Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2021/2022 - есенен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2021/2022 - есенен триместър

Избираеми дисциплини за учебната 2021/2022 година

ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР 

I. Редовно обучение
Дисциплина Курс / Спец. Преподавател
1
Проектно-базирано обучение по математика, информатика и информационни технологии само за ИТМОМ и МИИТ 3к. проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Ивайло Старибратов, докт. Деяна Пейкова
2
Нестандартни математически задачи за всички проф. д-р Пенка Рангелова
3 Математически основи на автоматизираното управление за всички доц. д-р Георги Костадинов
4 Въведение в математика на парите за всички проф. д-р Боян Златанов
5 Математически основи на компютърната графика за всички доц. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Ива Докузова
6 Итерационни методи за всички проф. д.м.н. Петко Пройнов
7 Дискретни логистични модели за всички проф. д.м.н. Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов
8 Аналитична макроикономика за всички проф. д.м.н. Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов
9 Въведение във функционалния анализ за БМ, ПМ, ИТМОМ, МИИТ, M доц. д-р Атанаска Георгиева
10 Въведение в теоретичната информатика за СТД, БИТ доц. д-р Христо Кискинов
11 Разработка на игри в C++ с Unreal Engine 4 за всички проф. д-р Ангел Голев, Колорадо Старк (Enigma Software)
12 Изграждане на динамични уеб приложения и SEO Оптимизация за всички проф. д-р Тодорка Терзиева, докторант Николай Чочев
13 Проектиране и управление на локални компютърни мрежи за всички доц. д-р Генчо Стоицов
14 Информационна и комуникационна сигурност за всички доц.  д-р Генчо Стоицов, маг. Стефан Тафков
15 Въведение в Artificial Neural Network и Deep Learning за всички доц. д-р Владимир Вълканов, маг. Минчо Симов
16 Бизнес приложения за Интернет с HTML, CSS и JavaScript за всички проф. д-р Минчо Сандалски
17 Мобилни приложения - Android за начинаещи за всички проф. д-р Станимир Стоянов, ас. д-р Йордан Тодоров
18 Обща теория на правото в информационното общество за всички доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. д-р Владимир Вълев
19 Параметричен и генеративен дизайн; Софтуерни пакети за 3D моделиране на кибер-физични системи за всички доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. инж. Петко Стоев
20 Програмиране в среда Arduino за СИ, СТД, Инф и БИТ доц. д-р Светослав Енков
21 Информационна сигурност за всички доц. д-р Николай Касъклиев
22 Интелигентен анализ и визуализация на данни с JasperSoft за всички доц. д-р Силвия Гафтанджиева и докт. Милен Близнаков
23 Визуално програмиране с Processing за всички проф. д-р Антон Илиев, ас. Виктор Матански
24 Бизнес право за всички проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов
25 Проектиране на компютърни системи и хардуер за всички проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Радослав Дервишев
26 Преговори в ИТ индустрията за всички доц. д-р Анна Малинова, хон. ас. Силвия Павлова
27 Въведение в машинното самообучение за всички доц. д-р Николай Павлов, ас. Симеон Монов
28 Паралелно програмиране със C# и Task Parallel Library за всички доц. д-р Николай Павлов
29 Основи на моделирането за всички проф. д.м.н. Снежана Христова
30 Методически аспекти на решаването на избрани задачи от училищната математика за всички проф. дмн Нако Начев
31 Методични интерпретации в елементарната  математика, банковото дело и космологията за всички проф. дмн Тодор Желязков Моллов
32 Апроксимационни и моделни аспекти от областта на „Debugging and test theory“ за всички проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Николай Павлов
     
II. Задочно обучение
Дисциплина Курс / Спец. Преподавател
1 Математически основи на автоматизираното управление за всички доц. д-р Георги Костадинов
2 Въведение в математика на парите за всички проф. д-р Боян Златанов
3 Итерационни методи за всички проф. д.м.н. Петко Пройнов
4 Дискретни логистични модели за всички проф. д.м.н. Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов
5 Аналитична макроикономика за всички проф. д.м.н. Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов
6 Изграждане на динамични уеб приложения и SEO Оптимизация за всички проф. д-р Тодорка Терзиева, докт. Николай Чочев
7 Проектиране и управление на локални компютърни мрежи за всички доц. д-р Генчо Стоицов
8 Интернет банкиране чрез мобилни и онлайн приложения за всички доц. д-р Генчо Стоицов, маг. Тодор Тодоров
9 Бизнес приложения за Интернет с HTML, CSS и JavaScript за всички проф. д-р Минчо Сандалски
10 Мобилни приложения - Android за начинаещи за всички проф. д-р Станимир Стоянов, ас. д-р Йордан Тодоров
11 Обща теория на правото в информационното общество за всички доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. д-р Владимир Вълев
12 Програмиране в среда Arduino за СИ, СТД, Инф и БИТ доц. д-р Светослав Енков
13 Информационна сигурност за всички доц. д-р Николай Касъклиев
14 Моделиране на учебни курсове в Мудъл за всички доц. д-р Станка Хаджиколева, гл. ас. д-р Христо Христов, докт. Емил Йончев и докт. Владимир Цветков
15 Интелигентен анализ на данни с Orange за всички доц. д-р Станка Хаджиколева и Мария Борисова
16 Визуално програмиране с Processing за всички проф. д-р Антон Илиев, ас. Виктор Матански
17 Програмиране с Python за всички проф. д-р Асен Рахнев, гл. ас. д-р Димитър Благоев
18 Апроксимационни и моделни аспекти от областта на „Debugging and test theory“ за всички проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Николай Павлов
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ