Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Приложна математика    English
Факултет по математика и информатика - Приложна математика
 Последна актуализация: 08.01.2024 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА 2023/24 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА“ - редовно
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
Редовен изпит Поправка Допълнителна информация
I курс   
Програмиране
доц. д-р Н.Касъклиев
22.01.24
13:00
146 к.з.
15.02.24
10:00
146 к.з.
 
Линейна алгебра
доц.д-р Марта Теофилова
07.02.2024
9:30
232 с.з.
12.02.2024
9:30
2 аула
 
Математически анализ 1
проф. дмн Боян Златанов
05.02.2024
10.00
232 с.з.
14.02.2024
14:00
232 с.з.
 
Английски език
доц. д-р Иван Шотлеков
Текуща оценка    
IІ курс   
Дискретна математика
проф.д-р Христо Кискинов
23.01.2024
 10:00
232 с.з.
09.02.2024
10:00
232 с.з.
 
Математически анализ 3
проф.д-р Боян Златанов
05.02.2024
10.00
232 с.з.
14.02.2024
14.00
232 с.з.
 
Алгебра 1
проф. д-р И.Михайлов, гл.ас. д-р Епитропов
24.01.2024
8.30
422 ауд.
14.02.2024
8.30
422 ауд
 
Информационни технологии
доц.д-р С. Гафтанджиева
25.01.2024
11:30
531 к.з.
16.02.2024
13:00
238 каб.
 
IІІ курс   
Обикновени диференциални уравнения
доц. д-р Атанаска Георгиева
22.01.2024
10:00
232 с.з.
16.02.2024
10:00
435 с.з.
 
Дискретни геометрични структури
гл. ас. д-р Ива Докузова
гл.ас. д-р Веселина Тавкова
23.01.2023 г.
9:00
435 с.з.
08.02.2023 г.
9:00
435 с.з.
 
Математическа статистика
доц.д-р Петър Копанов
25.01.2024
 10 часа
146 к.з.
15.02.2024
 10 часа
532 к.з.
 
Функционален анализ
проф. дмн Боян Златанов
05.02.2024
10.00
232 с.з.
14.02.2024
14.00
232 с.з.
 
IV курс   
Издателска система Latex
доц д-р Теменужка Пенева
29.01.2024
10:00
346 к.з.
12.02.2024
10:00
546 к.з.
 
Математическо оптимиране
гл.ас. д-р Асен Христов
22.01.2023 г.
9:00
232 с.з.
08.02.2023 г.
9:00
232 с.з.
 
Числени методи 2
доц. д-р Павлина Атанасова
23.01.2024
10:00
531 к.з.
15.02.2024
10:00
533 к.з.
 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ