Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Информатика – задочно Поправителна сесия    English
Факултет по математика и информатика - Поправителна сесия

 

Последна актуализация: 02.06.2022 г.
 

 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ

 ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ НА 2021/22 УЧЕБНА  ГОДИНА
специалност „ИНФОРМАТИКА“ - задочно

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

Учебна дисциплина Дата, час Зала Допълнителна информация
I курс
Есенен триместър
Въведение в компютърните науки (C++)
проф. д-р Е.Сомова
24.06.2022
9:00
446 к.з.  
Линейна алгебра и аналитична геометрия
гл. ас. Ива Докузова
27.06.2022
14:30
436 с.з.  
Зимен Триместър
Информационни технологии
Доц. Е. Ангелова
21.06.2022
14:00
446 к.з.  
Програмиране (C++)
доц.д-р Николай Касъклиев
11.06.2022 10:00 146 к.з.  
Английски език
доц. д-р И. Шотлеков
28.06.2022
14:00

 Онлайн
Пролетен Триместър
Операционни системи
проф. д-р А. Голев
01.07.2022 10:30
422 ауд.
 
Програмиране на Java
доц. д-р Вл.Вълканов
12.06.2022 9:00 546 к.з.  
Математически анализ
доц. д-р Теменижка Пенева
25.05.2022 09:00 446 к.з.  
II курс
Есенен триместър
Уеб програмиране (HTML, CSS, JS)
проф. д-р Е. Сомова
24.06.2022 9:00 446 к.з.  
Модели на реални процеси
доц. д-р Т. Пенева
26.06.2022 14:00 446 к.з.  
Зимен Триместър
Обектно-ориентирано програмиране (Java)
доц. д-р Вл.Вълканов
12.06.2022 9:00 546 к.з.  
Бази от данни
доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева/ гл. ас д-р Г.Чолаков
14.6.2022
9:00
446 к.з.  
Практикум по ООП и БД
доц. д-р Генчо Стоицов/гл.ас. д-р Иван Димитров
17.06.2022
9:00
532 к.з.  
Геометрия
Гл. ас. Асен Христов
18.06.2022 10:00 436 с.з.  
Пролетен Триместър
Компютърни архитектури
гл.ас.д-р Ст.Черешаров, cheresharov@uni-plovdiv.bg
18.06.2022 10:00 533 к.з.  
Софтуерни технологии
Доц. Ася Стоянова-Дойчева
11.06.2022
11:00
546 к.з.  
Дискретна математика
доц.д-р Т.Глушкова
25.06.2022 9:00 546 к.з.  
III курс
Есенен триместър
Разпределени приложения (C#)
проф.д-р Антон Илиев
ас. Виктор Матански
15.06.2022 8:30 547 к.з.  
Алгоритми и структури от данни (C#)
проф. д-р А.Голев
 01.07.2022 10:30    
Компютърни мрежи и комуникации
проф. д-р И. Ганчев
11.06.2022 11:00 --- Online тест в DeLC
Зимен Триместър
Компютърна графика
доц. д-р А. Пенев
11.06.2022 14:00 --- Google Meet
Вероятности и приложна статистика
проф. дмн С.Христова
30.06.2022 14:00 422 ауд.  
Пролетен Триместър
Изкуствен интелект
проф. д-р Ст.Стоянов
11.06.2022
10:00
-
 Delc
Шаблони за проектиране (Design Patterns)
доц.д-р Е. Дойчев /ас.П.Малинов
18.06.2022
9:30
446 к.з.  
Практикум по софтуерни технологии
гл. ас. д-р А.Тоскова
15.06.2022
12:00
531 к.з.  
IV курс
Есенен триместър
Компютърна лингвистика
гл. ас. д-р Георги Пашев
18.06.2022 10:00 --- Google classroom
Уеб сървърни езици
доц. д-р Н. Павлов/ас. Г.Спасов
16.06.2022 9:00 246 к.з.  
Компютърни числени методи
доц. д-р Х.Кулина
22.06.2022 10:00  
Зимен Триместър
Информационно моделиране (C#)
проф. д-р Антон Илиев
доц. д-р Светослав Енков
15.06.2022 8:30 547 к.з.  
Методи на транслация
доц. д-р А. Пенев
11.06.2022 10:00 --- Google Meet
Осигуряване на качество на софтуера (Q.A.) проф. д-р Асен Рахнев/ 
гл. ас. д-р Г.
Шарков

18.06.2022 12:30

535 к.з.

 
Пролетен Триместър
Управление на проекти
доц. д-р С. Енков
18.06.2022
11:00
--- Тест в класна стая  с код dxj5p6m(с предв. предаден проект)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ