Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2020/2021 - зимен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2020/2021 - зимен триместър

Избираеми дисциплини за учебната 2020/2021 година

ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР 

I. Редовно обучение
Дисциплина Курс / Спец. Преподавател
1
Използване на динамичен софтуер в обучението по математика
задължителна за 3 курс МИИТ и ИТМОМ доц. д-р Стефка Анева, гл. ас. д-р Елена Тодорова
2
Методически аспекти на приложението на облачни технологии в обучението по математика, информатика и ИТ задължителна за ИТМОМ и МИИТ 4 к. проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Ивайло Старибратов, докторант Ивелина Велчева
3 От нула до безкрайност за всички доц. д-р Марта Теофилова, хон. ас. д-р Елена Толстошеева, Quality Engineer (Sensata Technologies, Plovdiv)
4
Дигиталните решения в България и Европа в 12 индустрии за всички доц. Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова
5 Приложения на алгебрични методи в елементарната математика, банковото дело и космологията за всички проф. д.м.н. Тодор Желязков
6 Нестандартни задачи по алгебра за всички проф. д.м.н. Нако Начев
7 Въведение в математическите методи за вземане на решение за всички доц. д-р Георги  Костадинов
8 Компютърна математика и софтуер за всички Проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева, доц. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Атанас Иванов
9 Линейни оператори във функционални пространства за всички доц. д-р Атанаска Георгиева
10 Проектиране и управление на локални компютърни мрежи За БМ, ПМ, ИТМОМ, МИИТ, M доц. д-р Генчо Стоицов
11 Метрични пространства за всички проф. д-р Боян Златанов
12 Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация за СТД и БИТ доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев
13 Обектно-ориентирано програмиране с Delphi за всички доц. д-р Тодорка Терзиева, гл. ас. д-р Мариана Крушкова
14 Въведение в програмирането за мобилни устройства с iOS за всички проф. д-р Ангел Голев, ас. Хасан Гюлюстан
15 Валути и валутни сделки за всички доц. д-р Елена Сомова и Светлозар Гледачев
16 Скриптово програмиране на невронни мрежи в MATLAB за всички доц. д-р Емил Хаджиколев и докт. Костадин Йотов
17 Сделки и интернет за всички доц. д-р Иван Шотлеков, хон. преп. д-р Владимир Вълев
18 Въведение в генеративната визуализация за всички
проф. д-р Антон Илиев, ас. Виктор Матански
19 Програмиране с Python за Информатика, БИТ, СТД и СИ доц. д-р Николай Павлов, Виктор Белчев
20 Информационна и комуникационна сигурност за всички доц. д-р Генчо Стоицов, хон. ас. Стефан Тафков
21 Програмиране на мобилни приложения в Android среда с Kotlin за всички доц. д-р Владимир Вълканов, докт. Минчо Симов
22 Автоматизирано тестване на уеб приложения с Java за всички доц. д-р Емил Дойчев, хон. ас. Георги Събев (Senior Test Automation Engineer, Проксиад), хон. ас. Велин Димитров (Junior Java Developer, Проксиад)
23 Бизнес право, II част за всички проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (директор на дирекция „Правно-нормативно обслужване” в общ. Пловдив)
24 Фрактална теория на финансовите пазари за всички проф. дмн Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов

 

II. Задочно обучение

Дисциплина Курс / Спец. Преподавател
1 Приложна финансова математика за всички проф. д-р Николай Кюркчиев
2  Въведение в математическите методи за вземане на решение за всички доц. д-р Георги  Костадинов
3  Компютърна математика и софтуер за всички Проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева, доц. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Атанас Иванов
4  Метрични пространства
за всички проф. д-р Боян Златанов
5  Програмиране с Python
за всички проф. д-р Асен Рахнев, гл. ас. д-р Димитър Благоев
6  Графови бази данни с Neo4j
за всички доц. д-р Станка Хаджиколева и Мария Борисова
7  Въведение в генеративната визуализация
за всички проф. д-р Антон Илиев, ас. Виктор Матански
8  Обектно-ориентирано програмиране с Delphi
за всички доц. д-р Тодорка Терзиева, гл. ас. д-р Мариана Крушкова
9  Интернет банкиране чрез мобилни и онлайн приложения
за всички доц. д-р Генчо Стоицов, докт. Тодор Тодоров
10 Програмиране в среда Arduino за напреднали
за всички доц. д-р Светослав Енков
11 Сделки и Интернет
за всички доц. д-р Иван Шотлеков, хон. преп. д-р Владимир Вълев
12 Проектиране и управление на локални компютърни мрежи
за всички доц. д-р Генчо Стоицов
13 Валути и валутни сделки
за всички доц. д-р Елена Сомова и Светлозар Гледачев
14 Фрактална теория на финансовите пазари
за всички проф. дмн Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ