Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2020/2021 - пролетен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2020/2021 - пролетен триместър

Избираеми дисциплини за учебната 2020/2021 година

ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР 

I. Редовно обучение
Дисциплина Курс / Спец. Преподавател
1 Педагогически и психологически аспекти на оценяването на учениците чрез тестове за ИТМОМ и МИИТ 3к. доц. д-р Ивайло Старибратов
доц. д-р Евгения Ангелова
гл. ас. д-р Ивелина Велчева
2 Приложение на функционалния анализ в диференциалните уравнения за всички доц. д-р Атанаска Георгиева
3 Нестандартни задачи по алгебра за всички проф. дмн Нако Начев
4 Итерационни методи за корени на полиноми за всички проф. дмн Петко Пройнов
гл. ас. д-р Слав Чолаков
5 Приложения на алгебрични методи в елементарната  математика, банковото дело и космологията за всички проф. д.м.н. Тодор Желязков
6 Приложни алгебрични модели за всички проф. дмн Манчо Манев
гл. ас. д-р Йордан Епитропов
7 Теория на графите без БМ проф. дмн Манчо Манев
гл. ас. д-р Асен Христов
8 Бизнес динамика за всички проф. дмн Манчо Манев
гл. ас. д-р Асен Христов
9 Математически основи на автоматизираното управление за всички доц. д-р Георги Костадинов
10 Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика за всички проф. д-р Боян Златанов
11 Проектиране на компютърни системи и хардуер за всички проф. д-р Асен Рахнев
хон. ас. Радослав Дервишев (Сайбиз)
12 Водене на преговори и разрешаване на конфликти I част за всички проф. д-р Асен Рахнев
хон. ас. Илиан Иванов
13 Стратегии за навлизане на пазари за всички доц. д-р Николай Павлов
хон. ас. Силвия Павлова
14 Приложна финансова математика за всички проф. д-р Николай Кюркчиев
15 Разработване на уебсайт с Drupal за всички доц. д-р Анна Малинова
хон. ас. Мария Тотова (Trio Interactive International)
16 Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери за СИ, СТД, Инф и БИТ доц. д-р Светослав Енков
17 Следене и управление на космически апарати (с Java) за всички доц. д-р Силвия Гафтанджиева
гл. ас. д-р Георги Пашев, д-р Христо Инджов
18 Компютърна обработка на фотоизображения за СИ, СТД, Инф и БИТ доц. д-р Светослав Енков
докт. Емил Ангелов
19 Обектно-ориентирано проектиране със С++ без СИ доц. д-р Силвия Гафтанджиева
20 Икономическа политика на България и света за всички доц. д-р Елена Сомова
Светозар Гледачев
21 Интелектуална собственост в интернет за всички доц. д-р Иван Шотлеков
хон. преп. д-р Владимир Вълев
22 Предизвикателства пред развитието на информационните технологии в Европейския съюз за всички доц. д-р Иван Шотлеков
хон. преп. Цветелина Мелева
23 От нула до безкрайност за всички доц. д-р Марта Теофилова
хон. ас.  д-р Елена Толстошеева, Quality Engineer (Sensata Technologies, Plovdiv)
24 Информационна и комуникационна сигурност за всички доц. д-р Генчо Стоицов
хон. ас. Стефан Тафков
25 Програмиране на мобилни приложения в Android среда с Kotlin за всички доц. д-р Владимир Вълканов
маг. Минчо Симов
26 Когнитивна роботика за всички проф. д-р Станимир Стоянов
гл. ас. д-р Ася Тоскова
27 Въведение в роботика с „Robobо“ (Андроид версия) за всички проф. д-р Станимир Стоянов
инф. Йордан Тодоров
28 Въведение в уеб програмирането с Java и JavaScript за всички доц. д-р Емил Дойчев
хон. ас. Николай Петков (Проксиад)
29 Бизнес приложения за Интернет с PHP и MySQL за всички проф. д-р Минчо Сандалски
30 Въведение в машинното самообучение за всички доц. д-р Николай Павлов
ас. Симеон Монов
31 Разработка на уеб приложения с ReactJS за всички проф. д-р Ангел Голев, докторант Тодор Иванов
32 Тестване на Single page приложения за всички доц. д-р Тодорка Терзиева, докторант Здравка Страхинова
33 Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация – ІІ част за всички доц. д-р Тодорка Терзиева, докторант Николай Чочев

 

II. Задочно обучение

Дисциплина Курс / Спец. Преподавател
1 Теория на графите за всички проф. дмн Манчо Манев
гл. ас. д-р Асен Христов
2 Бизнес динамика за всички проф. дмн Манчо Манев
гл. ас. д-р Асен Христов
3 Математически основи на автоматизираното управление за всички доц. д-р Георги Костадинов
4 Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери за СИ, СТД, Инф и БИТ доц. д-р Светослав Енков
5 Компютърна обработка на фотоизображения за СИ, СТД, Инф и БИТ доц. д-р Светослав Енков
докт. Емил Ангелов
6 Моделиране на учебни курсове в Мудъл за всички доц. д-р Станка Хаджиколева
докт. Емил Йончев
докт. Владимир Цветков
7 Обектно-ориентирано проектиране със С++ за СТД, Инф и БИТ доц. д-р Силвия Гафтанджиева
8 Икономическа политика на България и света за всички доц. д-р Елена Сомова
Светозар Гледачев
9 Интелектуална собственост в интернет за всички доц. д-р Иван Шотлеков
хон. преп. д-р Владимир Вълев
10 Предизвикателства пред развитието на информационните технологии в Европейския съюз за всички доц. д-р Иван Шотлеков
хон. преп. Цветелина Мелева
11 Проектиране и управление на локални компютърни мрежи за всички доц. д-р Генчо Стоицов
12 Интернет банкиране чрез мобилни и онлайн приложения за всички доц. д-р Генчо Стоицов
маг. Тодор Тодоров
13 Бизнес приложения за Интернет с PHP и MySQL за всички проф. д-р Минчо Сандалски
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ