Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Дигитални технологии в образованието    English
Факултет по математика и информатика - Дигитални технологии в образованието
 Лектори

Проф. д-р Асен Рахнев, доц.  д-р Тодорка Терзиева, доц. д-р Евгения Ангелова, гл. ас. д-р Елена Тодорова

Анотация

Учебната дисциплина е фокусирана върху съвременни дигитални технологии и ефективното им приложение в образователния процес. Студентите ще се запознаят с инструменти за 3D моделиране и ще използват 3D принтери за създаване на реални тримерни модели за илюстриране на учебно съдържание. Ще бъдат разгледани технологии и средства за създаване на тримерни интерактивни виртуални модели и софтуерни платформи за разработка на видео игри. Специално внимание ще бъде отделено на използването на облачни технологии с образователни цели и прилагане на система за адаптивно електронно обучение. Студентите ще знаят съвременни дигитални технологии при обучение на хора със специални образователни потребности. По време на обучението се разработват самостоятелно или в екип практически проекти върху теми от учебната програма. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Студентите трябва да имат базови познания по програмиране, информационни технологии и тяхното приложение.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ