Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Параметричен и генеративен дизайн; Софтуерни пакети за 3D моделиране на кибер-физични системи    English
Факултет по математика и информатика - Параметричен и генеративен дизайн; Софтуерни пакети за 3D моделиране на кибер-физични системи
 Лектори доц. д-р Иван ШОТЛЕКОВ, хон. ас. инж. Петко СТОЕВ
Анотация

Дисциплината дава възможност за практическо приложение на наученото от предходни курсове като позволи на студентите да генерират собствени иновативни решения свързани с високите технологии и кибер-физичните системи. Посредством реализирането и практическо-то приложение на математически алгоритми, интегрирани в програмите за моделиране, се получават нови насоки в дизайна и инженерните науки. Благодарение на генеративния и параметричния дизайн се постига генерирането на множество варианти при разработването на концептуални и иновационни продукти и технологии. Курсът на обучение ще позволи на студентите да решават проблеми, отнасящи се до формообразуването на даден продукт чрез неговата структурна оптимизация както и да генерират собствени иновативни решения, свързани с производството, прототипирането и разработването на високотехнологични изделия, посредством моделиране на обектите, подлежащи на изследване в софтуерна среда.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ