Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Математика    English
Факултет по математика и информатика - Математика
 Последна актуализация: 09.01.2024 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА 2023/24 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „МАТЕМАТИКА“ - редовно
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
Редовен изпит Поправка Допълнителна информация
I курс   
Програмиране
доц. д-р Н.Касъклиев
22.01.24
13:00
146 к.з.
15.02.24
10:00
146 к.з.
 
Линейна алгебра
доц.д-р Марта Теофилова
07.02.2024
9:30
232 с.з.
12.02.2024
9:30
2 аула
 
Математически анализ 1
проф. д-р Боян Златанов
05.02.2024
10.00
232 с.з.
14.02.2024
14.00
232 с.з.
 
Английски език
доц. д-р Иван Шотлеков
Текуща оценка    
IІ курс   
Дискретна математика
проф.д-р Христо Кискинов
23.01.2024
 10:00
232 с.з.
09.02.2024
10:00
232 с.з.
 
Математически анализ 3
проф. дмн Боян Златанов
05.02.2024
10.00
232 с.з.
14.02.2024
14:00
232 с.з.
 
Алгебра 1
проф. д-р И.Михайлов, гл.ас. д-р Епитропов
24.01.2024
8.30
422 ауд.
14.02.2024
08:30
422 ауд
 
Информационни
технологии
доц.д-р С. Гафтанджиева
25.01.2024
11:30
531 к.з.
16.02.2024
13:00
238 каб.
 
IІІ курс   
Обикновени диференциални уравнения
проф. д-р Атанаска Георгиева
22.01.2024
10:00
232 с.з.
16.02.2024
10:00
435 с.з.
 
Дискретни геометрични структури
гл. ас. д-р Ива Докузова
23.01.2023 г.
9:00
435 с.з.
08.02.2023 г.
9:00
435 с.з.
 
Математическа статистика
доц.д-р Петър Копанов
25.01.2024
 10 часа
146 к.з.
15.02.2024
 10 часа
532 к.з.
 
Функционален анализ
проф. дмн Боян Златанов
05.02.2024
10.00
232 с.з.
14.02.2024
14:00
232 с.з.
IV курс   
Издателска система Latex
доц д-р Теменужка Пенева
29.01.2024
10:00
346 к.з.
12.02.2024
10:00
546 к.з.
 
Математическо оптимиране
гл.ас. д-р Асен Христов
22.01.2023 г.
9:00
232 с.з.
08.02.2023 г.
9:00
232 с.з.
 
Синтетична геометрия
гл.ас. д-р Ива Докузова
23.01.2023 г.
9:00
435 с.з.
08.02.2023 г.
9:00
435 с.з.
 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ