Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Държавни изпити Програма Математика, информатика и информационни технологии (бакалавър) Литература    English
Факултет по математика и информатика - Литература

ЛИТЕРАТУРА* 

Въпроси 1 – 7 

1. Балючев, П., К. Коликов, А. Стоянова, Ръководство за решаване на задачи по линейна алгебра, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 1996.
2. Генов, Г., С. Миховски, Т. Моллов, Алгебра, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2006.

3. Епитропов, Й., И. Градева, Сборник по алгебра, Опонент, 2011.

4. Мекеров, Д., Н. Начев, С. Миховски, Е. Павлов, Линейна алгебра и аналитична геометрия, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2009.

5. Мекеров, Д., П. Рангелова, Б. Царева, Е. Павлов, Ръководство за решаване на задачи по аналитична геометрия, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2008.

6. Моллов, Т., С. Миховски, Линейна алгебра, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2008.

7. Моллов, Т., П. Раднев, Алгебра, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2002.

Въпроси 8 – 11

8. Златанов, Б., Математически анализ 1 - Диференциално смятане на функция на една променлива с използване на алгебрични компютърни системи, Университетско издание „П. Хилендарски“, Пловдив, 2018.
9. Златанов, Б., Математически анализ 2 Интегрално смятане на функция на една променлива с използване на алгебрични компютърни системи, Университетско издание „П. Хилендарски“, Пловдив, 2018.

10. Дойчинов, Д., Математически анализ, Софтех, 2006г.

11. Любенова, Е., П. Недевски, К. Николов, Л. Николова и др., Ръководство по математически анализ 1 част, Софтех, 2012г.

12. Любенова, Е., П. Недевски, К. Николов, Л. Николова и др., Ръководство по математически анализ 2 част, Софтех, 2008г.

13. Копанов П., Нончева В., Христова Сн. Ръководство за решаване на задачи по вероятности и статистика, Издателство на ПУ, 2012г.

Въпроси 12 – 21

14. Бърнев, П., Г. Тотков, Р. Донева, В. Шкуртов, К. Гъров, Информатика + за 9 клас ПП, Летера, 2001.
15. Манев, К., Павел Петров, В. Христова, Н. Манева, Б. Йовчева, Петър Петров, Информатика 9-10 клас, учебно помагало за ЗП, Изкуства, 2012.

16. Гъров, К., А. Ангелов, К. Харизанов, С. Анева, Д. Данаилов, Е. Тодорова, Информационни технологии 9 клас ЗП, Изкуства, 2011.

17. Крушков, Хр., Програмиране на С++. Част I Въведение в програмирането (трето допълнено и преработено издание). Пловдив, Коала Прес, 2010.

18. Крушков, Хр., Програмиране на С# - практическо ръководство. Пловдив, Коала Прес,
2017

19. Aмерал, Л., Алгоритми и структури от данни в С++, София, ИК СОФТЕХ, 2001.

20. Наков, П., Добриков П., Програмиране = ++ Алгоритми. "Top Team Co", 2003.

21. Уирт, Н. Алгоритми+структури от данни = програми, София, Техника, 1980.

22. Тодорова, М., Структури от данни и програмиране на С++, Сиела, 2011.

23. Наков, С. и колектив, Програмиране за .Net Framework, том 1, Барс, 2005 г.

24. Наков, С. и колектив, Програмиране за .Net Framework, том 2, Барс, 2007 г.

25. Наков, С. и колектив, Въведение в програмирането със С#, Телерик, София, 2015.

http://www.introprogramming.info/intro-csharp-book/
26. Лукипудис, Е., “Компютърна графика и геометрично моделиране”, ч. 1, Лукипудис – Пазарджик, 1996.
27. Азълов, П., Бази от данни. Релационен и обектен подход, Техника, София, 1991.
28. Гъров, К., С. Анева, Д. Данаилов, Е. Тодорова, А. Ангелов, К. Харизанов, Информационни технологии 10 клас – ЗП, Изкуства 2011.
29. R. Elmasri, S. B. Navathe, Fundamentals of Database Systems, The Benjamin/Cummings Publishing Company, 1994
30. Ганчев, И., Компютърни мрежи и комуникации, Пловдив, 1999 г.
31. Ганчев, И., Учебно помагало по компютърни мрежи и комуникации, УИ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, 2017.
32. Стоицов, Г., Компютърни мрежи и комуникации, електронно учебно полагало, 2013 г. http://kmk.fmi-plovdiv.org/tKMK.pdf
33. Тотков, Г., В. Шкуртов, Р. Донева, К. Гъров, Информационни технологии 9 клас - ЗП, Летера, 2001.
34. Тотков, Г., В. Шкуртов, Р. Донева, К. Гъров, Информационни технологии 10 клас - ЗП, Летера, 2001.
35. Дичева, Т., Е. Ангелова, А. Рахнев, Информационни технологии, второ издание, УИ „П. Хилендарски“, Пловдив, 2010.
36. Роман, С., Да напишем макроси в Excel, ЗеСТ Прес, София, 2004 г.
37. Роман, С., Да напишем макроси в Word, ЗеСТ Прес, София, 1999 г.
38. Манев, К., К. Гъров, Н. Манева, С. Анева, Е. Тодорова, Д. Данаилов, М. Иванов, Информационни технологии 8 клас – ЗП, Изкуства 2017.
39. К. Гъров, А. Ангелов, Г. Момчева-Гърдева, К. Харизанов, Уеб дизайн, Изкуства 2013.
40. Склар, Джоел, Принципи на уебдизайна, четвърто издание, Дуо Дизайн.

* Предложените източници са предназначени да ориентират, а не да ограничат,
студентите при подготовката за държавния изпит.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ