Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2021/2022 - пролетен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2021/2022 - пролетен триместър

Избираеми дисциплини за учебната 2021/2022година
ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР

I. Редовно обучение

Дисциплина

Курс / Спец.

Преподавател

1

Педагогически и психологически аспекти на оценяването на учениците чрез тестове

За ИТМОМ и МИИТ 3 курс

доц. д-р Ивайло Старибратов, доц. д-р Евгения Ангелова, гл. ас. д-р Ивелина Велчева

2

Аналитична логистика

за всички

проф. дмн Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов

3

Геометрично моделиране

за всички

проф. дмн Манчо Манев

4

Итерационни методи за корени на полиноми

за всички

проф. дмн Петко Пройнов, гл. ас. д-р Слав Чолаков

5

Математически основи на автоматизираното управление

за всички

доц. д-р Георги Костадинов

6

Приложна финансова математика

за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев

7

Метрични пространства

за всички

проф. д-р Боян Златанов

8

Въведение в уеб програмирането с Java и JavaScript

за всички

доц. д-р Емил Дойчев, хон. ас. Николай Петков (Проксиад)

9

Бизнес приложения за Интернет с PHP и MySQL

за всички

проф. д-р Минчо Сандалски

10

Проектиране и управление на локални компютърни мрежи

за всички

доц. д-р Генчо Стоицов

11

Информационна и комуникационна сигурност

за всички

доц. д-р Генчо Стоицов, маг. Стефан Тафков

12

Програмиране на мобилни приложения в Android среда с Kotlin

за всички

доц. д-р Владимир Вълканов, маг. Минчо Симов

13

Дизайн и архитектура на информационно сигурни системи и организации

за всички

доц.  Владимир Вълканов и маг. Румен Михайлов

14

Въведение в генеративната визуализация

за всички

проф. д-р Антон Илиев, ас. Виктор Матански

15

Компютърна математика и софтуер

за всички

проф. дмн Гочева-Илиева, доц. д-р Хр. Кулина, гл. ас. д-р А. Иванов

16

Приложение на функционалния анализ в диференциалните уравнения

за всички

доц. д-р Атанаска Георгиева

17

Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери

за СИ, СТД, Инф и БИТ

доц. д-р Светослав Енков

18

Валути и валутни сделки

за всички

проф. д-р Елена Сомова, Светозар Гледачев

19

Обработка на естествен език, компютърно представяне на знания и разработка на чатботове с Python 3

за всички

доц. д-р Силвия Гафтанджиева и гл. ас. д-р Георги Пашев

20

Търговско право в информационното общество

за всички

доц. д-р Иван Шотлеков, хон. преп. д-р Владимир Вълев

21

Математически модели в практиката

за всички

проф. д.п.н. Сава Гроздев

22

Водене на преговори и разрешаване на конфликти I част

за всички

проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов

23

Стратегии за навлизане на пазари

за всички

доц. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова

24

Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация – ІІ част.

за всички

проф. д-р. Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев

25

Разработка на уеб приложения с ReactJS

за всички

проф. д-р. Ангел Голев, хон. ас. Тодор Иванов

26

Тестване на Single page приложения

за всички

проф. д-р. Тодорка Терзиева, хон. ас. Здравка Страхинова

27

Програмиране на Oracle бази данни с Pl/SQL

за всички

доц. Владимир Вълканов, маг. Ангел Георгиев

28

Обработка и съхранение на структурни и неструктурни данни

за всички

доц. д-р Анна Малинова, докторант Станислав Даков

 

 

 

 

IІ. Задочно обучение

Дисциплина

Курс / Спец.

Преподавател
1

Аналитична логистика

за всички

проф. дмн Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов

2 

Геометрично моделиране

за всички

проф. дмн Манчо Манев

3 

Приложна финансова математика

за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев

4 

Бизнес приложения за Интернет с PHP и MySQL

за всички

проф. д-р Минчо Сандалски

5 

Проектиране и управление на локални компютърни мрежи

за всички

доц. д-р Генчо Стоицов

6 

Интернет банкиране чрез мобилни и онлайн приложения

за всички

доц. д-р Генчо Стоицов, маг. Тодор Тодоров

7 

Въведение в генеративната визуализация

за всички

проф. д-р Антон Илиев, ас. Виктор Матански

8 

Компютърна математика и софтуер

за всички

проф. дмн Гочева-Илиева, доц. д-р Хр. Кулина, гл. ас. д-р А. Иванов

9 

Математически основи на автоматизираното управление

за всички

доц. д-р Георги Костадинов

10

Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери

за СИ, СТД, Инф и БИТ

доц. д-р Светослав Енков

11

Валути и валутни сделки

за всички

проф. д-р Елена Сомова, Светозар Гледачев

12

Интелигентен анализ на данни с Orange

за всички

доц. д-р Станка Хаджиколева и хон. ас. Мария Борисова

13

Моделиране на учебни курсове в Мудъл

за всички

доц. д-р Станка Хаджиколева, докт. Емил Йончев

14

Обектно-ориентирано проектиране със С++

за всички без СИ

доц.   д-р Силвия Гафтанджиева

15

Инфраструктурни решения за извънградски IoT мрежи

за всички

доц. д-р Тодорка Глушкова, докт. Димитър Стоянов, докт. Евгени Вълчев

16

Търговско право в информационното общество

за всички

доц. д-р Иван Шотлеков, хон. преп. д-р Владимир Вълев

17

Бизнес право I част

за всички

проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ