Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Софтуерно инженерство    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерно инженерство
 Последна актуализация: 08.01.2024 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА 2023/24 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО“ - редовно
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
Редовен изпит Поправка Допълнителна информация
I курс   
Програмиране
проф.д-р Емил Хаджиколев
25.01.2024
12:00 ч.
547 к.з.
12.02.2024
13:30 ч.
446 к.з.
 
Уеб програмиране 1
доц.д-р Христо Христов
Текуща оценка 08.02.2024 11.00ч
433 к.з.
 
Линейна алгебра и аналитична геометрия
доц.д-р Марта Теофилова
26.01.2024, 9:30
2 аула
12.02.2024, 9:30
2 аула
 
Английски език
доц.д-р Иван Шотлеков
Текуща оценка    
Обектно-ориентирано програмиране 1 (Java)
проф. д-р Станимир Стоянов
22.01.2024
09.00 ч.
246 к.з.
08.02.2024
09.00 ч.
146 к.з.
 
IІ курс   
Бази от данни
проф.д-р Ася Стоянов-Дойчева /
гл.ас.д-р Георги Чолаков
22.01.2024,
10:00 ч.
446 к.з.
8.02.2024,
10:00 ч.
546 к.з.
 
Въведение в софтуерното инженерство
проф.д-р Ася Стоянов-Дойчева
28.01.2024
9:00 ч.
547 к.з.
17.02.2024
9:00 ч.
546 к.з.
http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/
Уеб програмиране 2
гл.ас. д-р Никола Вълчанов
31.01.2024
9:00
 547 к.з.
16.02.2024
9:00
346 к.з.
 
Операционни системи и компютърни архитектури
доц. д-р Стоян Черешаров
23.01.2024 10:00
346 к.з.
13.02.2024 10:00
547 к.з.
 
IІІ курс   
Мобилни приложения
доц.д-р Станка Хаджиколева
Текуща оценка 12.02.2024
13:00 ч.
346 к.з.
 
Моделиране и анализ на софтуер
проф.д-р Николай Павлов /
ас. Павел Кюркчиев
27.01.2024 г.
8:00
547к.з.
11.02.2024 г.
8:00
547 к.з.
 
Компютърни мрежи и комуникации
доц. д-р Генчо Стоицов
29.01.2024
10.00 ч.
546 к.з.
12.02.2024
10.00 ч.
446 к.з.
 
IV курс   
Софтуерни процеси
доц.д-р Емил Дойчев
29.01.2024
08:00
547 к.з.
12.02.2024
08:00
547 к.з.
 
Уеб сървърно програмиране
проф.д-р Николай Павлов/
ас. Георги Спасов
1.02.2024
9:00 ч.
2 аула
15.02.2024
9:00 ч.
423 ауд.
 
 
Големи данни
проф.д-р Станимир Стоянов
22.01.2024
13.00 ч.
246 к.з.
08.02.2024
11.00 ч.
146 к.з.
 
Управление на софтуерни проекти
доц.д-р Св. Енков
5.02.2024
10:00
546 к.з.
13.02.2024 10:00
146 к.з.
 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ