Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2021/2022 - зимен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2021/2022 - зимен триместър

#mce_temp_url##mce_temp_url#Избираеми дисциплини за учебната 2021/2022 година

ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР 

I. Редовно обучение
Дисциплина Курс / Спец. Преподавател
1
Използване на динамичен софтуер в обучението по математика
За ИТМОМ и МИИТ 3к.

доц. д-р Стефка Анева,
гл. ас. д-р Елена Тодорова

2
Методически аспекти на приложението на облачни технологии в обучението по математика, информатика и ИТ
За ИТМОМ и МИИТ 4к. проф. д-р Коста Гъров,
доц. д-р Ивайло Старибратов,
гл. ас. д-р Ивелина Велчева
3 Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика
 всички проф. д-р Боян Златанов
4
Линейни оператори във функционални пространства
БМ, ПМ, МИ, ИТМОМ, M
доц. д-р Атанаска Георгиева
5 Математически основи на автоматизираното управление
всички доц. д-р Георги Костадинов
6 Бизнес статистика с SPSS
всички проф. дмн Снежана Гочева,
гл. ас. д-р Атанас Иванов
7 Въведение в теоретичната информатика
 СТД, БИТ доц. д-р Христо Кискинов
8 Компютърна математика и софтуер
всички проф. дмн Снежана Гочева,
доц. д-р Христина Кулина,
гл. ас. д-р Атанас Иванов
9 Автоматизирано тестване на уеб приложения с Java
всички  доц. д-р Емил Дойчев,
хон. ас. Георги Събев (Technical Project Manager и Senior Automation QA , Проксиад),
хон. ас.  Николина Шопова (Senior Java Developer, Проксиад)
10 Проектиране и управление на локални компютърни мрежи
всички доц. д-р Генчо Стоицов
11 Информационна и комуникационна сигурност
всички доц. д-р Генчо Стоицов, маг. Стефан Тафков
12 Дизайн и архитектура на информационно сигурни системи и организации
всички доц. д-р Владимир Вълканов,
маг. Румен Михайлов
13 Интелектуална собственост в интернет
всички доц. д-р Иван Шотлеков,
хон. преп. д-р Владимир Вълев
14 Методически аспекти на решаването на избрани задачи от училищната математика
всички проф. д.м.н. Нако Начев
15 Теория на графите
Без БМ проф. дмн М. Манев,
гл. ас. д-р А. Христов
16 Анализ на пазарите на информационни технологи
всички
проф. дмн М. Манев,
гл. ас. д-р А. Христов
17 Проектиране на компютърни системи и хардуер
всички проф. д-р Асен Рахнев,
хон. ас. Родослав Дервишев (Сайбиз)
18 Бизнес право, II част
всички
проф. д-р Асен Рахнев,
хон. ас. Илиан Иванов
19 Дигиталните решения в България и Европа в 12 индустрии
всички
доц. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова
20 Инвестиране и лични финанси
всички
проф. д-р Елена Сомова,
хон. ас. Светозар Гледачев
21 Обектно-ориентирано проектиране със С++
без СИ доц. д-р Силвия Гафтанджиева
22 Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация
всички проф. д-р. Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев
23 Single page приложения с Angular
всички
проф. д-р Тодорка Терзиева,
хон. ас. Здравка Страхинова
24 Блоково програмиране
всички
доц. д-р Тодорка Глушкова
25 Изграждане на уеб интерфейси с Bootstrap 5.0 чрез прилагане на основните UX/UI принципи и дизайн системи всички
доц. д-р Николай Павлов,
гл. ас. д-р Мая Стоева
26 Когнитивна роботика за 2,3,4 курс Инф., СИ, СТД и БИТ проф. д-р Станимир Стоянов,
гл. ас. д-р Ася Тоскова
27 Технологии за виртуализация всички доц. д-р Николай Касъклиев,
д-нт Слави Глухов
28 Моделиране на бизнес процеси без БИТ проф. д-р Елена Сомова,
ас. Маргарита Гочева

 

II. Задочно обучение

Дисциплина Курс / Спец. Преподавател
1 Математически основи на автоматизираното управление всички доц. д-р Георги Костадинов
2  Бизнес статистика с SPSS всички проф. дмн Снежана Гочева,
гл. ас. Атанас Иванов
3  Компютърна математика и софтуер всички проф. дмн Снежана Гочева, доц. д-р Христина Кулина,
гл. ас. Атанас Иванов
4  Проектиране и управление на локални компютърни мрежи всички доц. д-р Генчо Стоицов
5  Интернет банкиране чрез мобилни и онлайн приложения всички доц. д-р Генчо Стоицов,
маг. Тодор Тодоров
6  Интелектуална собственост в интернет всички доц. д-р Иван Шотлеков,
хон. преп. д-р Владимир Вълев
7  Теория на графите Без БМ

проф. дмн М. Манев,
гл. ас. д-р А. Христов

8  Анализ на пазарите на информационни технологии всички

проф. дмн М. Манев,
гл. ас. д-р А. Христов

9  Програмиране с Python всички проф. д-р Асен Рахнев,
гл. ас. д-р Димитър Благоев
10 Програмиране в среда Arduino за напреднали за СИ, СТД, Инф и БИТ доц. д-р Светослав Енков
11 Инвестиране и лични финанси всички проф. д-р Елена Сомова,
хон. ас. Светозар Гледачев
12 Обектно-ориентирано проектиране със С++ без СИ доц. д-р Силвия Гафтанджиева
13 Интелигентен анализ на данни с Orange всички доц. д-р Станка Хаджиколева.
хон. ас. Мария Борисова
14 Single page приложения с Angular всички проф. д-р Тодорка Терзиева,
хон. ас. Здравка Страхинова
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ