Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Математика, информатика и информационни технологии    English
Факултет по математика и информатика - Математика, информатика и информационни технологии
 Последна актуализация: 02.02.2024 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА 2023/24 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ - редовно
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
Редовен изпит Поправка Допълнителна информация
I курс   
Информационни технологии
доц.д-р Евгения Ангелова
31.01.2024 г.,
9:00 часа
546 к.з.
9.02. 2024 г.,
14:00 часа
446 к.з.
 
Програмиране
доц. д-р Стоян Черешаров
26.01.2024
10:00
346 к.з.
16.02.2024
 10:00
 546 к.з.
 
Линейна алгебра
проф д-р И. Михайлов
24.01.2024
8.30
422 ауд.
14.02.2024
8.30
422 ауд.
 
Анализ
проф. д-р Атанска
Георгиева
23.01.2024
10:00
422 ауд.
15.02.2024
10:00
422 ауд.
 
Английски еззик
гл. ас. д-р Д.Шаркова
Текуща оценка  
IІ курс   
Алгебра
проф д-р И. Михайлов
24.01.2024
8.30
422 ауд.
14.02.2024
8.30
422 ауд.
 
Алгоритми и
структури от данни
проф.д-р Елена
Сомова
29.01.2023
12:00
446 к.з.
18.02.2023
9:00
446 к.з.
 
Теория на вероятностите и
статистика
доц. д-р П.Копанов
25.01.2024
 10 часа
146 к.з.
15.02.2024
 10 часа
532 к.з.
 
Диференциални уравнения
доц.д-р Т. Пенева
Текуща оценка 16.02.2024
09:00
547 к.з.
 
Уеб дизайн
проф. д-р Т.Глушкова
Текуща оценка 13.02.2024
14.00
446 к.з.
IІІ курс   
Числени методи
доц. д-р Хр. Кулина
24.01.2024
10:00
346 к.з.
16.02.2024
14:00 ч.
446 к.з.
 
Училищен курс по анализ
проф. д-р Атанаска Георгиева
22.01.2024
10:00
422 ауд.
16.02.2024
10:00
422 ауд.
 
Училищен курс по алгебрадоц. д-р Марта Теофилова 01.02.2024
 9:30
232 с.з.
12.02.2024
 9:30
2 аула
 
Компютърна графика и презентации
доц. д-р А.Пенев
Текуща оценка 17.02.2024
14:00 ч.
346 к.з.
Студентите трябва да са регистрирани в тазгодишния Classroom
с използване на студентските си акаунти
Информационни
технологии в образованието
проф. д-р Коста Гъров
23.01.2024
9.00 часа
246 к.з.
08.02.2024
9.00 часа
547 к.з.
 
Методика на обучението по инф. и ИТ
проф. д-р Коста Гъров
25.01.2024
9.00 часа
246 к.з.
08.02.2024
9.00 часа
547 к.з.
 
Педагогика
доц. д-р Златка Ваклева
     
IV курс   
Събитийно програмиране
доц. д-р Стефка Анева
27.01.2024
10.00 часа
432 к.з.
08.02.2024
10.30 часа
547 к.з.
 
Основна специализираща
дисциплина „Компетентностен
подход и иновации в
образованието“
доц. д-р Ивайло Старибратов
Текуща оценка    
Училищен курс по информатика
проф. д-р Коста Гъров
23.01.2024
11.30 часа
246 к.з.
08.02.2024
9.00 часа
547 к.з.
 
Училищен курс по ИТ
проф. д-р Коста Гъров
25.01.2024
11.30 часа
246 к.з.
08.02.2024
9.00 часа
547 к.з.
 
Приобщаващо образование
проф. д-р Дора Лефтерова
Текуща оценка    
Интегриран практикум по математика
Доц. д-р Добринка Бойкина
Текуща оценка 15.02.2024
9.00 часа
231 с.з.
 
Интегриран практикум по информатика и информационни технологии
гл. ас. д-р Елена Тодорова
Текуща оценка 08.02.2024
14.00 часа
547 к.з.
 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ