Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Бизнес информационни технологии    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес информационни технологии

 Последна актуализация: 30.05.2023 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2022/23 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ - редовно
 

Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
Редовен изпит Поправка Допълнителна информация
I курс   

Обектно-ориентирано програмиране
проф. д-р Николай Павлов

09.06.2023 г.
09:00
546 к.з.

16.06.2023 г.
09:00
547 к..з.

 

Информационни технологии в математиката
проф. д-р Анна Малинова

29.05.2023 г.
09:00 ч.
546 к.з.

16.06.2023 г. 13:00 ч.
446 к.з.

 

Банково дело и банкови информационни системи
доц. д-р Иван Соколов

Текуща оценка

 

 

Приложна математика
проф. дмн Снежана Гочева

13.06.2023
9-13 ч.
446 к.з.

20.06.2023
9-11 ч.
446 к.з.

 

Графика и презентации
доц. д-р Александър Пенев

Текуща оценка

18.06.2023
14:00
531 к.з.

Студентите трябва са присъединени към Classroom-а
на текущия курс, със студентските си акаунти.

Специализиран английски език
доц. д-р Иван Шотлеков

Текуща оценка

21.06.2023
10:00

431, 432,433,434 к.з.

IІ курс   

Иконометрия
проф. д-р Анна Малинова

29.05.2023 г.
13:00 ч.
546 к.з.

16.06.2023 г. 13:00 ч.
446 к.з.

 

Програмиране в Интернет с PHP и MySQL
доц. д-р Емил Хаджиколев

Текуща оценка

17.06.2023
10:00
346 к.з.

 

Бази от данни
проф. д-р А. Стоянова /гл. ас. д-р Георги Чолаков

29.05.2023
9:00
547 к.з.

16.06.2023
9:00
146 к.з.

 

Счетоводство и счетоводни информационнисистеми
проф. д-р Асен Рахнев

08.06.2023, 11:00, 547 к.з.

22.06.2023, 11:00, 346 к.з.

 

IІІ курс   

Моделиране и управление на бизнес процеси
проф д-р ЕленаСомова

12.06.2023
10:00
446 к.з.

23.06,2023
9:00
446 к.з.

 

Компютърни мрежи и комуникации
проф. д-р Иван Ганчев

04.06.2023  10:00 ч.
446 к.з.

24.06.2023  10:00 ч.
546, 446 к.з.

http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/ 

Инвестиции и инвестиционни техники
проф д-р Андрей Захариев

29.05.2023
11:00
531 к .з. 

16.06.2023
14:00
531 к. з. 

 

Уеб дизайн
проф. д-р Тодорка Глушкова

Текуща оценка

22.06.2023 г. 11:00
146 к.з.

 

IV курс   

Бизнес информационни системи
доц. д-р Кремена Стефанова

Текуща оценка

17.06.2023 г. 10:00
546 к.з.

 

Анализ на инвестиционни проекти
проф д-р Андрей Захариев

30.05.2023
11:00
531 к. з. 

16.06.2023
14:00
531 к. з. 

 

Борсова и извънборсова търговия
гл. ас. д-р Милена Петкова

05.06.2023 г., 9:00 ч.,
346 к.з.

19.06.2023 г., 9:00 ч.,
146 к.з.

 

Издателски системи
доц. д-р Кремена Стефанова

Текуща оценка

17.06.2023 г. 10:00
546 к.з.

 

Бизнес информационни технологии
проф. д-р Асен Рахнев

Текуща оценка

 

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ