Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Математически модели в практиката    English
Факултет по математика и информатика - Математически модели в практиката
 Лектори проф. д-р Сава Гроздев
Анотация

Целта на тази избираема дисциплина е да систематизира знания на студентите относ-но различни математически методи за прогнозиране, управление и оптимизация на процеси, свързани със задачи в икономиката и образованието. Прилагат се алгебрични и геометрични подходи, елементи от теорията на хаоса, невронните мрежи, фузи логиката и генетичните алгоритми. Придобитите знания и формираните умения могат да се прилагат за обработка на статистически данни при управление на собствен бизнес и постижения на обучаеми.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ