Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Информатика    English
Факултет по математика и информатика - Информатика
 Последна актуализация: 07.02.2024 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА 2023/24 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „ИНФОРМАТИКА“ - редовно
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
Редовен изпит Поправка Допълнителна информация
I курс   
Въведение в компютърните науки (C++)
проф. д-р Елена Сомова
29.01.2024
9:00 часа
446 к.з.
18.02.2024
9:00 часа
446 к.з.
 
Линейна алгебра и аналитична геометрия
гл.ас.д-р Ива Докузова
24.01.2024
9:00
 2 аула
9.02.2024
9:00
423 ауд.
 
Английски език
доц д-р В. .Иванова
Текуща оценка    
Програмиране (C++)
доц. д-р Николай Касъклиев
22.01.2024
10:00
146 к.з.
15.02.2024
10:00
446 к.з.
 
IІ курс   
Уеб програмиране (HTML, CSS, JS)
проф. д-р Елена Сомова
30.01.2024
9:00 часа
446 к.з.
18.02.2024
9:00 часа
446 к.з.
 
Модели на реални процеси
доц. д-р Т. Пенева
Текуща оценка 15.02.2024
09:00
546 к.з.
 
Обектно-ориентирано програмиране (Java)
доц.д-р В. Вълканов
26.01.2024
8:30
446 к.з.
14.02.2024
8:30
2 аула
 
Бази от данни
проф. д-р Ася Стоянвоа-Дойчева, гл. ас. д-р Георги Чолаков
22.01.2024,
11:00 ч.
446 к.з.
8.02.2024,
11:00 ч.
546 к.з.
 
IІІ курс   
Разпределени приложения (C#)
проф. д-р Антон Илиев
26.01.2024 г. 10:00 ч.
546 к.з.
09.02.2024 г.
10:00 ч.
 547 к.з.
 
Алгоритми и структури от данни (C#)
проф. д-р Ангел Голев
05.02.2024
10:00
547 к.з.
 15.02.2024
09:00
346 к.з.
 
Компютърни мрежи и комуникации
проф.д-р Иван Ганчев
01.02.2024
10:00 ч.
346, 246 к.з.
15.02.2024
10:00 ч.
547 к.з.
Валиден студентски DeLC account
IV курс   
Уеб сървърни езици
проф.д-р Николай Павлов/
ас. Георги Спасов
1.02.2024 г. 9:00 ч.
2 аула
15.02.2024 г.
9:00 ч.
 423 ауд.
 
Компютърни числени методи
доц. д-р Павлина Атанасова
25.01.2024
10:00
546, 446 к.з.
16.02.2024
10:00
246 к.з.
 
Методи на транслация
доц. д-р Александър Пенев
27.01.2024
9:00 ч.
146 к.з.
17.02.2024
9:00 ч.
346 к.з.
Студентите трябва да са регистрирани в тазгодишния Classroom
с използване на студентските си акаунти
Информационно моделиране (C#)
проф.д-р Антон Илиев
26.01.2024 г. 09:00
546 к.з.
09.02.2024 г.
09:00
547 к.з.
 
 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ