Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Софтуерни технологии и дизайн – задочно Зимен 2022/2023    English
Факултет по математика и информатика - Зимен 2022/2023
 Последна актуализация: 30.10.2022 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ
 
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА 2022/23 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН“
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
дата Зала, Допълнителна информация
I курс
Увод в програмирането (С#)
гл.ас.д-р Ст. Черешаров
30.10.2022
10:00
447 к.з. Moodle
Увод в информационните технологии
Доц. Е. Ангелова
-- Текуща оценка
Линейна алгебра и аналитична геометрия
Доц. Добринка Грибачева
03.12.2022,
9.30 ч.
424 ауд.
Увод в уеб програмирането
проф. д-р Тодорка Терзиева
19.11.2022
10:00 ч.
447 к.з.
Английски език
доц. д-р Ваня Иванова
--
Текуща оценка
II курс
Бази от данни
гл. ас д-р Г.Чолаков
29.10.2022
9:00 ч.
447 к.з.
Събитийно програмиране
гл.ас.д-р Никола Вълчанов
03.12.2022
9:00
531 к.з.
Приложна математика 1
Проф. дмн Петко Пройнов
17.12.2022
10:00
 422 ауд.
Софтуерни технологии 1
проф. д-р Ася Стоянова-Дойчева
10.12.2022
10:00
146 к.з.
Трябва да имат акаунти в DeLC: http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/
III курс
Издателски системи проф. д-р А. Голев/
доц. д-р К. Стефанова
03.12.2022 г.
11:00
246 к.з.
Създаване и обработка на видео и анимации
доц. д-р А. Пенев
17.12.2022
9:00
531 к.з. Трябва да имат студентски акаунти и да са присъединени в classroom-a  на дисциплината.
Софтуерни технологии 2
доц. д-р Станка Хаджиколева
30.10.2022
10:00
531 к.з.
IV курс
Електронна търговия
доц. д-р А. Малинова
22.10.2022 г.
09:00
146 к.з.
Дизайн на 3D модели
доц. д-р А. Пенев
17.12.2022
14:00
531 к.з.
Приложна математика 2
доц. д-р Хр. Кулина
10.12.2022
14:00
146 к.з. 
Информационни технологии в Интернет
доц. д-р Кремена Стефанова
03.12.2022 г.
09:00
246 к.з.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ