Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2019/2020 - пролетен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2019/2020 - пролетен триместър

Избираеми дисциплини за учебната 2019/2020година
ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР

I. Редовно обучение
Дисциплина Курс / Спец. Преподавател
1
Педагогически и психологически аспекти на оценяването на учениците чрез тестове за МИИТ и ИТМОМ – 3 к. доц. д-р Ивайло Старибратов, доц. д-р Евгения Ангелова, док-нт Ивелина Велчева
2
Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика за всички проф. д-р Боян Златанов
3
Приложна финансова математика за всички проф. д-р Николай Кюркчиев
4 Нестандартни задачи по алгебра за всички проф. д.м.н. Нако Начев
5
Математика и приложения в икономиката, бизнеса и космологията за всички проф. д.м.н. Тодор Желязков
6 Въведение в теоретичната информатика за СТД и БИТ доц. д-р Христо Кискинов
7 Математически основи на автоматизираното управление за всички доц. д-р Георги Костадинов
8 Приложение на функционалния анализ в диференциалните уравнения за всички доц. д-р Атанаска Георгиева
9 Итерационни методи за корени на полиноми за всички проф. дмн Петко Пройнов,
гл. ас. д-р Слав Чолаков
10 Преподаване на системи уравнения в училище за всички доц. д-р Добринка Бойкина,
доц. д-р Румяна Маврова
11 Интелектуална собственост в интернет за всички доц. д-р Иван Шотлеков,
 хон. ас. д-р Владимир Вълев
12 Аналитична микроикономика за всички проф. дмн Манчо Манев,
гл. ас. д-р Асен Христов
13 Икономическа политика на България и света за всички доц. д-р Елена Сомова,
 хон. ас. Светлозар Гледачев
14 Скриптово програмиране на невронни мрежи в MATLAB за всички доц. д-р Емил Хаджиколев,
док-нт Костадин Йотов
15 Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери за всички доц. д-р Светослав Енков
16 Въведение в уеб програмирането с Java и JavaScript за всички доц. д-р Анна Малинова,
хон. ас. Николай Петков (Проксиад)
17 Проектиране и управление на локални компютърни мрежи за всички доц. д-р Генчо Стоицов
18 Информационна и комуникационна сигурност за всички доц. д-р Генчо Стоицов,
хон. ас. Стефан Тафков
19 Когнитивна роботика за всички проф. д-р Станимир Стоянов,
ас. д-р Ася Тоскова
20 Създаване на видео реклами за всички доц. д-р Станка  Хаджиколева,
хон. ас. Калин Георгиев
21 Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация – ІІ част за всички доц. д-р. Тодорка Терзиева,
хон. ас. Николай Чочев
22 Платформена виртуализация за всички проф.  д-р Ангел Голев,
док-нт Росен Христев
23 Single Page приложения с ReactJS за всички проф. д-р Ангел Голев,
док-нт Тодор Иванов
24 Single Page приложения с Angular за всички доц. д-р. Тодорка Терзиева,
хон. ас. Здравка Страхинова
25 Преговори в ИТ индустрията за всички доц. д-р Николай Павлов,
хон. ас. Силвия Павлова
26 Водене на преговори и разрешаване на конфликти – II част за всички проф. д-р Асен Рахнев,
хон. ас. Илиан Иванов (юрист-консулт в Община Пловдив)
27 Технологии за виртуализация за всички проф. д.м.н. Георги Тотков,
док-нт Слави Глухов
28 Визуализация на данни с Python и VTK за всички доц. д-р Тодорка Терзиева, информатик Стефан Ставрев
IІ. Задочно обучение
Дисциплина Курс / Спец. Преподавател
1 Математически основи на автоматизираното управление за всички доц. д-р Георги Костадинов
2 Приложна финансова математика за всички проф. д-р Николай Кюркчиев
3 Интелектуална собственост в интернет за всички доц. д-р Иван Шотлеков,
хон. преп. д-р Владимир Вълев
4 Основи на невронните мрежи за всички доц. д-р Емил Хаджиколев,
док-нт Костадин Йотов
5 Аналитична микроикономика за всички проф. дмн Манчо Манев,
гл. ас. д-р Асен Христов
6 Икономическа политика на България и света за всички доц. д-р Елена Сомова,
хон. ас. Светлозар Гледачев
7 Въведение в невронните мрежи с Python за всички доц. д-р Емил Хаджиколев,
док-нт  Мирослав Трънков
8 Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери за всички доц. д-р Светослав Енков
9 Графови бази данни с Neo4j за всички доц. д-р Станка Хаджиколева,
хон. ас. Мария Борисова
10 Проектиране и управление на локални компютърни мрежи за всички доц. д-р Генчо Стоицов
11 Интернет банкиране чрез мобилни и  онлайн приложения за всички доц. д-р Генчо Стоицов,
док-нт Тодор Тодоров
12 Създаване на видео реклами за всички доц. д-р Станка  Хаджиколева,
хон. ас. Калин Георгиев
13 Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация – ІІ част за всички доц. д-р. Тодорка Терзиева,
хон. ас. Николай Чочев
14 Платформена виртуализация за всички проф.  д-р Ангел Голев,
док-нт Росен Христев
15 Single Page приложения с ReactJS за всички проф.  д-р Ангел Голев,
док-нт Тодор Иванов
16 Основи на DevOps за всички доц. д-р Николай Павлов,
хон. ас. Кристиян Терзиев (КодКода)
17 Създаване на Minimum Viable Product само с JavaScript за всички доц. д-р Владимир Вълканов,
хон. ас. Янко Иванов (КодКода)
18 Програмиране с Python за всички проф. д-р Асен Рахнев,
гл. ас. д-р Димитър Благоев
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ