23 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „ИНФОРМАТИКА“ - редовно
 

Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
Редовен изпит Поправка Допълнителна информация
I курс   
Операционни системи
проф. д-р Ангел Голев

06.06.2023
10:00 часа
446 к.з.

18.06.2023
10:00 часа
446 к.з.

 

Програмиране на Java
доц.д-р Емил Дойчев

07.06.2023
09:00
546 к.з.

21.06.2023
09:00
546 к.з.

http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/

Математически анализ
проф. дмн Боян Златанов

3.06.2023
9:00
422 ауд.

20.06.2023
9:00
424 ауд.

 

Информационни технологии
доц. д-р Ваня Иванова

08.06.2023
10:00
446 к.з.

22.06.2023
14:00
446 к.з.

 

Специализиран английски език
доц. д-р Ваня Иванова

Текуща оценка

21.06.2023
10:00

431, 432,433,434 к.з.

IІ курс   

Компютърни архитектури
гл. ас. д-р Ст. Черешаров

29.05.2023, 10:00
 446 к.з.

16.06.2023
 10:00
346 к.з.

 

Софтуерни технологии
проф. д-р Ася Стоянова-Дойчева

30.05.2023 г.
9:00 часа
546 к.з.

21.06.2023 г.
14:30 часа
546 к.з.

http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/

Дискретна математика
проф. д-рТодоркаГлушкова

09.06.2023 г. 09:00
547 к.з.

22.06.2023 г.
09:00
146 к.з.

 

Практикум по ООП и БД
доц.д-р Генчо Стоицов/ гл. ас. д-р Иван Димитров

Текуща оценка

16.06.2023
11:00
531 к.з.

 

Геометрия
проф. дмн Манчо Манев

31.05, 9:00
423.ауд.

20.06, 9:00
423.ауд.

 

IІІ курс   

Изкуствен интелект
проф. д-р Станимир Стоянов

01.06.2023 г.
9:00 часа
446 к.з.

22.06.2023 г.
10:00 часа
446 к.з.

http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/

Шаблони за проектиране (Design Patterns)
Доц. д-р Емил Дойчев

08.06.2023
10:30
546 к.з.

21.06.2023
10:30
546 к.з.

http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/

Практикум по софтуерни технологии
гл.ас. д-р Ася Тоскова

Текуща оценка

20.06.2023 г.
11.00 ч.
531 к.з.

 

Компютърна графика
доц. д-р Александър Пенев

29.05.2023
14:00
532 к.з.

18.06.2023
9:00
531 к.з.

Студентите трябва са присъединени към Classroom-а на текущия курс, със студентските си акаунти.

Вероятности и приложна статистика
проф. дмн Снежана Христова

05.06.2023
09:00
546 к.з.

19.06.2023
09:00
246 к.з.

 

IV курс   

Управление на проекти
доц. д-р СилвияГафтанджиева

12.06.2023
9:00
346 к.з.

19.06.2023
8:30
346 к.з.

 

Осигуряване на качество на софтуера (Q.A.)
проф. д-р Асен Рахнев/ гл. ас. д-р Георги Шарков

04.06.2023
09:30 ч.
146 к.з.

17.06.2023
09:30 ч.
532 к.з.

 

Компютърна лингвистика
гл. ас. д-р Георги Пашев

16.06.2023
10:30
534 к.з.

23.06.2023
10:30
546 к.з.

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ