Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Бизнес математика    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес математика
 Последна актуализация: 12.01.2024 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА 2023/24 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „БИЗНЕС МАТЕМАТИКА “ - редовно
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
Редовен изпит Поправка Допълнителна информация
I курс   
Програмиране
доц. д-р Н.Касъклиев
22.01.24
13:00
146 к.з.
15.02.24
10:00
146 к.з.
 
Информационни технологии
доц.д-р Евгения Ангелова
31.01.2024 г.,
11:00 часа,
546 к.з.
9.02. 2024 г.,
14:00 часа;
446 к.з.
 
Линейна алгебра
доц.д-р Марта Теофилова
07.02.2024
9:30
232 с.з.
12.02.2024
9:30
2 аула
 
Математически анализ 1
проф. дмн П.Пройнов
05.02.2024
10.00
232 с.з.
16.02.2024
10.00
232 с.з.
 
Английски език
доц. д-р Иван Шотлеков
Текуща оценка    
IІ курс   
Дискретна математика
проф.д-р Христо Кискинов
23.01.2024
 10:00
232 с.з.
09.02.2024
10:00
232 с.з.
 
Бази данни
проф. д-р Емил Хаджиколев
25.01.2024
10:00 ч.
346 к.з.
12.02.2024
13:30 ч.
446 к.з.
 
Диференциални уравнения
проф. дмн П.Пройнов
05.02.2024
10.00
232 с.з.
16.02.2024
10.00
232 с.з.
 
Финансова математика
гл. ас. д-р Милена Петкова
30.01.2024 г.
9:00
532 к.з.
15.02.2024 г
14:00
532 к.з.
 
IІІ курс   
Маркетингови изследвания
гл.ас.д-р Десислава Войникова
02.02.2024 г.
10:00 часа
531 к.з.
10.02.2024 г.
10:00 часа
531 к.з.
 
Математически основи
на макроикономиката
гл.ас.д-р Асен Христов гл.ас. д-р Веселина Тавкова
23.01.2023 г.
9:00
231 с.з.
08.02.2023 г.
9:00
231 с.з.
Оптимизационни модели в икономиката
гл.ас.д-р Десислава Войникова
23.01.2024 г.
13:30 часа
531 к.з.
09.02.2024 г.
10:00 часа
431 к.з.
 
Математическа статистика
доц.д-р Петър Копанов
25.01.2024
 10 часа
146 к.з.
15.02.2024
 10 часа
532 к.з.
IV курс   
Издателска система
Latex
доц. д-р Теменужка Пенева
29.01.2024
10:00
346 к.з.
12.02.2024
10:00
546 к.з.
 
Статистически методи за вземане на решения
доц. д-р Петър Копанов
25.01.2024
 10 часа
146 к.з.
15.02.2024
 10 часа
532 к.з.
 
Изчислителна математика 2
доц. д-р Павлина Атанасова
23.01.2024
10:00
531 к.з.
15.02.2024
10:00
533 к.з.
 
Борсова и извънборсова търговия
гл.ас. д-р Милена Петкова
30.01.2024 г.
9:00
532 к.з.
15.02.2024 г
14:00
532 к.з.
 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ