Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Бизнес информационни технологии – задочно Поправителна сесия    English
Факултет по математика и информатика - Поправителна сесия

Последна актуализация: 13.06.2022 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ

 ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ НА 2021/22 УЧЕБНА  ГОДИНА
специалност „БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ - задочно

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

Учебна дисциплина / Преподавател Дата, час Зала Допълнителна информация
I курс
Есенен триместър
Въведение в компютърните науки
доц. д-р Е. Хаджиколев
12.06.2022
10:00
146 к.з.  
Увод в информационните технологии
доц. Е. Ангелова
21.06.2022
14:00
446 к.з.  
Линейна алгебра и аналитична геометрия
доц. д-р М. Теофилова
20.06.2022
9:30
436 с.з.  
Зимен триместър
Програмиране
гл.ас.д-р М.Веселинова
18.06.2022
09:00
346 к.з.  
Право и правни информационни системи
доц. д-р Христо Паунов, гл. ас. д-р Стоян Черешаров
11.06.2022
14:00
532 к.з.  
Информационни технологии в математиката
доц. д-р Анна Mалинова
20.06.2022
13:00
531 к.з.  
Английски език
доц. д-р И. Шотлеков
28.06.2022
14:00

Онлайн 
Пролетен триместър
Обектно-ориентирано програмиране
доц. д-р Н. Павлов
15.06.2022
10:00
446 к.з.  
Банково дело и банкови информационни системи
доц.д-р Соколов
21.06.2022
10:00
531 к.з.  
Приложна математика
проф. дмн С. Гочева
23.06.2022
10:00 
 546 к.з.  
Графика и презентации
доц. д-р Ал.Пенев
18.6.2022
9:30
--- Онлайн
IІ курс
Есенен триместър
Програмиране чрез .NET
гл.ас.д-р Никола Вълчанов
13.06.2022 9:00 --- Google Meet
Маркетинг и маркетингови информационни системи
проф. д-р А. Рахнев / гл.ас. д-р Д.Войникова
25.06.2022
14:00
532 к.з.  
Финансова математика
гл. ас. д-р М. Петкова
12.06.2022
10:00
534 к.з.  
Зимен триместър
Бази от данни
гл. ас д-р Г.Чолаков
14.6.2022
9:00
446 к.з.  
Счетоводство и счетоводни информационни системи
проф. д-р  Асен Рахнев
21.06.2022
9:30
546 к.з.  
Застрахователна математика
проф. д-р Николай Кюркчиев / гл. ас. д-р Мария Василева
18.06.2022
12:00
532 к.з.  
Пролетен триместър
Иконометрия
доц. д-р Анна Малинова
malinova@uni-plovdiv.bg
20.06.2022
10:00
446 к.з.  
Програмиране в Интернет с PHP и MySQL
доц. д-р Е.Хаджиколев
12.06.2022
10:00
146 к.з.  
Информационни технологии в Интернет
гл.ас.д-р Хр.Христов
12.06.2022
10:00
446 к.з.  
IІІ курс
Есенен триместър
Програмиране на JAVA
доц. д-р Вл.Вълканов
12.06.2022 9:00 546 к.з.  
Зимен триместър
Софтуерни технологии
Доц. Ася Стоянова-Дойчева
11.06.2022
12:00
546 к.з.  
Въведение в облачните технологии
доц. Ст. Хаджиколева
12.06.2022 10:00 246 к.з.  
Компютърни мрежи и комуникации
проф. д-р Иван Ганчев
11.06.2022 11:00 --- Online тест в DeLC
Пролетен триместър
Моделиране и управление на бизнес процеси
проф.д-р Е.Сомова
24.06.2022 9:00 446 к.з.  
Инвестиции и инвестиционни техники
проф. д-р Андрей Захариев
22.06.2022 14:00 531 к.з.  
Уеб дизайн
доц. д-р Т. Глушкова
25.06.2022
11:00
531 к.з.  
IV курс
Есенен триместър
Оптимизационни модели в икономиката
гл. ас. д-р Д. Войникова
11.06.2022
14:00
446 к.з.  
Електронна търговия
доц. д-р Анна Малинова
доц. д-р Тодорка Глушкова
18.06.2022
11:00
534 к.з.  
Застраховане и застрахователни информационни системи
проф.д-р Антон Илиев / ас. Виктор Матански
15.06.2022 8:30 547 к.з.  
Зимен триместър
Борсова и извънборсова търговия
гл. ас. д-р Милена Петкова
12.06.2022
10:00
534 к.з.  
Анализ на инвестиционни проекти
проф. д-р Андрей Захариев
22.06.2022
14:00
531 к.з.  
Бизнес английски език с информационни технологии
доц. д-р И. Шотлеков
12.06.2022
10:00
531 к.з.  
Пролетен триместър
Бизнес информационни системи
доц. д-р Н. Павлов / доц. д-р К. Стефанова
19.06.2022
10:00
446 к.з.  
Издателски системи
проф. д-р А. Голев / доц. д-р К. Стефанова
19.06.2022
10:00
446 к.з.  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ