Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Геометрично моделиране    English
Факултет по математика и информатика - Геометрично моделиране
 Лектори проф. дмн Манчо Манев
Анотация

Тази учебна дисциплина изучава методи и алгоритми за числено описание на геометрични форми, които са обикновено двумерни или тримерни. Дисциплината е фокусирана върху подготовката за създаване и обработване на геометрични обекти, използвайки компютър или компютърно-базирани приложения. Тези обекти се разлагат на криви и повърхнини, но тяхното представяне трябва да бъде в подходяща форма за компютърна обработка. Изучават се криви на Безие, Б-сплайн криви и нееднородни рационални Б-сплайн (NURBS) криви, както и получените чрез тях повърхнини по метода на тензорно произведение на две семейства криви. Придобитите знания се прилагат в компютърната графика, CAD/CAM системите, компютърния графичен дизайн, роботиката, проектирането на автомобили, кораби и самолети, образната диагностика в медицината и т.н.

 

Тази учебна дисциплина изучава методи и алгоритми за числено описание на геометрични форми, които са обикновено двумерни или тримерни. Дисциплината е фокусирана върху подготовката за създаване и обработване на гео­мет­­рични обекти, използвайки компютър или компютърно-базирани приложения. Тези обекти се разлагат на кри­­ви и повърхнини, но тяхното представяне трябва да бъде в подходяща форма за компютърна обработка. Изучават се криви на Безие, Б-сплайн криви и нееднородни рационални Б-сплайн (NURBS) криви, както и получените чрез тях повърхнини по метода на тензорно произведение на две семейства криви. Придобитите зна­ния се прилагат в ком­пю­търната графика, CAD/CAM системите, компютърния графичен дизайн, робо­ти­ката, проектирането на автомобили, кораби и самолети, образната диагностика в медицината и т.н.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ