Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Бизнес математика    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес математика

 Последна актуализация: 22.05.2023 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2022/23 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „БИЗНЕС МАТЕМАТИКА“ - редовно
 

Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
Редовен изпит Поправка Допълнителна информация
I курс   
Математически анализ 2
проф. дмн Петко Пройнов

15.06.2023
10.00
2 аула

22.06.2023
10.00
2 аула

 

Обектно-ориентирано програмиране
проф. д-р Елена Сомова

8.06.23
10:00
346 к.з.

23.06,23
9:00
346 к.з.

 

Софтуерни системи по математика
гл. ас. д-р Десислава Войникова

30.05.2023
10:00
531 к.з.

23.06.2023
10:00
146 к.з.

 

Аналитична геометрия
доц.д-р Марта Теофилова

09.06.2023
9:30
231 с.з.

16.06.2023
9:30
231 с.з.

 

IІ курс   
Застрахователна математика
проф. д-р Н. Кюркчиев/ гл. ас. д-р М. Василева

09.06.2023
11:00
531 к.з.

22.06.2023
11:00
532 к.з.

 

Математически основи на микроикономиката
гл.ас.д-р Асен Христов

6.06.2023
 9:00
2.ауд.

19.06.2023
 9:00
424.ауд.

 

Иконометрия
гл. ас. д-р Десислава Войникова

31.05.2023
10:00
531 к.з.

24.06.2023
10:00
431 к.з.

 

Теория на вероятностите
доц.д-рПетърКопанов

9.06.
10 часа
146 к.з.

16.06.
10 часа
532 к.з.

 

IІІ курс   
Инвестиции и инвестиционни техники
проф.д-р Андрей Захариев

29.05.2023
11:00
532 к .з. 

16.06.2023
14:00
531 к .з. 

 

Теория на игрите и икономическо поведение
проф.дмнСнежанаХристова

05.06.2023
09:00
546 к.з.

19.06.2023
09:00
246 к.з.

 

Изчислителна математика 1
доц.д-р Павлина Атанасова

01.06.2023
10:00
531, 532 к.з.

22.06.2023
10:00
531 к.з.

 

Статистически софтуер
гл. ас. Ат. Иванов

30.05.2023

547 к.з.

16.06.2023

536 к.з.

 

Теория на графите в мениджмънта
проф. дмн Манчо Манев

06.06.2023, 9:00, 2 ауд.

19.06.2023, 9:00, 424

 

IV курс   
Анализ на инвестиционни проекти
проф.д-р Андрей Захариев

30.05.2023
11:00
533 к .з. 

16.06.2023
14:00
533 к .з. 

 

Математически методи в логистиката
проф. дмн Манчо Манев/ гл.ас.д-р Асен Христов

06.06.2023, 9:00, 2 ауд.

19.06.2023, 9:00, 424

 

Бизнес английски език
Доц. д-р Иван Шотлеков

21.06.2023
10:00

 

431, 432,433,434 к.з.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ