Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Бизнес информационни технологии    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес информационни технологии
 Последна актуализация: 02.02.2024 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА 2023/24 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ - редовно
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
Редовен изпит Поправка Допълнителна информация
I курс   
Въведение в компютърните науки
доц.д-р Емил Хаджиколев
25.01.2024
10:00 ч.
346 к.з.
12.02.2024
13:30 ч.
446 к.з.
 
Увод в информационните технологии
доц.д-р Eвгения Ангелова
Текуща оценка 14.02.2024 г. 9:00
446 к.з.
 
Линейна алгебра и аналитична геометрия
доц. д-р Марта Теофилова
30.01.2024, 9:30
2 аула
12.02.2024, 9:30
2 аула
 
Програмиране
гл. ас. д-р Магдалена Веселилнова
22.01.2024, 14:00
446 к.з.
08.02.2024, 09:00
536 к.з.
 
Право и правни информационни системи
доц. д-р. Христо Паунов
Текуща оценка    
Английски език
доц. д-р Ваня Иванова
Текуща оценка    
IІ курс   
Програмиране чрез .NET
гл.ас.д-р Никола Вълчанов
01.02.2024
9:00
547 к.з.
16.02.2024
9:00
346 к.з.
 
Маркетинг и маркетингови информационни системи
проф. д-р Асен Рахнев
06.02.2024
12:30
546 к.з.
14.02.2024
12:30
546 к.з.
 
Финансова математика
проф.д-р Андрей Захариев
09.02.2024
09.00
 433 к.з.
   
Застрахователна математика
проф. д-р Николай Кюркчиев
 гл. ас. д-р Мария Василева
29.01.2024 г.
14:00 часа
546 к.з.
9.02.2024 г.
14:00 часа
346 к.з.
 
Информационни технологии в Интернет
гл.ас.д-р Хр. Христов
Текуща оценка 08.02.2024
12.00
 433 к.з.
 
IІІ курс   
Програмиране на JAVA
доц. д-р Владимир Вълканов
26.01.2024
9:00
547 к.з.
14.02.2024
9:30
2 аула

 

Софтуерни технологии
проф. д-р Ася Стоянова-Дойчева
28.01.2024,
14:00 ч.
547 к.з.
17.02.2024,
14.00
547 к.з.
http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/
Въведение в облачните технологии
доц. д-р Станка Хаджиколева
Текуща оценка 12.02.2024
13:00 ч.
346 к.з.

 

IV курс   
Оптимизационни модели в икономиката
гл.ас.д-р Десислава Войникова
22.01.2024 г.
13:30 часа
547 к.з.
08.02.2024
10:00 часа
431 к.з.
 
Електронна търговия
проф.д-р Асен Рахнев/гл. ас. д-р Елена Тодорова
23.01.2024 г.
13:00
246 к.з.
08.02.2024 г.
14:00
546 к.з.
 
Застраховане и застрахователни информационни системи
проф.д-р Антон Илиев
Текуща оценка 09.02.2024 г. 11:00
547 к.з.
 
Бизнес английски език с информационни технологии
доц. д-р Иван Шотлеков
Текуща оценка    
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ