Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2020/2021 - есенен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2020/2021 - есенен триместър

Избираеми дисциплини за учебната 2020/2021 година

ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР 

I. Редовно обучение
Дисциплина Курс / Спец. Преподавател
1
Проектно-базирано обучение по математика, информатика и информационни технологии  задължителна за 3 курс МИИТ и ИТМОМ проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Ивайло Старибратов, докт. Деяна Пейкова
2
Нестандартни математически задачи за всички проф. д-р Пенка Рангелова
3 Нестандартни задачи по алгебра за всички проф. д.м.н. Нако Начев
4
Числени методи за решаване на алгебрични уравнения за всички проф. д.м.н. Петко Пройнов
5 Математически основи на компютърната графика за всички доц. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Ива Докузова
6 Въведение в математика на парите за всички проф. д-р Боян Златанов
7 Теория на инвестиционния портфейл за всички проф. дмн Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов
8 Приложения на алгебрични методи в елементарната математика, банковото дело и космологията за всички проф. д.м.н. Тодор Желязков
9 Математически основи на автоматизираното управление
за всички доц. д-р Георги Костадинов
10 Въведение във функционалния анализ За БМ, ПМ, ИТМОМ, МИИТ, M доц. д-р Атанаска Георгиева
11 Основи на моделирането
за всички проф. дмн Снежана Христова
12 Въведение в теоретичната информатика
за СТД и БИТ доц. д-р Христо Кискинов
13 Инвестиране и лични финанси
за всички доц. д-р Елена Сомова, Светлозар Гледачев
14 Програмиране в среда Arduino
за всички доц. д-р Светослав Енков
15 Технологии за управление на софтуерно тестване
за всички доц. д-р Светослав Енков, докт. Денислав Лефтеров
16 Информационна сигурност
за всички доц. д-р Николай Касъклиев
17 Основни на невронните мрежи
за всички доц. д-р Емил Хаджиколев, докт. Костадин Йотов
18 Създаване на видео реклами за всички
доц. д-р Станка Хаджиколева, хон. ас. Калин Георгиев
19 Киберпрестъпления в информационното общество за всички доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. Владимир Вълев
20 Проектиране и управление на локални компютърни мрежи
за всички доц. д-р Генчо Стоицов
21 Информационна и комуникационна сигурност
за всички доц. д-р Генчо Стоицов, хон.  ас. Стефан Тафков
22 Мобилни приложения - Андроид за начинаещи
за всички проф. д-р Станимир  Стоянов, инф. Йордан Тодоров
23 Бизнес статистика със SPSS
за всички Доц. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Атанас Иванов
24 Бизнес приложения за интернет с HTML, CSS и JavaScript
за всички проф. д-р Минчо Сандалски
25 Разработка на игри в C++ с Unreal Engine 4
за всички проф. д-р Ангел Голев, Колорадо Старк (Enigma Software)
26 Мениджмънт на уеб сървъри
за всички проф. д-р Ангел Голев, хон. ас. Росен Христев
27 Разработване на Single Page приложения с Angular
за всички проф. д-р Ангел Голев, хон. ас. Здравка Страхинова
28 Дигитални технологии в образованието
за всички проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Тодорка Терзиева
29 Изграждане на динамични уеб приложения и SEO Оптимизация
за всички доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев
30 Програмиране с Delphi
за всички доц. д-р. Тодорка Терзиева, гл. ас. д-р 
31 Проектиране на компютърни системи и хардуер
за всички проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Радослав Дервишев (Сайбиз)
32 Паралелно програмиране със C# и Task Parallel Library
за всички доц. д-р Николай Павлов
33 Бизнес право
за всички проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (директор на дирекция „Правно-нормативно обслужване” в общ. Пловдив)
34 Предприемачество в ИТ индустрията
за всички доц. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова
35 Апроксимационни и моделни аспекти от областта на „Debugging and test theory“
за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев,
доц. д-р Николай Павлов

     

II. Задочно обучение

Дисциплина Курс / Спец. Преподавател
1 Числени методи за решаване на алгебрични уравнения за всички проф. д.м.н. Петко Пройнов 
2  Въведение в математика на парите  за всички проф. д-р Боян Златанов 
3  Математически основи на автоматизираното управление  за всички доц. д-р Георги Костадинов 
4  Теория на инвестиционния портфейл  за всички проф. дмн Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов 
5  Инвестиране и лични финанси за всички доц. д-р Елена Сомова, Светлозар Гледачев 
6  Програмиране в среда Arduino  за всички доц. д-р Светослав Енков 
7  Въведение в невронните мрежи с Python  за всички доц. д-р Емил Хаджиколев,
докт. Мирослав Трънков 
8  Информационна сигурност  за всички доц. д-р Николай Касъклиев 
9  Графови бази данни с Neo4j  за всички доц. д-р Станка Хаджиколева, Мария Борисова 
10 Оформяне и презентиране на научни работи  за всички доц. д-р Станка Хаджиколева, доц. д-р Емил Хаджиколев 
11 Киберпрестъпления в информационното общество  за всички доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. Владимир Вълев 
12 Проектиране и управление на локални компютърни мрежи  за всички доц. д-р Генчо Стоицов 
13 Интернет банкиране чрез мобилни и онлайн приложения за всички доц. д-р Генчо Стоицов, докторант Тодор Тодоров
14 Мобилни приложения - Андроид за начинаещи за всички проф. д-р Станимир  Стоянов, инф. Йордан Тодоров
15 Бизнес статистика със SPSS за всички Доц. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Атанас Иванов
16 Бизнес приложения за интернет с HTML, CSS и JavaScript за всички проф. д-р Минчо Сандалски
17 Програмиране с Delphi за всички доц. д-р. Тодорка Терзиева, гл. ас. д-р Мариана Крушкова
18 Апроксимационни и моделни аспекти от областта на „Debugging and test theory“ за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев,
проф. д-р Антон Илиев,
доц. д-р Николай Павлов

  
III. Факултативни Дисциплини
Дисциплина Курс / Спец. Преподавател
1 Руски език   хон. ас. Петранка Савова
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ